Sri Lanka: renovatie en uitbreiding van een kapel voor plantagearbeiders

26/09/2022 Leuven – De parochie van Maliboda Daraniyagala bestaat uit 53 katholieke gezinnen die als dagloners werken op de theeplantages in de regio. Net als hun veelal hindoeïstische collega’s, komen zij oorspronkelijk uit India. Ze verdienen heel weinig op de plantages en leven in benauwde omstandigheden. Er is maar één toilet voor twaalf gezinnen. De […]

Argentinië: catecheseruimtes voor een nieuwe parochie

20/09/2022 Leuven – De Christus Koning parochie in Corcovado in de regio Patagonië is nog erg nieuw: zij werd pas in mei 2021 opgericht. Tot dan toe behoorde het gebied toe aan een parochie waarvan de zetel op 75 kilometer afstand lag, te ver om de gelovigen intensief te kunnen verzorgen. De jonge parochie telt […]

India – Succesverhaal: renovatie van een gebouw voor een pastoraal centrum

05/09/2022 Leuven – Het bisdom Kohima is gelegen in de staat Nagaland in het arme en onderontwikkelde noordoosten van India. Er wonen verschillende etnische groepen, die elk hun eigen taal spreken. De meesten leven van de landbouw, velen zijn werkloos, en in de afgelegen dorpen kan de meerderheid niet lezen of schrijven. Maar de sociale […]

Bangladesh – Succesverhaal: een pastorie voor een nieuw opkomende parochie

30/08/2022 Leuven – Dinajpur is een van de armste van de acht bisdommen in Bangladesh. Katholieken vormen, zoals overal in het land met een moslimmeerderheid, slechts een kleine minderheid van de bevolking. De meeste gelovigen behoren tot etnische minderheden. Zij zijn dubbel benadeeld: vanwege hun christelijk geloof en vanwege hun etniciteit. Zij worden gediscrimineerd en […]

Angola: Mariaheiligdom voor het bisdom van Mbanza Congo

22/08/2022 Leuven – Bijna alle dioceses van Angola hebben hun eigen Mariaheiligdom. De gelovigen tonen een diepe liefde en toewijding voor de Moeder Gods. Maar tot hun groot ongenoegen heeft het bisdom Mbanza Congo, gelegen in een zeer arme regio in het noordwesten van het land, nog niet zo’n bedevaartsoord. In dit deel van Sub-Sahara-Afrika […]

Tsjechië: renovatie van een huis voor het werk van de Salesianen van Don Bosco

16/08/2022 Leuven – De Salesianen zijn sinds 1990 actief in de stad Teplice. Zij dragen zorg voor drie parochies in de stad zelf en vier andere in de omliggende dorpen. Ze hebben hun handen vol, want er zijn veel sociale problemen in de regio. De werkloosheid en de criminaliteit zijn hoog, vooral onder jongeren. De […]

Ethiopië: Bijbelapostolaat en catechese

02/08/2022 Leuven – De Orde van de Imitatie van Christus werd in 1919 gesticht in Kerala (Zuid-India). Sinds 2009 is de Orde ook aanwezig in de Hoorn van Afrika. Inmiddels heeft zij in Ethiopië in totaal drie kloosters in het bisdom Endibir en in het apostolisch vicariaat Nekemte. De paters zorgen voor zes parochies. Zij […]

Tanzania en Kenia – Succesverhaal: Youcat in het Swahili

25/07/2022 Leuven – Het YOUCAT-boek is de catechismus van de katholieke Kerk voor jongeren en jongvolwassenen. De belangrijkste inhoud van het geloof wordt kort samengevat en gemakkelijk te begrijpen in een vraag-en-antwoord stijl. Illustraties maken het boek, dat inmiddels in 58 talen is verschenen, nog aantrekkelijker. De religieuze gemeenschap van de Dochters van Sint-Paulus heeft […]

Kameroen-Succesverhaal: Jonge mensen opleiden voor vrede

18/07/2022 Leuven – Kameroen, een land in Centraal-Afrika met een bevolking van bijna 26 miljoen inwoners, werd lange tijd als relatief stabiel beschouwd, in tegenstelling tot zijn buurlanden in crisis. Maar in 2016 waren er protestmarsen omdat het Engelstalige deel van Kameroen zich onderdrukt voelde door het Franstalige deel en zijn onafhankelijkheid eiste. Deze demonstraties […]

Venezuela-Succesverhaal: Bijbels en catechismussen voor jongerencatechese

12/07/2022 Leuven – Ondanks de crisis in Venezuela wil de Kerk de jeugd voorbereiden om vanuit het christelijk geloof te werken aan een betere toekomst. Om de jongeren te laten groeien in het geloof, om een stevige morele en spirituele basis te ontwikkelen en om kracht te putten uit hun relatie met God, heeft de […]