Brazilië: steun aan 30 zusters in het bisdom Cajazeiras

21/05/2024 Leuven – Het bisdom Cajazeiras ligt in het noordoosten van Brazilië en wordt algemeen beschouwd als een van de armste regio’s van het land. De regio wordt geteisterd door ernstige droogte en de bewoners van dit zeer landelijke gebied leven in grote armoede.

Ook het bisdom staat voor grote uitdagingen omdat er te weinig priesters zijn. Gemiddeld moet elke priester voor 7.000 katholieke gelovigen zorgen, die verspreid over uitgestrekte gebieden wonen. Met een oppervlakte van 14.500 km² is het bisdom ongeveer half zo groot als België, maar het heeft slechts 80 priesters om alle mensen te bedienen.

Het werk van de zusters is dan ook een grote zegen. In het bisdom Cajazeiras zijn er dertig zusters werkzaam, afkomstig uit zeven verschillende congregaties. Ze bidden met de gelovigen, bereiden hen voor op het ontvangen van de sacramenten, bezoeken zieken en ouderen, organiseren jeugdwerk en het roepingenapostolaat, geven bijbelcursussen en catechese, leiden catechisten op en begeleiden gezinnen in moeilijke situaties, zoals verslavingsproblemen.

Mgr. Francisco de Sales Alencar, die ons vroeg om de zusters te helpen voordat hij naar een ander bisdom werd overgebracht, legde uit: “De zusters zijn sterk aanwezig op verschillende pastorale fronten, vooral in deze moeilijke tijden waarin het leven van de mensen ernstig getroffen is. De zusters zijn een grote hulp omdat ze naar de mensen luisteren en bijzondere aandacht besteden aan degenen die aan de rand van de samenleving staan en uitgesloten worden.

“Als religieuzen zijn wij geroepen om als zendelingen en apostelen te leven waar Gods volk dat nodig heeft.” (Zr. Maria da Piedade Freitas)

Wij willen graag het leven en het werk van deze 30 zusters in het bisdom Cajazeiras ondersteunen, zodat zij hun kostbare apostolaat kunnen voortzetten. Voor dit jaar hebben we hen in totaal 9.000 euro toegezegd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid