Uniformen voor de Syrisch-orthodoxe scouts in Damascus

29/11/2022 Leuven – De wortels van de Syrische scoutsbeweging gaan meer dan 80 jaar terug. De actiegerichte benadering van onderwijs door de Syrische scouts is bedoeld om jonge mensen toe te rusten met de competenties om actieve burgers te worden en bij te dragen aan vrede, duurzame ontwikkeling en stabiliteit en om het Woord van […]

Rusland – Succesverhaal: misintenties voor 43 priesters in Siberië

07/11/2022 Leuven – Met een oppervlakte van tien miljoen vierkante kilometer is het in Irkoetsk gevestigde bisdom Sint-Jozef groter dan de VS. Het grenst aan China, de Stille Oceaan en Alaska en omspant zeven tijdzones. Verspreid over dit uitgestrekte gebied wonen ongeveer 52.000 katholieken, bediend door 43 priesters die voor enorme uitdagingen staan. De klimatologische […]

Misintenties voor achttien paters in Peru

24/10/2022 Leuven – Een Heilige Mis opdragen is het mooiste en vaak het enige wat je kan doen voor een dierbare overledene. Het misgeld dat de priester ontvangt, is geen ‘betaling’ maar een teken van dankbaarheid. Voor behoeftige priesters in vele landen is dit gebaar van liefde vaak een echte hulp om te overleven. Veel […]

Indonesië: Misintenties voor paters karmelieten

10/10/2022 Leuven – Met 272 miljoen inwoners is Indonesië de grootste moslimnatie ter wereld. Lange tijd was de co-existentie tussen de religies grotendeels vreedzaam. De laatste jaren hebben islamistische stromingen echter aan kracht gewonnen en zijn er meer aanslagen gepleegd. Daarnaast was er de pandemie, die talrijke slachtoffers eiste onder priesters en religieuzen. Het land […]

Tover een glimlach op het gezicht van kinderen in Libanon

03/10/2022 Leuven – Het was een kersttraditie dat christelijke gezinnen hun kinderen nieuwe kleren gaven voor Kerstmis. Slechts drie jaar geleden konden de meeste ouders in Libanon zich elk jaar nieuwe kledij voor elk van hun kinderen veroorloven, maar dat is nu niet meer het geval en de oude kleren raken versleten. Zuster Raymonda Saade […]

Sri Lanka: renovatie en uitbreiding van een kapel voor plantagearbeiders

26/09/2022 Leuven – De parochie van Maliboda Daraniyagala bestaat uit 53 katholieke gezinnen die als dagloners werken op de theeplantages in de regio. Net als hun veelal hindoeïstische collega’s, komen zij oorspronkelijk uit India. Ze verdienen heel weinig op de plantages en leven in benauwde omstandigheden. Er is maar één toilet voor twaalf gezinnen. De […]

Argentinië: catecheseruimtes voor een nieuwe parochie

20/09/2022 Leuven – De Christus Koning parochie in Corcovado in de regio Patagonië is nog erg nieuw: zij werd pas in mei 2021 opgericht. Tot dan toe behoorde het gebied toe aan een parochie waarvan de zetel op 75 kilometer afstand lag, te ver om de gelovigen intensief te kunnen verzorgen. De jonge parochie telt […]

India – Succesverhaal: renovatie van een gebouw voor een pastoraal centrum

05/09/2022 Leuven – Het bisdom Kohima is gelegen in de staat Nagaland in het arme en onderontwikkelde noordoosten van India. Er wonen verschillende etnische groepen, die elk hun eigen taal spreken. De meesten leven van de landbouw, velen zijn werkloos, en in de afgelegen dorpen kan de meerderheid niet lezen of schrijven. Maar de sociale […]

Bangladesh – Succesverhaal: een pastorie voor een nieuw opkomende parochie

30/08/2022 Leuven – Dinajpur is een van de armste van de acht bisdommen in Bangladesh. Katholieken vormen, zoals overal in het land met een moslimmeerderheid, slechts een kleine minderheid van de bevolking. De meeste gelovigen behoren tot etnische minderheden. Zij zijn dubbel benadeeld: vanwege hun christelijk geloof en vanwege hun etniciteit. Zij worden gediscrimineerd en […]

Angola: Mariaheiligdom voor het bisdom van Mbanza Congo

22/08/2022 Leuven – Bijna alle dioceses van Angola hebben hun eigen Mariaheiligdom. De gelovigen tonen een diepe liefde en toewijding voor de Moeder Gods. Maar tot hun groot ongenoegen heeft het bisdom Mbanza Congo, gelegen in een zeer arme regio in het noordwesten van het land, nog niet zo’n bedevaartsoord. In dit deel van Sub-Sahara-Afrika […]