Kameroen-Succesverhaal: Jonge mensen opleiden voor vrede

18/07/2022 Leuven – Kameroen, een land in Centraal-Afrika met een bevolking van bijna 26 miljoen inwoners, werd lange tijd als relatief stabiel beschouwd, in tegenstelling tot zijn buurlanden in crisis. Maar in 2016 waren er protestmarsen omdat het Engelstalige deel van Kameroen zich onderdrukt voelde door het Franstalige deel en zijn onafhankelijkheid eiste. Deze demonstraties zijn uitgelopen in een gewapend conflict dat vandaag de dag nog steeds bestaat tussen de separatisten van de Engelssprekende provincies en de centrale regering. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht, duizenden hebben hun leven verloren als gevolg van het conflict.

Vooral kinderen en jongeren lijden onder het alomtegenwoordige geweld. Velen zijn getraumatiseerd. Bovendien worden jongeren beroofd van betekenisvolle banen en toekomstperspectieven: De meeste scholen zijn al jaren gesloten, kinderen worden aan hun lot overgelaten, sommige jongeren zijn lid geworden van gewapende groepen, het drugsgebruik en de promiscuïteit zijn toegenomen. Het gebrek aan onderwijs zal op langere termijn ook leiden tot meer mensen die in armoede leven dan voorheen.

Als onderdeel van de jeugdpastoraal heeft het bisdom van Mamfe een eenjarig vredesprogramma gelanceerd, dat onze weldoeners mogelijk hebben gemaakt door 20.000 euro te schenken. Het heeft als doel een cultuur van geweldloosheid en vrede te bevorderen. Het geweld verspreidt zich immers naar alle niveaus van de samenleving, tot in de gezinskernen. “We moeten niet vergeten dat in een omgeving die gekenmerkt wordt door geweld en conflict, doeltreffende evangelisatie niet mogelijk is,” legt pater Roland Arrey, verantwoordelijk voor de jeugdpastoraal, uit. Meningsverschillen zijn onvermijdelijk, maar geweld niet. Om een steeds groter wordende spiraal van geweld te vermijden, moeten we proberen vrede en tolerantie te stimuleren en geen haat en wantrouwen op te wekken.”

Een jaar lang kwamen de jongeren uit de 27 parochies van het bisdom één weekend per maand bijeen om een vormingsprogramma te volgen dat ook gezamenlijke missen en gebedstijden omvatte. Deze cursussen werden aangevuld met radio-uitzendingen, die ook in de afgelegen dorpen te horen waren.

“Ons programma richt zich op Christus, de Prins van de vrede, die vrede wil brengen in onze verontruste wereld,” aldus pater Arrey. We zijn enthousiast en zeer gemotiveerd door dit project, dat vooral de jeugd, maar ook al onze parochies ten goede zal komen. We zijn Kerk in Nood en alle weldoeners dankbaar!”

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 113-07-49 Kameroen

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid