Brazilië en het coronavirus: Hulp aan priesters in de deelstaat Ceará

In de context van de huidige campagne ter ondersteuning van kloosterlingen en priesters die in bijzonder kwetsbare en door Covid-19 getroffen regio’s overal ter wereld werken, heeft de pauselijke stichting Kerk in Nood (Aid to the Church in Need – ACN) elf nieuwe projecten goedgekeurd om priesters en kloosterzusters te helpen in Brazilië, een van de landen die door de pandemie het ergst zijn getroffen. De projecten zullen 169 priesters, 31 seminaristen, 141 kloosterzusters en 56 missionarissen ten goede komen.

Onder hen zijn er priesters uit de deelstaat Ceará, in het noordoosten van Brazilië, die door de hulporganisatie worden ondersteund zodat ze zich voor de meest behoeftige mensen kunnen blijven inzetten. De coronapandemie woedt immers ook in Itapipoca, een stad in het noorden van het land, op 130 kilometer van Fortaleza, de hoofdstad van de deelstaat. Itapipoca staat bekend als de plaats waar drie klimaatzones samenkomen, want in de stedelijke regio bevinden zich zowel stranden, bergen als halfwoestijnen. Hier levert de Kerk zware inspanningen om de geest van solidariteit in stand te houden en de christenen die op hen aangewezen zijn te helpen.

In de regio, die ook het bisdom Itapipoca omvat, wordt een constante stijging van het aantal coronagevallen opgetekend. Op 5 juni waren er 4.258 bevestigde gevallen en vielen er 203 doden te betreuren. Gezien die cijfers blijven de kerken dicht om bijeenkomsten van grote aantallen mensen te vermijden. De Heilige Missen worden online en via de sociale netwerken uitgezonden en de gelovigen nemen er van thuis uit aan deel. De priesters worden tijdens de vieringen van de Heilige Eucharistie door slechts enkele personen bijgestaan.

Volgens pater Francisco Danízio Silva, de plaatselijke econoom, is het bisdom Itapipoca bijzonder arm en is de situatie op dit moment kritiek: “We hebben met talrijke moeilijkheden te kampen. Ik vermeld er hier twee. Het eerste probleem heeft te maken met het gebrek aan contact tussen ons en de mensen. Onze bevolking heeft ons hard nodig, de mensen hebben ons gebed, onze begeleiding en ons advies nodig, maar de pandemie bemoeilijkt dit fysieke contact heel erg. Een ander probleem heeft te maken met financiële aangelegenheden. Onze middelen zijn sterk verminderd en we krijgen zowat 60 procent minder geld uit collectes onder de gelovigen omdat er geen openbare misvieringen worden gehouden. We bevinden ons dus in een bijzonder moeilijke situatie want onze financiële middelen zijn volledig opgebruikt”, zegt hij.

De angst om niet aanwezig te zijn in het leven van de gelovigen

“In deze periode is het niet mogelijk om persoonlijk met onze gelovigen te spreken, hoewel ze bijzonder angstig zijn. We helpen hen een beetje door hun geestelijke sturing te geven via sociale netwerken als Whatsapp, Facebook of YouTube”, benadrukt pater Danízio. Het bisdom heeft twee radiozenders waar het eveneens gebruik van maakt om dichter bij de mensen te staan. “Wij gebruiken die middelen om onszelf en onze gelovigen te beschermen”, zegt hij. Wanneer ze naar buiten gaan of in noodgevallen hulp moeten bieden, dragen de priesters gezichtsmaskers om zich te beschermen.

Wat de hulpverlening voor de mensen betreft, zijn de priesters erin geslaagd om aan het begin van de pandemie in sommige parochies door middel van een campagne geld in te zamelen en manden met basislevensmiddelen samen te stellen die onder de meest behoeftigen werden verdeeld. “Recent hebben wij talrijke inspanningen ondernomen om geld in te zamelen, maar dat is tegenwoordig zeer moeilijk geworden omdat de mensen geen inkomsten hebben”, licht de priester toe. Enkele parochies hebben besloten om via de gezinspastoraal elke avond een maaltijd te voorzien voor de allerarmsten. De middelen voor deze actie verminderen echter ook.

Pater Danizío rekent op de naastenliefde onder de bevolking: “In de periode die we tegenwoordig meemaken, is de hulp van ieder individu belangrijk. Met het weinige dat we hebben, kunnen we vele andere mensen helpen. Onze Kerk is arm en behoeftig, maar ze is rijk aan Gods genade en aan vele goede en vrijgevige mensen onder haar gelovigen.”

De priester bedankt ook voor de hulp van de weldoeners van Kerk in Nood (ACN): “De weldoeners van Kerk in Nood helpen ons heel erg. In deze periode draagt uw hulp rechtstreeks bij aan de hulp voor deze broeders en zusters die ons, onze blik, onze aandacht en ook onze naastenliefde zo hard nodig hebben. Op voorspraak van Zijn heilige Moeder Maria verzoek ik God om elk van u te zegenen en om uw vrijgevigheid te vergelden. Vergeet nooit dat de hulp voor de naaste een van de meest doeltreffende middelen is om op onze Heer Jezus Christus, de Goede Herder, te gelijken. Onze dankbaarheid gaat uit naar iedereen die ons in de hele wereld bij de evangelisatie door de naastenliefde helpt.”

Sinds het begin van de coronapandemie biedt Kerk in Nood (ACN) noodhulp aan priesters, kloosterlingen en leken zodat ze de meest behoeftige mensen kunnen blijven helpen. Om ervoor te helpen zorgen dat deze belangrijke taak kan worden voortgezet, kunt u mede een gift schenken.

Door Daniela Almeida

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid