Vastencampagne Oekraïne

Vastencampagne 2024 - Kerk in Nood

Soberheid, gebed en solidariteit: dit zijn de drie pijlers van de christelijke vasten. 

Jaarlijks organiseert Kerk in Nood een vastencampagne. Dit jaar gaat de aandacht van ons gebed en onze solidariteit naar de lijdende Kerk in Oekraïne

Gezinnen zijn een van de grootste slachtoffers van de oorlog – “Ze worden voortdurend gemarteld”

Op woensdag 14 februari 2024 organiseerde Kerk in Nood een conferentie n.a.v. de tiende verjaardag van het begin van het internationale gewapende conflict in Oekraïne en de lancering van de jaarlijkse vastencampagne.

De sprekers waren:

  • grootaartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek, hoofd van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk,
  • aartsbisschop Visvaldas Kulbokas, apostolische nuntius voor Oekraïne,
  • Regina Lynch, uitvoerend president van Kerk in Nood internationaal.

Waarom Oekraïne?

Op 24 februari 2022 zijn we allemaal geschrokken: er brak oorlog uit in Europa. Binnenkort duurt de oorlog Oekraïne-Rusland al twee jaar. 

Hulp aan oorlogsslachtoffers is de beweegreden van pater Werenfried van Straaten geweest bij het ontstaan van Kerk in Nood/Oostpriesterhulp in 1947. 

Kerk in Nood is sinds 1958 actief in Oekraïne en ook vandaag blijven we volhouden, dankzij uw gebed en uw giften, voor de (her)opbouw van dit land. 

Welke hulp biedt Kerk in Nood aan?

Kerk in Nood:

  1. steunt religieuze broeders en zusters om een baken van hoop te zijn voor de interne oorlogsvluchtelingen in Oekraïne. We zorgen voor hun  levensonderhoud terwijl ze zich bezig houden met de opvang van kinderen en volwassenen. 
  2. biedt deze religieuzen, priesters en seminaristen de juiste vorming aan om mensen met oorlogstrauma’s op te vangen. 
  3. heeft aandacht voor jongeren- en gezinspastoraal, want door jeugdkampen en bezinningsprogramma’s vinden jongeren en gezinnen moed en hoop bij elkaar. 
  4. blijft in het bijzonder actief en dienstbaar voor de Oekraïense Kerk in de oorlogszone, bijvoorbeeld door de steun aan Grieks-katholieke families in de Krim.

Samen met u willen wij Oekraïne nabij zijn

U bent een belangrijke schakel in de heropbouw van de Oekraïense Kerk. Laten we, samen met alle weldoeners en vrienden van Kerk in Nood, een hoopvol teken zijn voor hen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te steunen

Projecten in Oekraïne

Oekraïne: “De genade van de Heer is groter dan de verschrikkingen van de oorlog”

Op 24 februari 2024 was het twee jaar geleden dat de Russische invasie van Oekraïne plaatsvond. Net als de hele bevolking zijn de seminaristen uitgeput door deze oorlog. Maar gedreven door hoop willen ze een teken zijn van de aanwezigheid van God, waar ze ook zijn.

Lees meer →

Oekraïne: moederliefde voor weeskinderen

De Kleine Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria (Honoratki) runnen een weeshuis in Vorzel, vlakbij Kiev. Acht jongeren wonen er, allemaal met verschillende beperkingen. De kinderen wonen al vanaf hun kleutertijd bij de zusters; ze kennen geen andere thuis.

Lees meer →

Oekraïne: de zaadjes van geloof en hoop bij jongeren water geven

De jongeren in Oekraïne groeien op te midden van een humanitaire ramp, geweld en persoonlijk verlies. Ze hebben behoefte aan ondersteuning op zowel spiritueel als psychologisch vlak om hoop en veerkracht te vinden te midden van deze moeilijkheden.

Lees meer →

Oekraïne: Benedictinessen helpen ontheemden

In 2021 openden de Benedictijnse Missiezusters een huis in Lviv-Solonka en stelden dit open voor intern ontheemden sinds het begin van de oorlog. Ze delen hun dagelijks leven, huishoudelijk werk, vreugde en verdriet. Ze helpen de vluchtelingen niet alleen materieel, maar vooral mentaal en spiritueel weer op de been te komen.

Lees meer →

Oekraïne : genezing van wonden in tijden van oorlog

De Oekraïense Grieks-katholieke Kerk wil de geestelijke wonden aanpakken die door de oorlog zijn toegebracht en biedt vormingen aan rond genezing van oorlogstrauma’s voor alle priesters, religieuzen en iedereen die met de lijdende bevolking werkt, om beter te communiceren en deze diepe littekens te genezen.

Lees meer →

Oekraïne: broeders Albertijnen in dienst van de armsten

De Poolse broeders Albertijnen beheren een huis voor daklozen in Lviv, Oekraïne. Naast de daklozenopvang voorzien ze twee keer per week een warme maaltijd aan 150-200 arme mensen uit de buurt. Op de andere dagen organiseren ze een voedselbedeling.

Lees meer →

Gebed voor vrede in Oekraïne en Rusland

God van vrede en gerechtigheid,

We bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne.
We bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.
We bidden voor allen die bang zijn voor de dag van morgen,
dat Uw Geest van troost en sterkte hen nabij zal zijn.

We bidden voor hen met macht over oorlog en vrede
om wijsheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid
dat deze hen leiden in hun beslissingen.

Bovenal bidden we voor elk van Uw kostbare kinderen, 
in gevaar en angst, dat U hen houvast geeft en bewaart.
Dat bidden wij in de naam van Jezus, de Vredevorst.

Moeder van de vrede, bid met ons.
Amen.

© www.abdijdendermonde.be

Kruisweg

Eerste statie – Jezus wordt ter dood veroordeeld

Eerste statie - Jezus wordt ter dood veroordeeld
De icoon van Christus bedekt met een geborduurde handdoek, Kiev. © ACN

Een oorlog op grote schaal. We hoorden dit vonnis in de vroege ochtend van 24 februari 2022 bij het geluid van explosies en geweervuur in veel steden in Oekraïne. 

Wij, Oekraïners, verwachtten dat de oorlog snel zou eindigen, als een nare droom of een illusie. De Pilatussen van deze tijd blijven echter doodvonnissen uitspreken in verschillende delen van de wereld, waar er oorlog is. 

Moge ons geloof, Heer, ons kracht geven op deze kruisweg, op dit droevige pad dat voor het Oekraïense volk is uitgestippeld

GEBED

Heer, 
red ons van het doden van onze buren door onze woorden of daden.
Geef ons de kracht om altijd aan de kant van het leven te staan en te bouwen in plaats van te vernietigen. 
Vergeef degenen die instrumenten van dood en haat zijn geworden. 
Amen.

Tweede statie – Jezus draagt Zijn kruis

Tweede statie - Jezus draagt Zijn kruis
Liturgie in de schuilkelder van de kathedraal van Kiev. © ACN

Het wonder waar we op hoopten gebeurde niet, de oorlog in Oekraïne duurt al bijna twee jaar. Jezus werd geboren, leefde en stierf tijdens de bezetting.

Jezus neemt geduldig het kruis op Zijn schouders, Hij gaat Zijn dood tegemoet, om ons leven te geven. Hij bracht geen revolutie op gang, Hij deed meer: Hij verloste de mensheid. De Rechtvaardige stierf voor de onrechtvaardigen.

Moge deze tijd van pijnlijke beproevingen een kans zijn om ons af te keren van onze ongerechtigheden.

GEBED

Heer,
leer ons in tijden van beproeving en moeilijkheden ons steeds meer tot U te richten als de ware bron van het leven.
Vergeef degenen die, verblind door ideologie, de dood in hun handen dragen. 
Amen.

Derde statie – Jezus valt voor de eerste maal

Derde statie - Jezus valt voor de eerste maal
Een vrouw kijkt naar een orthodoxe kruis op de weg van Kherson naar Mikolaiv, vlakbij de Krim tijdens de oorlog in Oekraïne © Ismael Martínez Sánchez / ACN

Op onze kruisweg vallen we vaak, zowel in tijden van oorlog als in tijden van vrede: klagen, egoïsme, corruptie, overspel, abortus, liegen en stelen. 

Het lijkt wel dat de oorlog al onze zwakheden aan het licht brengt en ons in beesten verandert die ons territorium en onze belangen verdedigen. 

Mogen we de kracht hebben om onmiddellijk na een val op te staan, zodat we niet in de modder blijven liggen en doorgaan met onze zonden, of we nu lijden onder de wreedheid van de oorlog of niet. 

GEBED

Heer
we weten dat we zwak en zondig zijn, zonder Uw genade zijn we waardeloos. Geef ons de moed om ons onmiddellijk tot U te wenden als we vallen.
Vergeef degenen die in de verleiding komen het verdriet van mensen voor hun eigen gewin te gebruiken. 
Amen.

Vierde statie – Jezus ontmoet Zijn Moeder

Vierde statie - Jezus ontmoet Zijn Moeder
Standbeeld van O-L-Vrouw in het rooms-katholieke grootseminarie van het Heilig Hart van Jezus in Vorzel, Oekraïne © ACN

De ontmoeting met onze moeder blijft altijd in onze herinnering als iets warms en teder.

Welke moeilijkheden we ook ervaren, we weten dat zij ons altijd zal ontvangen en troosten en dat ze thuis altijd op ons wacht.

De kwetsbaarheid van het hart van een moeder leert ons open te staan voor het lijden van onze naasten.

GEBED

Heer
zegen al onze moeders, evenals degenen die weeskinderen en mensen in nood te hulp schieten. 
Vergeef degenen die het geschenk van het moederschap hebben afgewezen en degenen die moeders in nood niet hebben geholpen om het leven in zich te dragen. Wij vragen U: genees hun wonden. 
Amen.

Vijfde statie – Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn kruis te dragen

Vijfde statie – Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn kruis te dragen
Sacrament van de verzoening tijdens een Heilige Mis in Kiev Sobor © ACN

Hoe luid en duister het kwaad ook is, er zal altijd goedheid, leven en liefde zijn die tegenwicht bieden. Hoe verschrikkelijk de oorlog ook is, er zal altijd iemand zijn die, trouw aan Gods inspiratie, nooit zal stoppen met goed doen, helpen en ondersteunen. 

Soms worden ze daartoe gedwongen, maar ze helpen nog altijd. God schrijft Zijn woorden op de kromme lijnen van ons lot. Moge het ons niet ontbreken aan geloof en vertrouwen in Gods voorzienigheid.

GEBED

Heer
leer ons om onze naasten met een gewillig hart te hulp te schieten, zodat de ogen van onze ziel U altijd herkennen in onze naasten.
Vergeef degenen die hadden kunnen helpen, maar de kans daartoe hebben gemist.
Amen.

Zesde statie – Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Zesde statie – Veronica droogt het gelaat van Jezus af
Zuster Faustina, van de congregatie van de Benedictijnse Missiezusters, troost een buurman over de verwoesting van een huis door Russische troepen in Kyselivka, regio Mikolaiv (Oekraïne) © Ismael Martínez Sánchez / ACN

Het gebaar van Veronica mag dan klein en alledaags genoemd worden, in de context van de kruisweg krijgt het een grote betekenis. 

Ons land heeft veel hulp ervaren, waarvan een groot deel mogelijk was dankzij de kleine bijdragen van individuen, kleine gebaren van liefde. 

Mogen we elke dag de kans grijpen om deze wereld te veranderen door kleine gebaren van grote liefde.

GEBED

Heer
wees een beloning voor al onze weldoeners die hun hart en huis hebben geopend om de Oekraïners te helpen. 
Vergeef degenen die een slecht voorbeeld hebben gegeven aan onze weldoeners. 
Amen.

Zevende statie – Jezus valt voor de tweede maal

Zevende statie – Jezus valt voor de tweede maal
Kerstmis in Oekraïne, schilderij 'De Geboorte', Irenaeus Yurchuk. Gemaakt als reactie op de Russische militaire invasie van Oekraïne in 2022. © Irenaeus Yurchuk

Deze twee jaar durende kruisweg is ook een gelegenheid om de balans op te maken van ons leven. 

Angst, bombardementen en gedwongen verhuizingen hebben ons laten zien hoe weinig we nodig hebben om te leven. Degenen die gehecht zijn aan aardse dingen, bezit en geld lijden meer.

Moge de pijnlijke oorlogservaring ons de echte waarden van het menselijk leven laten zien.

GEBED

Heer
help ons te waarderen wat werkelijk de moeite waard is in ons leven en ons te ontdoen van wat ons van U afleidt.
Vergeef degenen die verblind zijn door het verlangen om te bezitten en daardoor ver van U verdwaald zijn.

Amen.

Achtste statie – Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem

Achtste statie – Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem
Een vrouw met haar Rozenkrans in een huis verwoest door Russische aanvallen in het dorp Kyselivka, Mykolaiv (Oekraïne). © Ismael Martínez Sánchez / ACN

Er is altijd iemand die aan de kant van het slachtoffer staat en er zijn er die de agressor steunen. Maar er kan ook sprake zijn van besluiteloosheid.

Is het mogelijk om waarnemer te zijn in een oorlog? Op de tribunes bevinden zich zogenaamde toeschouwers die het verloop van de vijandelijkheden, oorlogen, geschillen en onrecht volgen. Je kunt ontroerd worden door de rivieren van bloed en de pijn van de slachtoffers, maar niets doen om de oorlog te beëindigen.

Moge ieder van ons zich in deze kwestie de vraag stellen: aan welke kant sta ik?

GEBED

Heer
maak ons hart gevoelig en geef ons de moed om altijd aan de kant van de Waarheid te staan.
Vergeef degenen die bang zijn om de kant van de Waarheid te kiezen.
Amen.

Negende statie – Jezus valt voor de derde maal

Negende statie – Jezus valt voor de derde maal
Burgers evacueren uit Irpin onder hevige beschietingen, Oekraïne, 2022 © Kristof Holvenyi

Het lijkt erop dat deze oorlog nooit zal eindigen. De enorme hoeveelheid slecht nieuws wordt een spanning die het dagelijks leven beïnvloedt en ons van onze vreugde berooft. 

Als je naar de duisternis kijkt, word je bang. Als je naar de zee van het kwaad kijkt, trekt het je mee in de golven en neemt het je vrede weg. Het is echter belangrijk dat we midden in de storm naar Jezus kijken, die ons de hand reikt en er is voor Zijn geliefde kinderen. 

Mogen wij in ons hart vertrouwen hebben in Gods trouw.

GEBED

Heer
vergeef ons voor al die keren dat we niet naar U hebben gekeken, maar naar onze angsten.
Vergeef degenen die ons willen manipuleren door deze angst in onze ziel te zaaien.
Amen.

Tiende statie – Jezus wordt van Zijn kleren ontdaan

Tiende statie – Jezus wordt van Zijn kleren ontdaan
Schuilkelder gebruikt voor de vluchtelingen die in het seminarie Ivano Frankivsk verblijven, Oekraïne, april 2022 © ACN

De kleding die we dragen om ons lichaam te bedekken, geeft ons een zeker gevoel van veiligheid en waardigheid. We beschermen iets intiems en privé voor vreemden.

Oorlog kan ons soms wreed tegen elkaar maken en de mens wordt “een wolf voor de mens”.

Mogen we nooit tekortschieten in onze menselijkheid, vooral in tijden van oorlog.

GEBED

Heer
wij danken u voor degenen die ondanks de oorlog hun menselijkheid niet hebben verloren.
Vergeef degenen die de verleiding niet hebben kunnen weerstaan en vreemdelingen voor hun buren zijn geworden.
Amen.

Elfde statie – Jezus wordt aan het kruis genageld

Elfde statie – Jezus wordt aan het kruis genageld
Begraafplaats van Lychakivskyi in Lviv, waar meer dan 600 soldaten begraven liggen, Oekraïne, 2023 © ACN

De oorlog in Oekraïne laat wonden achter op zijn grondgebied. Honderden kilometers velden zijn gebombardeerd en liggen bezaaid met mijnen, hele dorpen en steden verdwijnen van de kaart. Deze wonden bloeden elke dag meer en meer. 

Het is mogelijk om het land weer op te bouwen, maar wat zal er gebeuren met ons hart en de tempels van onze ziel?

Moge de redding van onze zielen altijd een prioriteit voor ons zijn.

GEBED

Heer
omhels ons in Uw hart en laat ons Uw liefde voelen, zodat dit de zin van ons toekomstige leven mag bepalen.
Vergeef degenen die U bewust afwijzen.
Amen.

Twaalfde statie – Jezus sterft aan het kruis

Twaalfde statie – Jezus sterft aan het kruis
'Lissabon in Oekraïne' - bedevaart voor de jeugd van het bisdom Kamjanets-Podilsky, Oekraïne, 9-15/08/2023 © ACN

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Met deze woorden van Jezus kijken we naar degenen die hun leven gaven bij het verdedigen van hun land en hun families. 

De oorlog in Oekraïne doodt de bloem van onze natie, maar wij geloven dat dit offer overvloedige vruchten kan voortbrengen en wij hopen dat zij het aangezicht van God zo snel mogelijk zullen kunnen aanschouwen.

Moge het ons nooit ontbreken aan een dankgebed voor degenen die hun leven voor ons geven.

GEBED

Heer
wees een beloning voor allen die hun leven hebben gegeven voor hun naasten en, als wij dit ook moeten doen, geef ons dan moed. 
Vergeef degenen die de wapens hebben opgenomen om weerlozen te doden. 
Amen.

Dertiende statie – Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen

Dertiende statie – Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen
Onze-Lieve-Vrouw van Fátima in de Geboortekerk in Lviv, Oekraïne, 18 maart 2022 © Mariusz Krawiec / Família Cristã

De moeder van Jezus kon een laatste eer bewijzen aan het lichaam van haar geliefde Zoon. Veel moeders en echtgenotes wachten op dat moment. Hoeveel van de doden en vermisten zijn nog niet teruggekeerd naar hun dierbaren omdat hun lichamen niet van het slagveld kunnen worden opgehaald of omdat ze onder onbekende omstandigheden zijn gestorven?

Mogen we gesterkt worden in de hoop dat we voor altijd in het Koninkrijk der Hemelen zullen zijn met onze dierbaren, in verheerlijkte lichamen, en dat er geen dood, geen tranen en geen lijden meer zal zijn.

GEBED

Heer
versterk de moed van allen die wachten op de terugkeer van de gevangenen, de gewonden en degenen die op zoek zijn naar de vermisten. 
Vergeef degenen die samenwerken met criminele regimes en betrokken zijn bij de deportatie van mensen. 
Amen.

Veertiende statie – Jezus wordt in het graf gelegd

Veertiende statie – Jezus wordt in het graf gelegd
Een gebroken orthodox kruis op de begraafplaats in het dorp Kyselivka, vlakbij de Krim. © Ismael Martínez Sánchez / ACN

Het lijkt erop dat het graf het einde is. Een donkere nacht heeft ons land omhuld en Oekraïne is gevallen.

Er is echter voor alles een tijd. Jezus moest drie dagen wachten op de verrijzenis. Wij wachten ook.

Mogen goedheid, liefde en barmhartigheid toenemen door dit wachten.

GEBED

Heer
versterk ons geloof in deze tijd van beproeving en geef dat we vooral mogen verlangen om Uw wil op elk moment van ons leven te vervullen. 
Vergeef degenen die oorlog naar ons land brengen. 
Amen.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid