Paus Franciscus bidt voor de martelaren: hun getuigenis “is een zegen voor iedereen”

04/03/2024 Leuven – Regina Lynch, uitvoerend president van Kerk in Nood internationaal: “Het garanderen van het recht om het geloof te belijden is van cruciaal belang, als onderdeel van de waardigheid van ieder mens.”

“De moed van de martelaren, het getuigenis van de martelaren, is een zegen voor iedereen”, verklaart de Heilige Vader in de boodschap voor de pausvideo van maart 2024. Deze video wordt gepromoot door het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus en werd geproduceerd in samenwerking met Kerk in Nood, die christenen ondersteunt waar ze ook worden vervolgd, onderdrukt of in nood verkeren door middel van informatie, gebed en actie.

Miljoenen christenen over de hele wereld leven in landen waar de godsdienstvrijheid niet wordt gerespecteerd en waar zij te maken kunnen krijgen met discriminatie en vervolging. In de videoboodschap van de paus worden deze christelijke gemeenschappen herdacht en worden voorbeelden van moed aangehaald, zoals die van de eerste Dienaar van God uit Pakistan – Akash Bashir – die in 2015 op 20-jarige leeftijd stierf toen hij een terroristische aanslag op een kerk in Lahore vol gelovigen probeerde te voorkomen.

Ze wijzen ons de weg

Paus Franciscus vervolgde in zijn boodschap: “Broeders en zusters, er zullen altijd martelaren onder ons zijn. Dit is een teken dat we op de goede weg zijn.” Het feit dat er martelaren zijn, betekent dat er mensen zijn die hun leven hebben geriskeerd om Jezus te volgen, om volgens Zijn boodschap te leven en Zijn Evangelie van liefde, vrede en broederschap in de wereld te incarneren. Ze hebben Hem niet verloochend of vergeten, maar zijn standvastig gebleven in hun geloof, waarmee ze hun trouw aan Jezus Christus toonden.

“Iemand die weet waarover hij het heeft, vertelde me dat er vandaag de dag meer martelaren zijn dan aan het begin van het christendom”, voegt paus Franciscus eraan toe, waarmee hij de huidige situatie van vervolgde christenen en degenen die hun leven geven voor het geloof benadrukt.

Alleen al in 2023 ontving Kerk in Nood een reeks rapporten uit veertig landen over mensen die vanwege hun geloof werden vermoord of ontvoerd. Nigeria werd het land met het hoogste aantal moorden, in Pakistan werden in Jaranwala in het bisdom Faisalabad de kerken en huizen van christenen aangevallen en in Burkina Faso werden katholieken in Débé louter en alleen vanwege hun geloof uit hun dorp verdreven – om maar een paar voorbeelden te noemen.

Godsdienstvrijheid

In die context merkt de uitvoerend voorzitter van de pauselijke stichting, Regina Lynch, op: “Godsdienstvrijheid is erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en is een onvervreemdbaar recht. Geen enkele christen zou zijn leven moeten verliezen om dat recht uit te oefenen.” Om dat fundamentele recht te verdedigen publiceert Kerk in Nood het ‘Rapport over godsdienstvrijheid in de wereld’.

In die zin bevestigt Regina Lynch dat de intentie van paus Franciscus voor deze maand “heel belangrijk is om het gebed voor de slachtoffers van vervolging aan te moedigen, evenals de verdediging van degenen die vanwege hun geloof worden gediscrimineerd. Daarnaast hebben we de plicht om politieke leiders aan te moedigen de rechten van de meest kwetsbaren te verdedigen.”

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid