Lichtmis: een feest van toewijding aan God

150112 Kaars YRL_br.jpgJohannes Paulus II heeft in 1997 opgeroepen om op 2 februari speciaal aandacht te hebben voor het Godgewijd Leven. Zoals Jezus aan God werd toegewijd en opgedragen, zo wijden alle religieuzen zich toe aan God en dragen hun hele leven aan Hem op. Bid op 2 februari dus ook speciaal voor de religieuzen, opdat ze in onze tijd een authentiek getuigenis van Gods liefde en licht mogen worden. Bestel hier uw kaars: naar de winkel.

 

 

Hymne voor 2 februari:

Sier, Sion, tooi met bloemenpracht
het huis waar gij uw Heer verwacht,
ontwaak, ontsteek uw licht, trek uit,
begroet uw bruidegom en bruid.

Gij, vrome grijsaard Simeon,
kom tot ons, meld ons dat de zon,
het eeuwig licht is opgegaan,
laat alle volken het verstaan.

De ouders brengen ’t Christuskind
de tempel in waar ’t heil begint.
Onder de wet wordt Hij gesteld
voor wie de wet nochtans niet geldt.

Bied, Moeder, hier uw kindje aan,
van God de Vader uitgegaan,
door Hem zijn wij aan God gewijd,
de losprijs die ons heeft bevrijd.

Treed voort, o koninklijke maagd,
groot is het offer dat gij draagt,
tot grote blijdschap spoort Hij aan,
Hij die ons heil is toegedaan.

U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die aan uw volk verschenen zijt,
met Vader en de Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.
 

Jaar van het Godgewijde Leven: Licht in de wereld zijn.

Schenk dit led lampje met het Bijbelvers ‘Jullie zijn het licht in de 150112 led YRL_v.jpgwereld’ aan iemand die voor u licht brengt in onze Kerk en in onze wereld. Een ideaal cadeautje voor het Feest van Lichtmis.