Steun voor bijna 400 zomerkampen voor kinderen en jongeren

Tienduizenden kinderen en jongeren uit landen in crisis, zoals Syrië, Egypte, Armenië, Oekraïne en Libanon, nemen dit jaar deel aan kampen en zomercursussen die worden gefinancierd door Kerk in Nood.

Meer dan de helft van deze cursussen vindt plaats in Syrië. Na meer dan tien jaar oorlog, die heeft geleid tot een dramatische economische situatie, helpt Kerk in Nood 45.574 jongeren, voornamelijk kinderen en jongeren, om deel te nemen aan 273 zomerkampen die worden gehouden tussen juni en september en die vooral gericht zijn op het herstellen van de draagkracht en het helen van kwetsuren. De deelnemers zijn christenen uit verschillende Kerken uit bisdommen in onder andere Homs, Aleppo, Lattakia, Tartous, Jazeera, Hama en Damascus. Door deze projecten hopen de lokale Kerken de geest, het lichaam en de ziel van de deelnemers te versterken, vooral van degenen die de ergste gevolgen hebben ondervonden van jaren van geweld en oorlog. Dit jaar heeft Kerk in Nood extra fondsen vrijgemaakt voor zomerkampen in regio’s waar kinderen getroffen zijn door de recente aardbeving, waaronder Lattakia, Hama en Aleppo. De zomerkampen vinden vaak plaats als onderdeel van christelijke scoutinggroepen; andere groepen waarvan de activiteiten worden ondersteund zijn geestelijke broederschappen, catechesegroepen en christelijke jeugdverenigingen.

Het tweede land met de meeste deelnemers en kampen is Libanon. Kerk in Nood heeft haar hulp aan dit land de afgelopen drie jaren enorm verhoogd, sinds de verwoestende explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020. In totaal zullen 106 door Kerk in Nood gefinancierde zomerkampen plaatsvinden in het hele land, ten behoeve van 18.855 Libanese kinderen en jongeren.

“Tijdens de laatste bijeenkomst van de Reunion of Aid Agencies for the Oriental Churches (ROACO) bedankte de Heilige Vader ons voor het ondersteunen van de jongeren van de Oosterse Kerken. Hij moedigde ons aan om te luisteren naar de dromen die zij in hun hart meedragen en zei dat jongeren hoofdrolspelers willen zijn in het algemeen welzijn, wat het ‘kompas’ van sociale actie zou moeten zijn”, zei Marco Mencaglia, directeur projecten voor Aid to the Church in Need International. “De Paus heeft de jongeren gevraagd om gezanten van vrede te zijn voor iedereen, profeten die dromen en een wereld verkondigen die anders is en niet langer verdeeld. Bij Kerk in Nood hebben we onze betrokkenheid bij de jongeren in deze landen enorm vergroot. We willen actief deel uitmaken van deze toekomst”, voegde Mencaglia toe.

Sommige steunprogramma’s voor zomerkampen en cursussen hebben een lange traditie onder de hulpprojecten van Kerk in Nood, zoals de kampen voor christenen in het Heilige Land, inclusief Jordanië, Palestina en Israël.

Dit jaar steunt Kerk in Nood ook vier initiatieven in Egypte: drie georganiseerd door het Koptisch Katholiek Patriarchaat, waaronder een voor wezen en jongeren met speciale behoeften en hun ouders, en een voor Soedanese en Egyptische kinderen en jongeren, georganiseerd door het Salesiaanse Centrum voor Jeugd en Vluchtelingen.

Deze zomercursussen zijn ook belangrijk voor veel kinderen en jongeren buiten het Midden-Oosten, zoals in Kazachstan, Cuba, Litouwen en Armenië, waar Kerk in Nood ook verschillende initiatieven financiert.

De trieste realiteit van de situatie in Oost-Europa, veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne, verdient ook speciale aandacht. Kerk in Nood steunt vijf “Vakantie met God”-kampen in Oekraïne en zomerkampen voor jonge Oekraïense vluchtelingen in Hongarije en Estland.

Kerk in Nood draagt meer dan een miljoen euro bij aan de ondersteuning van 66 projecten in 13 landen, wat resulteert in meer dan 400 zomercursussen en -kampen tussen juni en september.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid