Ecuador: steun voor het gevangenisapostolaat in het aartsbisdom Guayaquil

09/07/2024 Leuven – Over het algemeen neemt het geweld in Latijns-Amerika sterk toe. Ecuador staat op de zesde plaats van de landen die het zwaarst door dit probleem zijn getroffen. Alleen al tussen 2021 en 2022 is het aantal moorden met ruim 80 procent gestegen.

Het geweldspercentage is bijzonder hoog in de havenstad Guayaquil, die bijna drie miljoen inwoners telt. Vooral jongeren tussen de 15 en 27 jaar worden door criminele groeperingen gerekruteerd om gewelddaden te plegen. Vaak zaten deze jongeren al in de gevangenis. Als ze geen vooruitzicht zien op een rechtvaardig leven in vrijheid, worden ze gemakkelijk verleid om hun criminele ‘carrière’ voort te zetten en dieper in het moeras van de misdaad te duiken.

Het aartsbisdom is zeer actief op het gebied van het gevangeniswezen en heeft een initiatief gelanceerd, het ‘Alpha gevangenisprogramma’, om jonge delinquenten perspectief te bieden en hen te helpen weer op het goede pad te komen. Priesters en vrijwillige lekenmissionarissen worden ingezet om zowel de gevangenen als hun families te verzorgen en te begeleiden. Dit is een gevaarlijke taak en het persoonlijke risico dat zij lopen is groot.

Gezien het grote aantal gevangenen – in de vijf gevangenissen van het bisdom zitten er ruim 12.000 gevangenen vast! – is het aantal gevangenispastors en ondersteunend personeel veel te klein. Daarom wil het aartsbisdom Guayaquil meer vrijwillige lekenmissionarissen opleiden.

Het werk met de gevangenen omvat onder meer gesprekken, kerkdiensten en de bediening van de sacramenten, maar ook cursussen en workshops op het gebied van christelijke waarden en geloof. Er zijn ook ambachtsopleidingen die gevangenen niet alleen helpen een eerlijk inkomen te verwerven na hun vrijlating, maar hen ook een gevoel van waardigheid teruggeven. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen kunstnijverheid, metaalbewerking, bakken en timmeren. Sport en koorzang worden ook aangeboden.

Ook de familieleden van de gevangenen krijgen advies en ondersteuning, en in sommige gevallen ook materiële hulp.

Wij willen graag de pastorale zorg in de gevangenis en de opleiding van extra lekenmissionarissen ondersteunen met 9.900 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid