Twee op de drie mensen worden vervolgd omwille van hun geloof: “Dit is onaanvaardbaar!”, zegt paus Franciscus

 

  • Met deze video wordt het zevende jaar van de Video van de Paus ingeluid: een wereldwijd initiatief dat de gebedsintenties uitdraagt die paus Franciscus toevertrouwt aan de hele katholieke Kerk via het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus.
  • Franciscus wijdt zijn eerste gebedsboodschap van 2022 aan de bestrijding van religieuze discriminatie en vervolging. Hij herinnert ons eraan dat godsdienstvrijheid niet beperkt is tot vrijheid van godsdienst, maar veeleer verbonden is met broederschap.
  • Door broederschap aan te wijzen als de weg die we moeten volgen, nodigt de Paus ons uit om de verschillen tussen anderen te waarderen en voor alles de waardigheid te erkennen die ieder mens als mens heeft.

 

Vaticaanstad, 4 januari 2022 – De Video van de Paus begint aan zijn zevende jaar van het delen van de gebedsintentie die paus Franciscus toevertrouwt aan de volledige katholieke Kerk via het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus. De januari-editie verscheen met een krachtige boodschap over godsdienstvrijheid en mensen die onder discriminatie lijden. De Heilige Vader nodigt alle mensen uit om te kiezen voor “de weg van broederschap. Ofwel zijn we broeders en zusters, ofwel verliezen we allemaal.” Om dit te bereiken, is het van fundamenteel belang dat wij een einde maken aan de talrijke beperkingen waarmee veel mensen worden geconfronteerd wanneer zij hun geloof belijden.

Met een oproep aan alle regeringen wereldwijd benadrukt de Video van de Paus – die deze maand wordt ondersteund door Kerk in Nood, een internationale katholieke liefdadigheidsorganisatie en pauselijke stichting, met als missie de gelovigen te helpen waar zij worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie – het idee dat in de samenlevingen waarin wij leven en groeien, de erkenning van de rechten en de waardigheid die wij allen als persoon hebben, moet floreren.

 

Religieuze minderheden en vervolgingen

Paus Franciscus opent zijn eerste gebedsintentie van 2022 met twee directe en indringende vragen die om een antwoord schreeuwen: “Hoe is het mogelijk dat veel religieuze minderheden momenteel te lijden hebben onder discriminatie of vervolging? Hoe kunnen we toestaan dat er mensen zijn die worden vervolgd, alleen maar omdat ze openlijk hun geloof belijden?”. Volgens het Rapport over Vrijheid van Godsdienst in de Wereld dat Kerk in Nood in april van 2021 publiceerde, wordt de godsdienstvrijheid inderdaad geschonden in een derde van de landen in de wereld waar bijna 5,2 miljard mensen wonen. Hetzelfde document meldt dat meer dan 646 miljoen christenen in landen leven waar godsdienstvrijheid niet wordt gerespecteerd.

Evenzo wordt sinds 2020 in rapporten aan de kaak gesteld hoeveel etnische en religieuze minderheden, vooral islamitische, geen volledige burgerrechten genieten in de landen waar zij wonen.

 

Godsdienstvrijheid als fundament van vrede

Dit onderwerp verdient aandacht, zoals Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood, bevestigt. “Hoewel het onmogelijk is het exacte aantal te kennen, blijkt uit ons onderzoek dat twee derde van de wereldbevolking in landen woont waar godsdienstvrijheid op de een of andere manier wordt geschonden. Verrassend? Nee, deze situatie is al eeuwenlang aan het groeien: van intolerantie via discriminatie naar vervolging. Wij zijn er vast van overtuigd dat het recht om vrij een godsdienst (niet) te belijden een fundamenteel mensenrecht is dat rechtstreeks verband houdt met de waardigheid van ieder individu. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar zelfs wanneer de mensenrechten op ieders lippen liggen, leidt godsdienstvrijheid vaak een schimmig bestaan. Dit recht is het uitgangspunt van onze hele missie.

© Servizio Fotografico Vaticano

Hoe zouden we de rechten van de christelijke gemeenschap kunnen verdedigen als we niet eerst voor het universele recht zouden pleiten? Religie wordt keer op keer gemanipuleerd om oorlog te ontketenen. Medewerkers van Kerk in Nood worden er elke dag mee geconfronteerd. Het verdedigen van het recht op godsdienstvrijheid is de sleutel tot het ontkrachten van deze conflicten. De religieuze gemeenschappen spelen een centrale rol wanneer ‘niets werkt’ op politiek of diplomatiek gebied in oorlogs- en crisisgebieden in de wereld. De wereld moet zich ervan bewust zijn dat de vooruitzichten voor vreedzame co-existentie somber zullen zijn, tenzij de vrijheid van godsdienst wordt geëerbiedigd als een fundamenteel mensenrecht dat gebaseerd is op de menselijke waardigheid van ieder individu.”

 

 

De weg van broederschap: de verschillen van anderen verwelkomen

De Paus herinnert ons eraan dat godsdienstvrijheid verbonden is met het concept van broederschap. Om de paden van broederschap te bewandelen, waarop paus Franciscus al jaren aandringt, is het noodzakelijk dat we anderen, onze naasten, niet alleen respecteren, maar dat we hen werkelijk waarderen “in hun verschillen en dat we hen erkennen als ware broeders en zusters”. Volgens de Heilige Vader “hebben we als mensen zoveel gemeen dat we naast elkaar kunnen leven en onze verschillen kunnen verwelkomen met de vreugde dat we broeders en zusters zijn.” Zonder deze premisse te erkennen, is de weg naar vrede en zij aan zij leven met elkaar onmogelijk.

Pater Frédéric Fornos S.J., internationaal directeur van het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus, reageerde op deze intentie: “Paus Franciscus gaf ons met zijn encycliek Fratelli Tutti een kompas: menselijke broederschap. Zoals hij ook zei in zijn boodschap voor de eerste Internationale Dag van Menselijke Broederschap: “Vandaag is broederschap de nieuwe grens van de mensheid. Of we zijn broeders en zusters of we vernietigen elkaar.” Het is belangrijk te erkennen wat broederschap verwondt om het te helen en te voorkomen dat het wordt vertaald in religieuze discriminatie en vervolging, zoals zo vaak gebeurt, vooral tegen christenen. Laten we met heel ons hart bidden voor deze intentie: ‘voor allen die lijden onder religieuze discriminatie en vervolging; moge hun eigen rechten en waardigheid worden erkend die voortkomen uit het feit dat zij broeders en zusters zijn in de menselijke familie.’”

 

De Video van de Paus: https://youtu.be/mVaxJOq13Zg

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid