Oosterse kerkleiders hopen op blijvende impulsen van het historische pausbezoek in Abu Dhabi

FacebookTwitter

Patriarch Ibrahim Isaac Sidrak

05/02/2019 Leuven – Katholieke kerkleiders van het Midden-Oosten hebben de betekenis van het bezoek van paus Franciscus aan de Verenigde Arabische Emiraten beklemtoond: “Ik geloof dat dit een heel positief teken is voor de relatie tussen de islam en het christendom in de regio,” aldus patriarch Ibrahim Isaac Sidrak, hoofd van de Koptisch-katholieke Kerk. Tijdens een gesprek met Kerk in Nood op maandag in Abu Dhabi, zei hij: “Wij christenen in Egypte mogen nieuwe hoop koesteren. De vruchten zullen niet meteen zichtbaar zijn, maar de boodschap van verdraagzaamheid en broederlijkheid is gelegd.” Het belang van de ontmoeting op maandag in Abu Dhabi tussen paus Franciscus en de groot-imam van de al-Azhar universiteit van Caïro, Ahmed al-Tayeb, een van de hoogste soennitische autoriteiten, kan niet genoeg benadrukt worden, legde de kerkleider uit. “Dit bezoek zal helpen om het verkeerde beeld dat moslims hebben over het christendom, te corrigeren,” sprak de patriarch, wiens Kerk verenigd is met Rome. Omgekeerd zullen veel christenen zien dat de meeste moslims geen terroristen zijn. De islamitische autoriteiten willen tonen dat ze niets met terrorisme te maken hebben.”

Ook in het Heilig Land hoopt men op de stuwende kracht van het pausbezoek. In een gesprek met Kerk in Nood op maandag in Abu Dhabi, zei aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa, “De boodschap van broederlijkheid en dialoog die de Paus gebracht heeft op het Arabische schiereiland is hopelijk een zaad dat ook grond krijgt in het Heilig Land.” De apostolische bestuurder van het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem verbleef in de Golfstaat tijdens het bezoek van paus Franciscus. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een paus een bezoek bracht aan het Arabische schiereiland, de geboorteplaats van de islam. Aartsbisschop Pizzaballa vervolgde: “We kunnen van dit bezoek niet verwachten dat het een concrete oplossing brengt. Het kan alleen mensen motiveren. De ontmoeting zelf is hoe dan ook al betekenisvol omdat het religieuze leiders samenbrengt in een gebied dat de bakermat is van monotheïstische godsdiensten, maar dat ook door religieuze conflicten doorheen geschud werd. Een ontmoeting tussen de Paus en de groot-imam is dus een belangrijk teken.”

Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa

Volgens aartsbisschop Pizzaballa is de dialoog tussen christenen en moslims in een nieuwe fase terechtgekomen. “Er is een vóór en een na IS,” verklaarde de Italiaanse Franciscaan. “De islamitisch-christelijke dialoog begon lang geleden. Maar het was zeer formeel en algemeen. Met het optreden van IS werd de dialoog concreter en realistischer. Het gaat er bij alle betrokkenen om buitensporig gedrag te stoppen en daarmee ook het doden en afslachten in naam van de religie.” Aangezien godsdiensten in het Midden-Oosten ook een politieke en sociale dimensie hebben,” ging de aartsbisschop verder, “komt het er nu op aan om positieve relaties met elkaar in het dagelijkse leven te bevorderen.”

Op maandag nam paus Franciscus deel aan een interreligieuze bijeenkomst in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De ontmoeting met de groot-imam van Caïro op maandag en de Heilige Misviering met 130 000 christenen op dinsdag waren de hoogtepunten van de driedaagse trip. Paus Franciscus keerde naar Rome terug op dinsdag.

Door Oliver Maksan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *