ﻥ Patriarch van de Chaldeeërs roept dringend om hulp: SOS

140807 patriarch_bagdad_logo.png

De ISIS-strijders hebben tijdens de nacht van 6 op 7 augustus de meeste dorpen in de Vlakte van Nineve bestookt met mortiervuur. De ongeveer honderdduizend christenen die er wonen zijn 140807 louis_sako.jpgverschrikt en in volle paniek de huizen in hun dorpen ontvlucht met enkel wat kleding als enige bagage. Het is een exodus, een echte kruisweg, christenen stappen te voet in de zengende hitte van de Iraakse zomer op weg naar Koerdische steden zoals Erbil, Duhok en Soulaymiyla. Onder hen bevinden zich ook zieken, ouderen en zwangere vrouwen. Dit is een menselijke catastrofe die een echte genocide dreigt te worden. Ze hebben nood aan water, voeding, onderdak…
De kerken en eigendommen van de kerk zijn bezet door de ISIS-strijders en de eerste berichten over vernietiging en ontheiliging sijpelen al binnen. Zo een 1500 oude documenten en manuscripten werden al in brand gestoken.

Het is voor iedereen zonneklaar dat de centrale regering niet instaat, is om de wet te laten toepassen in dit deel van het land. Er rijzen ook grote twijfels of de Koerdische regio wel bij machte is om de sterke opmars van de jihadisten tegen te houden. Er is duidelijk weinig of geen samenwerking tussen de centrale regering en het regionale autonome bestuur. ISIS maakt van het machtsvacuüm gebruik om haar wil en terreur op te leggen. Er is dringend nood aan internationale steun en aan professioneel en goed opgeleid leger. De situatie loopt uit de hand.

We roepen met pijn en verdriet iedereen en alle mensen van goede wil, de Verenigde Naties en de Europese Unie op om deze onschuldige mensen van de dood te redden. We hopen dat het nu al niet te laat is!

+ Louis Raphael Sako I
Chaldeeuws Patriarch van Babylon
Voorzitter van de Katholieke Bisschoppenconferentie in Irak


Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

  U kan de christenen in het Midden-Oosten helpen door:

  • Een online schenking voor pastorale projecten NL doneer_button.gif
  • Een gift voor pastorale projecten op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood | Oostpriesterhulp vzw - zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking  voor de toekenning van een fiscaal attest. Via een online schenking kunnen wij u een ingevuld overschrijvingsformulier toesturen.
  • Een  gift voor sociale projecten kan op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw - met fiscaal attest vanaf € 40,-). Zij die in de loop van het jaar € 40,- of meer storten voor een sociaal project, ontvangen het volgend jaar automatisch een fiscaal attest.

   Alvast bedankt voor uw milde steun!

  Share/Bookmark