Bouw van een herdenkingscentrum van martelaren in Nigeria

20/03/2023 Leuven – De vreselijke getuigenissen over vervolging in heel Nigeria, met name van christenen in het noorden, zijn al een aantal jaren nieuws. Het bisdom Sokoto, dat grotendeels samenvalt met de grenzen van het zogenaamde islamitische kalifaat, is het middelpunt van de vervolgingen. Kerken, bedrijven en eigendommen van christenen worden in brand gestoken en […]

Nigeria: stevige auto’s voor priesters in het bisdom Pankshin

06/03/2023 Leuven – Het bisdom Pankshin ligt in het centrale deel van de staat Plateau in Noord-Nigeria. Het is een jong bisdom en werd pas in maart 2014 opgericht met bisschop Michael Gobal Gokum als eerste bisschop. Bij de oprichting telde het 19 parochies en kapelaans en werd het opgericht voor de evangelisatie van de […]

Een goede voorbereiding op het priesterschap in een uitdagende regio in Nigeria

27/02/2023 Leuven Onveiligheid in het bisdom Kaduna Het interdiocesane Goede Herder seminarie is gevestigd in het bisdom Kaduna in de “Middle Belt” van Nigeria. Kaduna is sinds de invoering van de sharia in 2000 niet vreedzaam geweest. Er zijn aanvallen op katholieke priesters, katholieke gelovigen en christenen in het algemeen. Naast terroristische aanslagen door Boko […]

Nigeria: slaapmatten en dekens voor de ontheemden in Guma

20/02/2023 Leuven – Het bisdom Makurdi ligt in de staat Benue (Nigeria), waar verschillende aanvallen van gewapende herders (Fulani) hebben plaatsgevonden, die veel levens hebben geëist en talloze mensen dakloos hebben gemaakt. Daardoor werden zij gedwongen om naar kampen voor binnenlandse ontheemden te verhuizen. Guma herbergt de meeste intern ontheemden in de deelstaat Benue. Er […]

Peru: opleidingssteun voor 17 seminaristen

07/02/2023 Leuven – Het Apostolisch Vicariaat van Yurimaguas in Peru bestrijkt een uitgestrekt gebied van 70.000 vierkante kilometer. De inwoners behoren tot inheemse etnische groepen die in grote armoede leven. Hun hutten zijn gemaakt van palmbladeren en de meeste kleine nederzettingen zijn alleen per boot bereikbaar. Er zijn geen wegen en alleen de Kerk zorgt […]

Opleidingshulp voor 28 seminaristen in Tsjaad en Kameroen

30/01/2023 Leuven – De religieuze gemeenschap van de Missionarissen van Franciscus van Sales werd in 1838 in Frankrijk opgericht. Haar doel is de missie, de verkondiging van het geloof door prediking en pastorale zorg, en de katholieke opvoeding van kinderen en jongeren. Vandaag telt zij 1.500 leden in bijna 30 landen over de hele wereld. […]

India: opleidingssteun voor 10 novicen en 43 seminaristen van de karmelieten in Kerala

23/01/2023 Leuven – De Provincie van de Ongeschoeide Karmelieten van Zuid-Kerala werd opgericht in 1981. Het bestond toen uit tien religieuzen in slechts één klooster. Nu heeft het 106 priesters en acht eeuwig geprofeste broeders. Gelukkig zijn er nog steeds veel jonge roepingen.  In 1998 opende de orde haar eerste missie in Noordoost-India. Gezien de […]

Libanon: opleidingshulp voor 11 Melkitisch Grieks-katholieke seminaristen in Harissa

16/01/2023 Leuven – Libanon maakt sinds drie jaar een ongekende economische achteruitgang door, die niet alleen grote delen van de bevolking in armoede heeft gestort, maar ook een enorme uitdaging vormt voor de priesteropleiding. Dit komt vooral doordat de seminaries door de gestegen prijzen moeilijk het onderhoud van de aspirant-priesters kunnen betalen. Daarom werd de […]

Brazilië: opleidingssteun voor zes seminaristen

09/01/2023 – Het bisdom Humaitá ligt in het Amazonegebied en bestrijkt een gebied dat met 135 000 vierkante kilometer groter is dan Griekenland. Het is echter slechts dunbevolkt. Van de slechts ongeveer 122 000 inwoners zijn er 85 000 katholiek. De katholieke gelovigen worden verzorgd door 21 priesters, maar omdat veel van de inwoners in […]

Scholing voor Libanese kinderen

02/01/2023 Leuven – De economische crisis in Libanon heeft helaas grote gevolgen gehad voor de katholieke scholen van het land, die worstelen om te overleven. Schoolgeld wordt normaal gesproken deels betaald door gezinnen en deels door overheidssubsidies. Door de financiële ineenstorting van het land zijn ouders niet langer in staat schoolgeld te betalen en in […]