Kerk in Nood heeft de kerk en de harten van de christenen in een Syrisch dorp hersteld

02/12/2019 Leuven – Dankzij de weldoeners van Kerk in Nood werd de door jihadisten vernielde kerk van Haret Saraya hersteld en opnieuw ingewijd. Hier is het relaas van deze feestelijke dag:

De avond valt in de Vallei der Christenen. De imposante versterkte vesting Krak des Chevaliers, die in de 11de en 12de eeuw werd opgetrokken, kijkt van bovenop de heuvel onverstoorbaar toe hoe de gasten aankomen. Vandaag is het een feestelijke dag in de kerk van Haret Saraya in Al-Husn. Een groep hoornblazers en trommelaars maakt zonder ophouden muziek.

De aan de Moeder Gods gewijde kerk ziet er stralend uit met haar pas geverfde witte muren en haar iconostase in felle kleuren. “Ze werd precies opnieuw opgebouwd zoals ze voordien was”, zegt de plaatselijke bisschop Mgr. Nikolas Sawaf met glinsterende ogen. Hij is de melkitisch Grieks-katholieke aartsbisschop van het aartsbisdom Latakia.

In 2012 werd de kerk verwoest, geplunderd en platgebrand door jihadisten die de vallei hadden ingenomen. Ze hadden positie gekozen in de burcht, die door de hospitaalridders van de Johannieterorde (of Maltezer Orde) gebouwd is. Ze haalden het kruis naar beneden, ontwijdden de icoon en verminkten heiligenbeelden. Ze ontzagen ook de pastorie en de parochiale gemeenschapsruimten niet. Zelfs de elektrische bedrading werd uit de muren getrokken en meegenomen.

Zeven jaar later – en symbolisch heel toepasselijk op het feest van de Kruisverheffing – is het echter een feestelijke dag voor de geloofsgemeenschap. De kleine kerk is tijdens de inwijdingsplechtigheid overvol. Aan de feestelijkheden nemen katholieke en orthodoxe priesters uit de regio deel. De kerk en de harten van de gelovigen stralen opnieuw. Buiten, op het voorplein, zingt het orthodoxe koor Our Lady Al-Wadi liederen van hoop, vrede en vergeving voor een publiek van jubelende gelovigen. Ze herinneren aan degenen die verdwenen zijn, werden omgebracht of door de oorlog werden verdreven en vragen de christenen met aandrang om in hun vaderland te blijven.

“Na de heropbouw van de kerk, moeten nu de levende stenen, onze harten, worden hersteld”, benadrukt de aanwezige vertegenwoordiger van Kerk in Nood, pater Andrzej Halemba, die bij de pauselijke stichting verantwoordelijk is voor de projecten in het Midden-Oosten. “Onze harten zijn gebroken door het geweld. Ze zijn gespleten en woedend om wat er gebeurd is. Nu moeten ze in Christus’ Liefde worden vernieuwd. Laten wij voor de vrede in Syrië bidden”, spreekt hij tot de geloofsgemeenschap.

Kerk in Nood heeft niet alleen de heropbouw van de kerk van Haret Saraya, maar ook die van de parochiale gemeenschapsruimten en van de pastorie financieel ondersteund. Daarenboven werden in de nabijheid van de Krak des Chevaliers bijkomende gastenverblijven en commerciële ruimten ingericht, zodat er weldra opnieuw bezoekers kunnen komen. Dit moet helpen om het christelijke geloof levendig te houden op de plaatsen waar het zijn oorsprong heeft gevonden. “Kerk in Nood is voor ons als een Simon van Cyrene, die ons ondersteunt en ons helpt om het kruis te dragen”, zegt aartsbisschop Sawaf ter afsluiting van deze feestdag met dankbaarheid in zijn stem.

De door Kerk in Nood met meer dan 170.000 euro ondersteunde heropbouwprojecten in de christelijke wijken van het dorp Al-Husn maken deel uit van een programma van de pauselijke stichting voor de wederopbouw van de door de oorlog zwaar getroffen christelijke gebieden in de diverse bisdommen van Syrië.

Door Marta Garcia

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid