Rusland: Uitbreiding van een orthodox rehabilitatiecentrum voor drugsverslaafden in Sapjornoe

27/07/2021 Leuven – Al bijna 30 jaar is Kerk in Nood, op verzoek van paus Johannes Paulus II en zijn opvolgers, in dialoog met de orthodoxe Kerk in Rusland. In de loop van de tijd zijn er veel gezamenlijke initiatieven ontstaan waarin katholieken en orthodoxen hand in hand samenwerken om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor hedendaagse problemen.

De historische ontmoeting tussen paus Franciscus en de patriarch van Moskou, Kirill, in 2016, heeft een verdere impuls gegeven aan deze betrokkenheid. Een oecumenische werkgroep op initiatief van Kerk in Nood is bezig belangrijke thema’s uit de gezamenlijke verklaring van de kerkleiders te vertalen in concrete projecten.

Een belangrijk onderwerp is de verbetering van de pastorale zorg en de begeleiding van mensen die aan verslaving lijden. De ervaring leert immers dat verslaafden vaak een grote behoefte hebben aan een relatie met God, en de twee kerken kunnen elkaar helpen door ervaringen uit te wisselen om met dit belangrijke aspect rekening te houden bij de opleiding en bijscholing van hun priesters.

Een ‘pionier’ van kerkelijke hulp voor drugsverslaafden is de orthodoxe priester Sergei Belkov, die reeds in 1996 in Sapjornoe, op 100 kilometer van Sint-Petersburg, niet ver van de Fins-Karelische grens, een rehabilitatiecentrum voor drugsverslaafden oprichtte, dat de hele mens ook in zijn spirituele dimensie beschouwt. Het was de priester duidelijk dat dit niet zozeer een medisch of sociologisch probleem is, maar veeleer een ziekte van de ziel die een geestelijk en pastoraal antwoord vereist.

Priester Sergei was, voor zijn priesterwijding, vele jaren rechercheur in moordzaken geweest. Het kwaad dat mensen tot slaven maakt en hen tot wandaden in staat stelt, was iets waarmee hij dagelijks te maken kreeg. De ervaring heeft hem geleerd dat elk kwaad klein begint. “Voordat iemand misdaden begaat en wetten overtreedt, begint hij met het overtreden van morele wetten,” legt hij uit. Drugsgebruik is vaak het begin van een steeds diepere betrokkenheid bij het kwaad en de misdaad.

Jongeman die één van de iconen in de kerk te Sapjornoe aanbidt. ©www.sapernoe.ru

Toen hij in 1992 priester werd gewijd en drugsverslaafden bij hem bleven komen biechten, voelde hij zich geroepen om zich volledig voor deze mensen in te zetten. Sapjornoje was het eerste orthodoxe centrum van dit soort in Rusland. Het succes van ongeveer 75% permanent genezen mensen bewijst het gelijk van pater Sergei en zijn concept en vindt erkenning en navolging in het hele land en daarbuiten. In andere instellingen blijft slechts een zeer klein deel van de gerecupereerden permanent ‘clean’. De meesten vallen na verloop van tijd weer terug in hun verslaving.

Pater Sergei legt uit: “Het centrum is gestructureerd als een grote familie. De levenswijze is gebaseerd op het kloosterleven. Het vaste ritme van gebed en arbeid, gehoorzaamheid, het in acht nemen van de vastentijden en het ontvangen van de sacramenten spelen een essentiële rol in het genezingsproces. Wanneer de jongemannen naar het centrum komen na de fysieke ontgifting, die in een ziekenhuis onder medisch toezicht plaatsvindt, wordt aan elk van hen een taak toevertrouwd. Op die manier herwinnen zij hun waardigheid en leren zij verantwoordelijkheid te nemen. Sommigen werken in de varkens- en pluimveefokkerij en in de groentetuin, anderen leren een vak als timmerman, meubelmaker, dakdekker of metselaar.

De kerk van het centrum werd in 1999 gebouwd door voormalige drugsverslaafden zelf. Er is ook een werkplaats waar kaarsen en orthodoxe hosties worden gemaakt. Psychologisch en lichamelijk gesterkt, kunnen de jonge mannen uiteindelijk terugkeren in de maatschappij, een beroep uitoefenen en een gezin stichten. Er zijn zelfs al geestelijke roepingen onder de genezen jonge mannen.”

Kerk in Nood heeft dit belangrijke centrum vanaf het begin gesteund, bijvoorbeeld bij het opzetten van de workshops. Het aantal jonge mannen dat hulp zoekt, neemt echter toe. Daarom moet het gebouw verder worden uitgebreid. Er zijn ook meer kamers nodig voor priesters en psychologen om lezingen te houden, alsmede logeerkamers met badkamer voor kort verblijf van familieleden en andere ruimten. Kerk in Nood wil deze uitbreiding steunen met 29.800 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 427-00-19 Rusland

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid