Nigeria: misintenties voor priesters in het bisdom Zaria

27/03/2023 Leuven – De viering van de Heilige Mis is het grootste werk van geestelijke barmhartigheid. De Heilige Mis verenigt hemel en aarde; het is een ontmoeting tussen God en mensen in aanwezigheid van engelen en heiligen. Daarom kunnen we al onze intenties, vreugde en verdriet op het altaar brengen, klein en groot, en speciaal bidden voor de overledenen. De Heilige Mis is het kostbaarste geschenk dat we kunnen geven en delen met anderen.

Ook de priesters in Nigeria kennen vreugde en verdriet, vooral in regio’s waar christenen worden gediscrimineerd, onderdrukt en vervolgd. In 2022 heeft Kerk in Nood met 21 projecten beantwoord aan verzoeken van Nigeriaanse bisschoppen of oversten uit het hele land om misintenties voor hun priesters. Op verschillende plaatsen zijn de gelovigen zo arm dat ze hun priesters niet kunnen onderhouden. Voor de meeste van deze priesters zijn misintenties niet alleen hun enige bron van inkomsten maar ook een belangrijke bron voor hun evangelisatie-inspanningen. Daarom voegen misintenties de twee grote werken van barmhartigheid samen: gebed en aalmoezen.

Het bisdom Zaria, opgericht in 2001, ligt in het noorden van Nigeria, in het zuiden van de deelstaat Kaduna. Kaduna voerde in 2000 de sharia in, wat in de hele regio, ook in Zaria, leidde tot gewelddadige conflicten die tot op de dag van vandaag blijven oplaaien.

Met 50.000 katholieken per 2,5 miljoen inwoners bevindt het bisdom zich in de moeilijke positie van een minderheidskerk. Bovendien is de bisschop in juli 2022 overleden en is er nog geen nieuwe benoemd. Momenteel is priester Michael Pius Kagarko de administrator van het bisdom.

Van hem hebben wij het dringende verzoek ontvangen voor misintenties voor de 54 priesters die in het bisdom werkzaam zijn en die 39 parochies met talrijke buitenposten verzorgen. Zonder de hulp van misintenties zouden hun handen leeg zijn en zouden zij niet in staat zijn te delen met hun gelovigen.

Administrator priester Michael vraagt de misintenties in het bijzonder voor twee priesters die onuitsprekelijke ontberingen hebben meegemaakt. Hier zijn hun getuigenissen:

Getuigenis van priester Felix Fidson:

De eerste twee jaren na zijn priesterwijding heeft priester Felix ervaring kunnen opdoen in verschillende parochies en functies. Sinds november 2016 is hij de pastoor in de Sint-Annaparochie, geen gemakkelijke plek voor een jonge priester. Van zijn acht buitenposten werden er zes het slachtoffer van gewelddadige aanvallen. Parochianen werden ontvoerd en pas vrijgelaten na het betalen van losgeld. Dit is een verschrikkelijk ‘business model’ dat welig tiert in Nigeria. De meeste gelovigen uit deze zes buitenposten zijn gevlucht en wonen nu in de buurt van Zaria, waar de veiligheidssituatie iets beter is.

Bezoek van priester Felix aan zijn parochianen in Wusasa tijdens zijn herstel van het geweerschot in zijn linkervoet.

Pastoor Felix heeft zelf ook een dergelijk lot ondergaan. Op 24 maart 2022 werd hij door onbekenden ontvoerd, dagelijks mishandeld en op de 24e dag van zijn gevangenschap zelfs in zijn linkervoet geschoten. Hulpeloos en zonder enige behandeling moest pastoor Felix tot 3 mei standhouden onder immense fysieke en psychologische pijn. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten en onmiddellijk overgebracht naar een katholiek ziekenhuis in Wusasa, Zaria, waar hij de volgende drie maanden doorbracht.

Tegenwoordig woont hij als priester in de Heilig Hartparochie in Wusasa. Zo kan hij zijn behandeling in het ziekenhuis voortzetten en ook professionele traumatherapie volgen.

Getuigenis van priester Joel Vincent:

Birnin Gwara is een stad in het beboste deel van de savanne voornamelijk bewoond door Hausa-moslims. Aangezien het gebied gezegend is met vruchtbare grond, is landbouw de voornaamste bron van inkomsten. In de loop der jaren is het enorme bos (honderden kilometers rond de stad) niet alleen een habitat geworden voor wilde dieren, maar ook een vesting voor terroristen, bandieten en ontvoerders.

Deze bandieten hebben een ravage aangericht in deze gemeenschap door de onophoudelijke moorden en ontvoeringen van onschuldige reizigers langs de snelweg Kaduna-Birnin-Gwari. Dagelijkse aanvallen op naburige gemeenschappen en boerderijen verstoren de landbouw en veroorzaken chaos onder de plaatselijke bevolking.

Met weinig of geen tastbare inspanningen van de bevoegde autoriteiten zijn de mensen aan hun lot overgelaten. Velen zijn gedwongen hun huizen en landbouwgronden te verlaten of lopen het risico ontvoerd of, erger nog, gedood te worden.

Dit alles heeft de plaatselijke bevolking veel leed berokkend; velen zijn afgegleden tot bittere armoede en kunnen zich de eerste levensbehoeften niet veroorloven. Velen zijn vertrokken op zoek naar veiligere en groenere weiden. “Dit heeft op zijn beurt de parochie in alle opzichten zwaar getroffen, want het welzijn van de mensen is natuurlijk het welzijn van de parochie,” betreurt pastoor Joel.

De parochie had in 2019 in totaal 10 buitenposten. Er zijn er nog maar twee over, omdat de andere een thuis zijn geworden voor deze terroristen. De parochie en haar parochianen leven nu letterlijk wat de dag hun aanbiedt en de hoop op bevrijding lijkt somber.

Pastoor Joel vervolgt: “Persoonlijk zijn er nachten geweest dat we meerdere kilometers moesten rennen op zoek naar veiligheid, omdat onze gemeenschap was aangevallen (ik slaap letterlijk met één oog open). Het parochiehuis is nu een mini-vluchtelingenkamp, omdat de mensen die uit hun huizen zijn verdreven blijven komen voor onderdak, eten en andere basisbehoeften.” De parochie heeft geen middelen en de priester kan nauwelijks zijn eigen basisbehoeften betalen. “Maar met geen of weinig inkomsten moet de parochie voor zichzelf zorgen en ook een hand van naastenliefde uitsteken naar allen die werkelijk in nood verkeren. Bij dit alles blijven we echter vertrouwen op God, die de auteur en voltooier van ons geloof is, dat de vrede spoedig zal worden hersteld,” zei pastoor Joel nog.

Kerk in Nood wil de 54 priesters van het bisdom Zaria helpen met 2400 Heilige Missen en 30 novenen.

In deze video van onze internationale vastencampagne 2023 vragen priesters in Nigeria ons om hen te steunen met misintenties zodat zij kunnen zorgen voor hun parochianen die lijden onder veiligheidsproblemen en zeer slechte levensomstandigheden: (74) Vastencampagne 2023 (NIGERIA): Misintenties voor priesters – YouTube

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 141-01-missen Nigeria

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid