Privacybeleid

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een databank van geïnteresseerden in de missie van Hulp aan de Kerk in Nood vzw. De houder van de databank is Hulp aan de Kerk in Nood vzw, gevestigd te Abdij van Park 5, 3001 Leuven, tel. 016/39.50.50 of info@kerkinnood.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u te informeren met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan altijd uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.

Een uitgebreide tekst kan u aanvragen via +32(0)16 39 50 50 of info@kerkinnood.be.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid