Pakistan: een voertuig voor de Heilige Familiezusters in Gojra

23/04/2024 Leuven – Het is bijna vijftig jaar geleden dat de Zusters van de Heilige Familie van Bordeaux voor het eerst naar Pakistan kwamen. Op dit moment zijn 32 vrouwelijke religieuzen uit deze congregatie, gesticht in Frankrijk in de 19e eeuw, actief in bijna alle Pakistaanse bisdommen. Zij helpen de priesters in de parochies, ondersteunen behoeftigen, straatkinderen en wezen en zijn actief op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

De Zusters van de Heilige Familie van Bordeaux werken ook in de parochie van het Heilig Hart in de stad Gojra in het bisdom Faisalabad. Ze zorgen hier voor zeven dorpen, bezoeken zieken en gezinnen, bieden gratis medische behandeling aan mensen in nood, zijn actief in het jeugdwerk, geven les aan kinderen op zondagsscholen en bereiden ze voor op hun eerste communie. Ze nemen ook jonge meisjes op die geen familie hebben en als huishoudster moeten werken en geven hen zo de kans om verder te studeren. Ze geven ook onderwijs aan schoolverlaters en zorgen voor mensen met een beperking, maar ook voor landarbeiders die als lijfeigenen werken op de velden van grootgrondbezitters.

Hun werk is moeilijk omdat de zusters geen auto hebben. Het openbaar vervoer is echter onveilig voor vrouwen in Pakistan. Soms is er geen mogelijkheid om later op de dag te reizen om vanuit de dorpen naar hun klooster terug te keren. Dan helpen de gelovigen hen soms met fietsen, maar op de slechte wegen, die zanderig zijn, vol kuilen en modderig als het regent, is dit gezien de lange afstanden geen oplossing voor de lange termijn. En soms zijn de weersomstandigheden zo slecht dat de zusters de dorpen niet eens kunnen bereiken.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid