Steun voor pasgehuwden in Aleppo (Syrië)

22/12/2022 Leuven – De christelijke bevolking in Syrië is drastisch verouderd. Om te overleven zijn er jonge dynamische gezinnen nodig, maar jonge mensen in Syrië denken vandaag de dag lang na voordat ze gaan trouwen. Kunnen ze de toekomst in hun land vertrouwen? Kunnen ze de financiële last van het opvoeden van een gezin in Syrië het hoofd bieden? Kunnen ze zich een flat veroorloven? Zullen ze een goede baan vinden die hun leven enige veiligheid en een toekomst voor hun nakomelingen zal bieden?

Als kinderen ervoeren ze een probleemloze, veilige kindertijd. Als christenen behoorden hun ouders meestal tot de goed opgeleide middenklasse in Aleppo. Ze hadden een grotendeels gemakkelijk leven. Dat alles veranderde abrupt in 2011. Hun tienerjaren werden overschaduwd door oorlog, geweld en terreur. Dit heeft hun toekomstvisie bepaald. Nu is er vrede, maar de stabiliteit is nog ver weg. Iedereen is verarmd.

De christelijke bevolking van Syrië staat inderdaad voor een crisis. Vóór de oorlog telde Aleppo 180.000 christenen. Vandaag de dag ligt dat aantal tussen 22.000 en 27.000, waaronder veel mensen ouder zijn. Jongeren kiezen er meestal voor om te emigreren. Het aantal huwelijken in Aleppo is daardoor afgenomen. Degenen die blijven, aarzelen vaak om te trouwen wegens de economische crisis en hun twijfels over de toekomst van het land. Dit verergert de situatie, omdat de Kerk veel minder huwelijken heeft dan voorheen en het aantal kinderen afneemt. Om deze reden zullen zelfs jonge mensen die verloofd zijn soms vele jaren wachten voordat ze gaan trouwen, in de hoop dat de situatie zal verbeteren of om genoeg geld te sparen om zich de huur of een appartement te kunnen veroorloven.

Soms is er echter slechts een klein gebaar, een beetje druk nodig om genoeg moed te verzamelen om in de toekomst te vertrouwen en te geloven dat ze niet alleen gelaten zullen worden – noch door de Kerk noch door de wereldgemeenschap. De Kerk beseft dat het de plicht is om de jeugd (met een huwelijksgeschenk) te steunen, zelfs met een klein bedrag. Het is een teken van liefde van de Kerk aan de gemeenschap.

Het project is bedoeld om jonge paren aan te moedigen om de beslissende stap te zetten door financiële hulp te bieden om hen te helpen in hun nieuwe leven, als een nieuw gezin, aan de slag te gaan. De fondsen moeten worden gebruikt om fundamentele zaken aan te schaffen die nodig zijn in elk appartement, zoals elektrische apparaten (wasmachine, koelkast, oven of andere benodigdheden).

Op de bijeenkomst van de gezamenlijke commissie van christelijke denominaties in Aleppo werd voorgesteld om een bedrag van 1000 euro te schenken aan elk echtpaar dat, na de huwelijksceremonie en na de afsluiting van het huwelijkscontract in Aleppo verblijft.

Mgr. Joseph Tobji, Maronitische aartsbisschop van Aleppo en hoofd van de commissie, schrijft: “Dit project zal ten goede komen aan deze jongeren, die lijden maar hoopvol, standvastig zijn en ondanks alle obstakels van plan zijn door te gaan. De gezamenlijke commissie in Aleppo spreekt haar gebeden ook uit aan de weldoeners en aan iedereen die op welke manier dan ook bijdraagt aan de verwezenlijking van onze projecten in Aleppo, om vreugde te brengen in het hart van iedereen die we ontmoeten en om te leven wat Jezus Christus zei: Wat je deed voor een van de minste van mijn broeders en zusters, deed je voor mij. Dank u, Kerk in Nood, voor de liefde en aandacht die u steeds laat zien, u bewijst dat u naar het Woord van God leeft door uw inspanningen en initiatieven.”

Christmas Campaign 2022: SYRIA – Support for newlywed couples – YouTube

Deze video maakt deel uit van de internationale kerstcampagne 2022 van Kerk in Nood in het teken van Syrië en Libanon, en toont hoe Simon en Sandy, een pasgetrouwd paar uit Aleppo, de steun van Kerk in Nood ervaart als het wonder van Jezus op de bruiloft van Kana. Ook 152 andere jonge koppels krijgen zo weer hoop op een toekomst na de verschrikkingen van de oorlog in Syrië.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 330-00-59 Syrië

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid