Vastentijd is zich voorbereiden op Pasen

De veertigdagentijd is begonnen . We krijgen veertig dagen de tijd om uit te zoeken wat het betekent om christen te zijn; het is een tijd van stilstaan en heroriënteren. Vasten betekent niet alleen sober leven, maar ook een zuiver hoofd en een open hart krijgen, zodat we God opnieuw een centrale plaats in ons leven geven, opdat we opnieuw ten volle mogen leven. Dat is ‘verrijzen’ in zijn beste betekenis.

Daarom is het een mooi moment om de Kaarsjes van het Paastriduüm (€ 6) gezinspaaskaars (€ 40) te bestellen. Al deze kaarsen zijn speciaal voor Kerk in Nood gemaakt.
13 Triduumkaarsjes.jpgDe Goede Week is in onze Kerk de naam voor de week van Palmzondag tot Stille Zaterdag. Tijdens deze week gedenken wij op een bijzondere manier het lijden van Jezus Christus, gevolgd door de vreugdevolle verrijzenis op Pasen. Het Paastriduüm of het Driedaagse Paasfeest is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Als teken van uw verbondenheid kan u deze Kaarsjes van Paastriduüm branden op Witte Donderdag (Het Laatste Avondmaal), Goede Vrijdag (De Kruisiging) en Pasen (De Verrijzenis).
150202 Gezinspaaskaars_br.jpgIn de liturgie van de Paaswake staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal. Tijdens die Paasnacht wordt de nieuwe Paaskaars gezegend. Deze 30 cm hoge gezinspaaskaars kan u bij bijzondere levensmomenten aansteken opdat God die in het verborgene is zichtbaar aanwezig komt in uw leven. Tip: U kan deze kaars laten zegenen tijdens de Paasnacht- vraag meer informatie aan uw parochiepriester of –verantwoordelijke. Bij deze gezinspaaskaars bieden we tevens een speciaal hiervoor gepaste kandelaar.

 NAAR DE WINKEL...

Vandaag lijdt de Heer in Syrië
150217 syrie_hulp_v.jpgMomenteel stuurt Kerk in Nood dringende hulp naar Syrië in antwoord op de catastrofale situatie van de noodlijdende bevolking na vier jaren van onafgebroken oorlogsvoering. Sinds het uitbreken van de oorlog in maart 2011 in Syrië is de situatie van de christenen alsmaar verslechterd: honderden zijn gedood en tienduizenden zijn op de vlucht geslagen. Families verloren gezinsleden en vaak al hun bestaansmiddelen. Kinderen en jongeren blijven maandenlang, soms al jarenlang van onderwijs verstoken. Het geld uit de verkoop van onze geschenken wordt gebruikt om te voorzien in de meest noodzakelijke levensmiddelen, geneesmiddelen, medische zorg, huishuren en energievoorziening zoals verwarming en elektriciteit. We steunen ook actief priesters en zusters die de oorlogsslachtoffers pastoraal bijstaan.

Al deze geschenken ten voordele van projecten van de wereldkerk, kan u bestellen bij Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven tel. 016/39.50.50, fax 016/39.50.60, e-mail: info@kerkinnood.be en via de website www.kerkinnood.be.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

  U kan de katholieke Kerk helpen door:

  • Een online schenking voor pastorale projecten NL doneer_button.gif
  • Een gift voor pastorale projecten op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood | Oostpriesterhulp vzw - zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking  voor de toekenning van een fiscaal attest. Via een online schenking kunnen wij u een ingevuld overschrijvingsformulier toesturen.
  • Een  gift voor sociale projecten kan op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw - met fiscaal attest vanaf € 40,-). Zij die in de loop van het jaar € 40,- of meer storten voor een sociaal project, ontvangen het volgend jaar automatisch een fiscaal attest.

   Alvast bedankt voor uw milde steun!

  Share/Bookmark