Misintenties

Waarom zijn misintenties belangrijk voor priesters?

In veel landen is hun enige inkomen hetgeen ze van parochianen krijgen. Vaak zijn de gelovigen echter zo arm dat ze hun priesters niet kunnen ondersteunen. Zelfs de bisschoppen hebben soms te weinig financiële middelen om hun priesters een regelmatige wedde te geven, of het is te weinig om van te leven en zeker ook om anderen te helpen. Dan zijn misintenties de enige vorm van materiële steun.

Daarom zeg ik jullie: “vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.” (Lc 11, 9-10)

Misintenties zijn giften met het verzoek om een Heilige Mis te vieren voor de overledenen, de zieken of andere zorgen van de weldoeners. Elke 22 seconden wordt er ergens in de wereld een Heilige Mis opgedragen voor de intenties van een weldoener van Kerk in Nood.

De meeste priesters gebruiken misintenties niet alleen voor hun eigen levensonderhoud, maar bekostigen er ook een deel van hun pastorale activiteiten mee. Dankzij uw misintenties verzekert Kerk in Nood dus het leven van priesters en hun parochies.

Wist u dat…

… u een Heilige Mis kan laten opdragen voor genezing, als dank, voor een geliefde
overledene, voor een doopsel, voor een vormsel, voor een huwelijk, voor een goed
examen, voor een veilige reis, voor noodlijdenden, voor vrede,… ?

… u kan vragen voor één Heilige Mis, maar ook voor een Triduüm (3 Heilige Missen),
voor een Noveen (9 Heilige Missen) of een Gregoriaanse Dertigste (30 Heilige Missen)?

… Kerk in Nood bidt voor uw intenties in de kapel van het nationaal secretariaat (Abdij
van Park 5, 3001 Leuven)? Elke laatste vrijdag van de maand bent u welkom om mee
de Eucharistie te vieren om 11u15. Telkens gaat een buitenlandse priesterstudent
van Kerk in Nood voor in de viering.

… u in uw testament via Kerk in Nood Heilige Missen kan laten opdragen? Er wordt
gebeden voor uw nagedachtenis of die van anderen en u steunt priesters in de
wereldkerk.

Eén Heilige Mis€ 12,00
Een Triduüm (3 Heilige Missen)€ 36,00
Een Noveen (9 Heilige Missen)€ 108,00
Een Gregoriaanse Dertigste (30 Heilige Missen)€ 360,00

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid