Helpen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen met:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.
  • een gift voor een sociaal ontwikkelingsproject op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken aan Hulp en Hoop vzw voor een sociaal ontwikkelingsproject, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

 

Het online betalingssysteem wordt vernieuwd en is tijdelijk buiten gebruik. U kan steeds uw gift overschrijven op een van bovenstaande rekeningnummers.