Help een katholiek vakantiekamp voor jongeren in Georgië

14 zomerkamp_georgie.jpgSlechts 1% van de iets meer dan 4, 7 miljoen inwoners van Georgië is katholiek. Katholieke vakantiebestedingen zijn een belangrijke bijdrage tot de religieuze opvoeding. De Apostolische Administrator voor de Kaukasus, Monseigneur Giuseppe Pasotto, beschouwt juist deze activiteit als een van de belangrijkste taken van de Kerk in deze regio. De kinderen en jongeren, waarvan er velen maar weinig contact hebben met een katholieke parochie, leren hier het leven van de Kerk meer intensief kennen dan dat zij dat thuis zouden kunnen.

Gebed en catechese, gezamenlijke activiteiten zoals kleine theater- en dansuitvoeringen, die de kinderen voorbereiden en filmvoorstellingen die de jongeren heiligen laten zien, die een voorbeeld kunnen zijn voor de jeugd, vullen het dagprogramma. Maar ook het verblijf in de natuur heeft een goede invloed op de kinderen, waarvan er een aantal uit moeilijke familieomstandigheden komt. Daarbij staan er ook nog excursies op het programma, bijvoorbeeld naar de grote waterval van het land of naar een meer.

14 zomerkamp_georgie2.jpg

De vakantiekampen zijn zeer geliefd en er zijn veel meer belangstellenden dan plaatsen.
Kerk in Nood helpt met 24.000 euro, zodat 500 kinderen en 300 jongeren dit jaar aan de vakantiekampen kunnen deelnemen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

    U kan de katholieke Kerk helpen door:

    • Een online schenking voor pastorale projecten NL doneer_button.gif
    • Een gift voor pastorale projecten op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood | Oostpriesterhulp vzw - zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking  voor de toekenning van een fiscaal attest. Via een online schenking kunnen wij u een ingevuld overschrijvingsformulier toesturen.
    • Een  gift voor sociale projecten kan op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw - met fiscaal attest vanaf € 40,-). Zij die in de loop van het jaar € 40,- of meer storten voor een sociaal project, ontvangen het volgend jaar automatisch een fiscaal attest.

     Alvast bedankt voor uw milde steun!

             Share/Bookmark