Heilig Land: noodhulp voor christelijke gezinnen

Heilige Mis voor de vrede in de parochie van de Heilige Familie, Gaza, 15 oktober 2023 © Parochie van de Heilige Familie

24/10/2023 Leuven – De huidige crisis in het Heilig Land treft niet enkel de christenen van Gaza, maar ook de christenen van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem als gevolg van de totale afsluiting tussen Jeruzalem en de omliggende steden, en de christelijke immigranten in het Heilig Land.

Hieronder vindt u vier projecten van noodhulp voor deze christelijke gezinnen in het Heilig Land. Wilt u hen steunen?

Gazastrook

Waarom?

In Gaza heerst een acute humanitaire crisis. Er zijn 1.000 christenen die hun toevlucht zoeken op twee hoofdlocaties: het katholieke klooster van de Heilige Familie en de Grieks-orthodoxe kerk van Sint Porphyrius. Donderdagavond waren ze slachtoffers van de bombardementen (meer dan 16 doden). Gezinnen slapen in de gangen en kamers van de kerken en aangrenzende gebouwen.

Wat?

Het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem voorziet in maaltijden, watervoorziening en medische zorg, naast vele andere humanitaire en pastorale diensten. Zuster Nabila probeert samen met andere zusters en priesters voor deze gezinnen te zorgen. Ze heeft dekens, voedsel en medicijnen nodig.

Hoe?

Voedselbonnen en medicatie: 200 euro per gezin.


Westelijke Jordaanoever

Waarom?

Er wonen ongeveer 37.000 Palestijnse christenen in de steden op de Westelijke Jordaanoever, zoals Bethlehem. Door de volledige scheiding tussen Jeruzalem en de gebieden op de Westelijke Jordaanoever hebben de christenen geen toegang meer tot hun werk in Israël en raken ze het kwijt. Ook het toerisme in de heilige plaatsen op de Westelijke Jordaanoever (voornamelijk Bethlehem) is volledig gestopt. Ze kunnen hun huur niet betalen. De enige oplossing zal emigratie zijn. Met een noodpakket kunnen deze christenen de oorlog in hun huizen overleven en blijven.

Wat?

Het belangrijkste doel is het handhaven van de voedselzekerheid om de economisch meest achtergestelde christelijke gezinnen in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever te helpen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat kinderen consistente voeding krijgen, terwijl ouders zich kunnen concentreren op het voorzien in andere kritieke behoeften, zoals onderwijs en gezondheidszorg.

In tegenstelling tot de mensen in Israël zijn de mensen op de Westelijke Jordaanoever niet gedekt door ziektekostenverzekeringen. Vóór het uitbreken van deze oorlog ondersteunde het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem ongeveer 180 patiënten met chronische ziekten; dit aantal zal nu toenemen, omdat steeds meer kostwinners snel hun levensonderhoud verliezen.

Hoe?

Voedselbonnen: 125-250 euro per gezin.
Medische ondersteuning: 150 euro per gezin.


Oost-Jeruzalem

Waarom?

Er wonen iets minder dan 10.000 Palestijnse christenen in Jeruzalem, terwijl de totale bevolkingsomvang in Jeruzalem bijna één miljoen bedraagt. Ruim 40% van de christenen werkt in de toeristische sector. Als gevolg hiervan raakten veel christenen werkloos vanwege de volledige stilstand binnen de toeristische sector.

Wat?

Als christenen er niet in slagen de huurkosten of andere eigendomsbelastingen te betalen, zullen er snelle uitzettingen en gevangenisstraffen plaatsvinden. Het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem streeft ernaar deze gezinnen te beschermen door dringende financiële subsidies aan te bieden aan de meest kwetsbaren.

Hoe?

Voedselbonnen: 100 euro per gezin.
Subsidies: 50 euro per gezin.


Hulp voor christelijke migranten en asielzoekers

Waarom?

Het ‘vicariaat voor migranten en asielzoekers’ (VMAS) is een ‘onzichtbare’ Kerk, met meer dan 100.000 gelovigen van ten minste acht nationaliteiten. Ze hebben een heel ingewikkelde juridische status in Israël, omdat ze onder zes verschillende juridische statussen zijn ingedeeld.

Veel christelijke immigranten werken in Israël vaak in de meest precaire beroepen. Er worden er nu veel ontslagen vanwege de economische neergang als gevolg van de oorlog.

Wat?

De Patriarch vraagt om deze christenen in het Heilig Land niet te vergeten en hen te ondersteunen met een klein hulppakket. Een andere financiële uitdaging waarmee het vicariaat wordt geconfronteerd, is zijn onvermogen om de kinderdagverblijven te heropenen. Als ze voor langere tijd gesloten moeten blijven, kan het vicariaat de huurkosten, gezondheidszorg, voedsel en andere kosten niet dekken.

Hoe?

Huisvesting, gezondheidszorg en andere noodkosten: 10.000 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid