Irak: Martelaar Priester Ragheed Ganni

Na Jezus’ verrijzenis waren de apostelen vol vreugde, maar er brak ook een moeilijke tijd aan. Een tijd van vervolging, van geheime samenkomsten van de eerste christenen. In de eerste eeuwen van vervolging werden de volgelingen van Jezus voor de leeuwen geworpen of gekruisigd. Nadien is er altijd vervolging geweest, ook nu – in de 21ste eeuw – zijn er nog vele christelijke martelaren. Daarom schenkt Kerk in Nood aandacht aan de hedendaagse martelaren, gelovigen die standvastig getuigen van de Heer en dat vaak met hun leven moeten bekopen.

Deze video toont het offer van de Chaldeeuws-katholieke priester Ragheed Ganni in een klein dorp in Noord-Irak. Nadat hij net de Mis had opgedragen, werd hij samen met drie diakens in 2007 vermoord door jihadisten omdat hij geweigerd had zijn parochiekerk te sluiten.

 

MARTELAREN – “Denk aan onze vervolgde broeders en zusters! Zij geven hun leven voor ons geloof, elke dag.”

 

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid