Oekraïne: moederliefde voor weeskinderen

19/03/2024 Leuven – De Kleine Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria (Honoratki) runnen een weeshuis in Vorzel, vlakbij Kiev. Acht jongeren wonen er, allemaal met verschillende beperkingen. De kinderen wonen al vanaf hun kleutertijd bij de zusters; ze kennen geen andere thuis.

“Eigenlijk maken kindertehuizen geen deel uit van ons charisma,” lacht zuster Karmela, “maar God heeft ons deze uitdaging gestuurd en daarom aanvaarden we die zonder mopperen.” De situatie was bijzonder moeilijk toen het tehuis werd geëvacueerd naar West-Oekraïne en de jongeren moesten leren omgaan met een geheel nieuwe situatie. Ze konden pas vorige zomer terugkeren naar hun vertrouwde omgeving, maar alles was leeggeroofd.

Kerk in Nood steunde tijdens de oorlog 140 zusters van het bisdom Kiev-Zjytomyr in hun levensonderhoud. Mgr. Vitalij Kryvytskyj, bisschop van het rooms-katholieke bisdom Kiev-Zjytomyr, drukt zijn dank aan de weldoeners van Kerk in Nood uit:

Namens alle zusters van het bisdom Kiev-Zjytomyr in Oekraïne dank ik u hartelijk voor uw langdurige vriendelijkheid en steun voor de zusters in hun behoeften. Vooral tijdens de nog steeds voortdurende oorlog hebben we de broodnodige hulp ontvangen voor 140 zusters voor een bedrag van 70.000 euro, wat het mogelijk maakte dit moeilijke jaar te overleven. De situatie was bijzonder moeilijk in de winter, vaak zonder licht of warmte. Tijdens dat jaar stegen de prijzen voor alles met een factor 3-4. Gewoon overleven zonder deze hulp zou onmogelijk zijn geweest.

De gezondheid van veel zusters ging achteruit als gevolg van de voortdurende stress en slapeloze nachten door frequente alarmsignalen, en een deel van deze fondsen werd gebruikt voor dure medische behandelingen. De zusters gebruikten dit geld ook voor het onderhoud van de huizen, verwarming, nutsvoorzieningen, warme kleding, schoenen en andere noodzakelijke uitgaven. De harten van de zusters zijn vol dankbaarheid voor deze waardevolle hulp, waardoor ze ook de kinderen, jongeren en mensen tussen wie ze leven en die hulp nodig hebben, beter kunnen dienen.

Wij betuigen onze oprechte dankbaarheid aan al onze weldoeners en verzekeren hen van onze gedachtenis in gebed.

Kerk in Nood zet deze hulp in 2024 voort. Met 500 euro kan één zuster een jaar lang in de basisbehoeften voorzien, vooral medische zorg. Met 45 euro is zij verzekerd voor een maand.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid