Legaten

Dankzij een legaat reikt uw naastenliefde over de grenzen van de dood heen en kan Kerk in Nood haar werk van kerkelijke dienstbaarheid verderzetten.

Een legaat is een schenking via testament aan personen of organisaties en kan betrekking hebben op het geheel of gedeelte van het patrimonium, gelden, waardepapieren, kunstwerken, roerende en onroerende goederen, in vruchtgebruik of in volle eigendom. Dit legaat treedt pas in werking wanneer u komt te overlijden.

Bij een algemeen legaat laat u al uw bezittingen na aan Kerk in Nood. Bij een bijzonder legaat laat u een welomschreven gedeelte van uw bezittingen na aan Kerk in Nood. Een duo-legaat is een omschrijving in een testament waarbij u twee legaten toekent: u laat een deel van uw vermogen na aan de persoon/personen die u wil bevoordelen en daarnaast laat u een deel na aan Kerk in Nood. Op die manier vermijdt u dat de andere persoon/personen veel successierechten moet(en) betalen. Let erop dat er na de berekening van de successierechten voor Kerk in Nood nog een positief saldo overblijft van het haar vermaakte duo-legaat.

Opmerking:

Afschaffing duo-legaten in Vlaanderen:

Sinds 1 juli 2021 is er geen fiscaal voordeel meer voor testamenten met een duo-legaat. Er geldt sindsdien wel een nultarief voor legaten (en schenkingen) aan erkende goede doelen in Vlaanderen.

 

Een testament is de beste manier om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap wordt geregeld volgens uw wensen. De notaris is de geschikte persoon om u te helpen en te begeleiden bij het opstellen van uw testament. Hij zorgt ervoor dat uw testament wettelijk in orde is. Wanneer u naar de notaris gaat voor eenvoudige informatie, zal hij daarvoor niets aanrekenen. Gaat het over de opstelling zelf, vraag hem dan op voorhand wat het zal kosten. Om elk mogelijk verlies of misverstand te vermijden, raden wij u aan om een eigenhandig geschreven testament steeds in bewaring te geven bij een notaris.

Voor meer informatie: +32(0)16 39 50 50 of legaten@kerkinnood.be. Een huisbezoek is mogelijk. Wij verzekeren u dat wij uw informatie-aanvraag strikt vertrouwelijk behandelen.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid