Nieuwe fase in de wederopbouw in de Vlakte van Nineve

De inwoners van de Vlakte van Nineve, een overwegend christelijke streek ten noorden van Mosoel, nemen met de hulp van Kerk in Nood de draad van hun leven weer op, twee jaar nadat Mosoel uit de klauwen van de islamistische bezetters werd bevrijd.

Op 30 oktober 2019 bezocht Philipp Ozores, de secretaris-generaal van Kerk in Nood, de Vlakte van Nineve om het begin van een nieuwe en belangrijke fase in de steun aan deze regio aan te kondigen. Als onderdeel van het ondersteuningsprogramma zal ook hulp worden geboden bij de herstelwerkzaamheden en de heropbouw van kerkelijke eigendommen met de bedoeling om de teruggekeerde inwoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven.

Ongeveer 45 procent van de oorspronkelijke inwoners zijn naar huis teruggekeerd, winkels werden opnieuw geopend, vele huizen werden heropgebouwd en het kerkelijk leven werd opnieuw opgenomen: catechismusonderricht, radio-uitzendingen, scholen en vrouwengroepen hebben een nieuwe start genomen. Een aanzienlijk deel van deze terugkeer naar het normale leven werd ondersteund door de weldoeners van Kerk in Nood, die de pauselijke stichting in staat hebben gesteld met een groots opgezet programma de noodzakelijke hulp te voorzien en de wederopbouw van huizen te financieren. Sinds 2014 heeft de hulporganisatie 23.401.521 euro noodhulp geschonken om christelijke ontheemden in Irak vooral met levensmiddelen en bijdragen in de huurkosten van woningen te ondersteunen.

In de Vlakte van Nineve heeft Kerk in Nood voor de reparatie en de heropbouw van 2086 woonhuizen 6.431.308 euro geïnvesteerd. Dit komt overeen met een aandeel van 37 procent van alle huizen die in deze regio opnieuw bewoonbaar werden gemaakt. Daarbij ging het om woonhuizen in de plaatsen Baghdeda, Bartella, Tesqopa, Karamless, Bashiqa en Bahzani.

Niettemin blijft emigratie een grote bedreiging vormen voor de toekomst van het gebied. Vele mensen verliezen de hoop dat het christendom in Irak ooit weer zal kunnen opbloeien en gaan op zoek naar een betere toekomst in landen als Australië of Duitsland. Het emigratiepercentage is zo hoog dat dringend moet worden ingegrepen om de veiligheid opnieuw te verzekeren, positieve stimulansen te bieden en er zodoende voor te zorgen dat de inheemse christenen in hun Iraakse vaderland blijven.

In die context plant Kerk in Nood een nieuwe fase in de ondersteuning met projecten die tot doel hebben ervoor te zorgen dat de mensen zich veilig voelen in de steden waarnaar ze zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij vooral om de heropbouw van belangrijke kerkelijke infrastructuren in diverse steden en dorpen in de regio.

Om verscheidene van die projecten aan te kondigen, nam Ozores deel aan een bijeenkomst van het Comité voor de Wederopbouw van Nineve (NRC), dat wordt geleid door pater Andrzej Halemba, de verantwoordelijke voor projecten in het Midden-Oosten van Kerk in Nood. Aan de bijeenkomst van het NRC namen vertegenwoordigers van de Syrisch-katholieke Kerk, de Syrisch-orthodoxe Kerk en de Chaldeeuws-katholieke Kerk deel. Ozores verzekerde de deelnemers dat de wereldkerk solidair is met hen: “Wij zijn bij u en wij blijven in Irak aan uw zijde”.

Het voornaamste van die projecten is de renovatie van de Al-Tahira-kerk, de grootste kerk van Irak. Ze bevindt zich in Baghdeda, de grootste christelijke stad in Irak, waarvan de inwoners voor 95 procent Syrisch-katholieke christenen zijn. Kerk in Nood zal de heropbouw van het interieur van de kerk, dat uitgebrand en vernield is sinds IS-militanten voor hun vlucht uit de stad alle kerkbanken en andere delen van het interieur opstapelden en in brand staken, met 510.000 euro ondersteunen.

De gelovigen van de parochie komen elke dag in de ruïnes van de kerk bijeen, hoewel velen diep bedroefd zijn dat ze de eredienst moeten vieren in een overduidelijk ontheiligde kerk die ooit de trots van de stad was. Vele mensen lijden nog altijd onder de trauma’s die werden veroorzaakt door hun verdrijving, door de moord op hun familieleden en door de wetenschap dat hun huizen twee jaar lang door fanatieke islamisten en hun yezidislavinnen werden bewoond. Kerk in Nood hoopt dat dit project de christenen die in Irak zijn gebleven nieuwe hoop zal geven – de nog altijd noodlijdende, kwetsbare amper 10 overgebleven procent van de 1,5 miljoen christenen die in het land woonden voor het in een moordende burgeroorlog verzonk die aan minstens 1.000 christenen wegens hun religieuze overtuiging het leven heeft gekost. Hoewel de christenen in de Vlakte van Nineve blijk hebben gegeven van een groot weerstandsvermogen, hopen ze dat ze in deze kritieke periode van de wederopbouw niet zullen worden vergeten.

Na de renovatie van het interieur van de kerk zullen nog heel wat andere werkzaamheden nodig zijn om de buitenkant van de kerk en de klokkentoren van het gebouw te herstellen. De Syrisch-katholieke aartsbisschop van Mosoel, Petros Mouche, verklaarde tegenover Kerk in Nood: “Voor ons is deze kerk een symbool. Deze kerk werd in 1932 door de inwoners van Baghdeda gebouwd. Om die reden willen wij dat dit symbool een christelijk symbool blijft dat de mensen, in het bijzonder de lokale bevolking van Baghdeda, de moed geeft om hier te blijven. Dit is ons land en dit is de getuigenis die wij van Christus kunnen afleggen… Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om alle mensen te bedanken die ons steunen, want zonder de steun van hun weldoeners zouden de hulporganisaties ons niet kunnen helpen.”

Kerk in Nood heeft eveneens 897.373 euro ter beschikking gesteld voor de heropbouw van de Najem Al-Mashrik-zaal en van het theater in Bashiqa, een door yezidi’s en christenen bewoonde stad met een groot Syrisch-orthodox bevolkingsaandeel. De zaal zal de Kerk in staat stellen om opnieuw grote huwelijksfeesten te vieren en de jongeren aanmoedigen om hun toekomst in hun eigen land op te bouwen en niet in het buitenland.

De lokale priester, Daniel Behnam, zegt in dit verband: “We zijn gelukkig dat we met de wederopbouw van de Najem Al-Mashrik-zaal kunnen beginnen. Dit project zal helpen om ervoor te zorgen dat de christelijke families kunnen overleven en hen een aanzienlijke dienstverlening aanbieden. In het bijzonder zal het de jongeren helpen door hen opnieuw een ruimte voor pastorale en culturele activiteiten en voor een actieve jeugdwerking ter beschikking te stellen.”

Kerk in Nood heeft onlangs nog 13 andere projecten voor een totaal bedrag van 711.000 euro goedgekeurd voor Syrisch-katholieke, Chaldeeuwse en Syrisch-orthodoxe christenen, die zonder uitzondering bedoeld zijn om de door IS beschadigde kerkelijke eigendommen opnieuw op te bouwen.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid