Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

“Heb de Heer, uw God, lief… en uw naaste als uzelf” (Lc 10,27)

19/01/2024 Leuven – Het thema van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen nodigt ons dit jaar uit om onze naaste lief te hebben als onszelf.

De gekozen Bijbeltekst komt uit het Evangelie van de barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37).

Eerst komen een priester en een leviet bij de man die in nood verkeerde. Ze helpen de man in nood echter niet, omwille van religieuze motieven. Daarna komt een Samaritaan langs, die hem wel verzorgde.

Mogen we ons nooit afkeren van mensen in nood

Het werk van Kerk in Nood is een uitnodiging om ons niet af te keren van medechristenen in nood. Als katholieke liefdadigheidsorganisatie steunen we ook christenen van andere confessies die hulp nodig hebben.

Gebed

Heer Jezus Christus,
laat ons, in ons op weg zijn naar eenheid, onze blik niet afwenden.
Dat onze ogen wijd openstaan voor de wereld.
Dat wij op onze weg door het leven stil blijven staan
en zorg dragen voor al wie gekwetst en gewond zijn,
en Uw aanwezigheid in hen ervaren,
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
(Dicasterie voor Bevordering van de Eenheid van de Christenen)

Voor de gave van de verscheidenheid binnen de Kerk

Paus Franciscus nodigt ons deze maand uit: “Laten we bidden dat de Heilige Geest ons helpt om de gave van de verschillende charisma’s binnen de christelijke gemeenschappen te herkennen en de rijkdom van de verschillende rituele tradities binnen de katholieke Kerk te ontdekken.”

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid