Katholieke bisschoppen van Kazachstan roepen op tot gebed voor vrede in het land

21/01/2022 Leuven – Kazachstan telt weinig katholieken (1%). Niettemin hebben de bisschoppen van Kazachstan verschillende oproepen aan de bevolking gericht opdat de huidige situatie kan worden opgelost en het land vrede kan vinden.

Ter gelegenheid van de nationale rouwdag op 10 januari 2022 heeft aartsbisschop Tomasz Peta op de televisie zijn medeburgers opgeroepen alles in het werk te stellen om een vreedzame oplossing te vinden voor de huidige situatie van het land.

In zijn boodschap in het Russisch, die ook aan Kerk in Nood werd toegezonden, betreurde de aartsbisschop van het aartsbisdom van de Allerheiligste Maagd Maria in Astana, de bisschoppelijke zetel van de katholieke Kerk die het noorden van Kazachstan omvat, de tragische incidenten van de afgelopen weken. Wat op 2 januari 2022 in het westen van Kazachstan, in Janaozen, begon als een manifestatie tegen de verdubbeling van de brandstofprijzen, breidde zich al snel uit tot de rest van het land en ontaardde in een gewelddadig protest tegen het regime, het beheer van de economie gebaseerd op de exploitatie van gas en olie en de corruptie. Overweldigd riep president Kassym-Jomart Takajev de hulp in van Russische legertroepen voor een hardhandig optreden.

“Wij rouwen om de slachtoffers,” aldus de aartsbisschop, die de geestelijken van het aartsbisdom vroeg om Missen op te dragen, “om te bidden voor de slachtoffers en voor vrede in ons geliefde Kazachstan”. Met dit voornemen droeg bisschop Peta zelf de Heilige Mis op in de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Nur-Sultan, vroeger Astana geheten, de hoofdstad van Kazachstan.

“Na het Angelusgebed sprak Zijne Heiligheid paus Franciscus over de gebeurtenissen in Kazachstan. Hij vertrouwde Kazachstan toe aan de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede van Oziornoje. In navolging van de oproep van de Paus willen wij ook om vrede vragen op voorspraak van de patrones van ons land, de Koningin van de Vrede.”

Volgens door Kerk in Nood geraadpleegde bronnen is de situatie in Nur-Sultan momenteel vrij rustig. In Almaty, in het zuiden van het land, waar de botsingen ernstiger waren, zijn er nog steeds communicatieproblemen. Sinds het begin van de onrust heeft het land te kampen met internet- en verbindingsproblemen.

Ondanks deze moeilijkheden is bisschop José Luis Mumbiela van Almaty, voorzitter van de bisschoppenconferentie van Kazachstan, er toch in geslaagd zich aan te sluiten bij de oproep tot gebed op de nationale dag van rouw. “Hier in Almaty danken wij u voor uw gebeden, medeleven en bezorgdheid,” zei de prelaat. “In onze gebeden willen wij degenen gedenken die de afgelopen week het zwaarst hebben geleden. Gedurende die dagen en nachten was Almaty gehuld in een dikke mist vanwege de weersomstandigheden, maar ook de geest van veel mensen was vertroebeld,” zei de bisschop in zijn boodschap, die naar Kerk in Nood werd gestuurd. De bisschop beschrijft de gebeurtenissen als een soort mist of nevel, waardoor het moeilijk te begrijpen is wat er gebeurt en hoe het heeft kunnen gebeuren, maar hij concludeert dat de mensen van Kazachstan, vooral in Almaty, zoiets niet verdienden.

Verwijzend naar de huidige situatie in Almaty, verklaart bisschop Mumbiela dat de mensen geleidelijk aan het normale leven weer opnemen.

De bisschop van Almaty benadrukt dat dit het moment is waarop de gewone man geroepen is om in actie te komen. “Wij moeten beseffen dat de vrede in onze handen ligt en van ons afhangt. Gezegend zijn de vredestichters. Laten we niet alleen voor vrede bidden, maar met Gods hulp ook voor anderen vrede stichten,” vraagt hij en benadrukt: “Laten we samen met alle mensen van dit land en deze stad proberen het Kazachstan op te bouwen waar we allemaal van dromen, een internationaal en interreligieus Kazachstan, een Kazachstan van vrede en harmonie, een Kazachstan dat God liefheeft en zegent met de speciale liefde van de Heilige Maria, Koningin van de Vrede van deze natie.”

In zijn boodschap dankte de bisschop ook zij die met opoffering hebben gediend en de bevolking veiligheid hebben geboden.

Bisschop Adelio Dell’Oro, bisschop van het bisdom Karaganda in het centraal-oostelijk deel van het land maakte speciaal melding van de slachtoffers in zijn bisdom “waar velen hun bloed hebben vergoten,” en benadrukte dat “ieder mensenleven kostbaar is en geweld niet tot een nieuwe samenleving of een nieuwe wereld zal leiden”. Evenzo verklaarde bisschop Dell’Oro in zijn boodschap dat ware vrede een geschenk van God is en dat deze mogelijk is wanneer mensen een ware religiositeit ervaren die ons doet begrijpen dat wij allen broeders en zusters zijn.

“Alleen dan kunnen we elkaars leven respecteren en vergeven. Wij kunnen alleen vergeven met de kracht van God. Wij bidden daarom voor alle slachtoffers, in de hoop dat alles zal worden opgelost in vrede, in gerechtigheid en voor het welzijn van allen.”

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid