Rusland: Bestaanshulp voor 56 zusters van het bisdom Sint-Jozef in Irkoetsk

“Van Sint-Jozef moeten we de zorg en verantwoordelijkheid leren om te houden van het Kind, en Zijn Moeder, van de sacramenten en de naastenliefde, van de Kerk en de armen.”
(Paus Franciscus, apostolische brief ‘Patris corde’) De zusters van het bisdom Sint-Jozef in Oost-Rusland handelen daarnaar.

17/05/2021 Leuven – Met een oppervlakte van bijna 10 miljoen vierkante kilometer is het Oost-Siberische bisdom van Sint-Jozef, gevestigd in Irkoetsk, groter dan de Verenigde Staten. Verspreid over dit uitgestrekte gebied wonen zo’n 52.000 katholieken die worden bediend door 40 priesters. Hiermee heeft Rusland het grootste bisdom ter wereld dat vernoemd is naar de heilige Jozef.

Onmisbaar is het werk van 56 zusters uit twaalf verschillende congregaties die actief zijn in de parochies en die ook talrijke werken van liefdadigheid verrichten, wat vooral een zegen is voor kinderen uit gebroken gezinnen, eenzame oude en zieke mensen en ook voor straatkinderen en daklozen.

Herstel van het gebouw van het Centrum van de Heilige Familie in de parochie van St. Petrus en Paulus in Chita, na een overstroming in juli 2018.

In Vladivostok bijvoorbeeld hebben de ‘Zusters van Barmhartigheid van St. Anna’ een programma opgestart voor jonge alleenstaande moeders. Aangezien het abortuscijfer in Rusland zeer hoog is, leveren zij een belangrijke bijdrage om jonge moeders te helpen bij de keuze voor het ter wereld brengen van hun kinderen.

In Chita (Tsjita) heeft het bisdom een centrum geopend voor straatkinderen en daklozen, dat wordt geleid door zusters van de ‘Congregatie van de Dienaressen van de Onbevlekte Ontvangenis’. Sommige kinderen wonen er, terwijl andere alleen overdag komen. Daarnaast bezoeken de zusters ook regelmatig de kinderen in een kindertehuis 70 km verderop en zorgen zij voor gedetineerde moeders en hun kinderen die dringend materiële en pastorale hulp nodig hebben. Ook in Angarsk hebben de zusters enkele jaren geleden een huis geopend, waar zij zich ontfermen over straatkinderen.

De zusters van andere congregaties in het bisdom doen soortgelijk heilzaam werk. Kerk in Nood helpt alle 56 zusters van de verschillende congregaties die werkzaam zijn in het bisdom Sint-Jozef van Irkoetsk met een bijdrage in hun levensonderhoud. Wij willen hen steunen met een totaal van 28.000 euro.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 427-05-39 Rusland

 

Naast het hierboven genoemde project steunt Kerk in Nood al jaren veel andere instellingen en gemeenschappen die gewijd zijn aan Sint-Jozef. 150 jaar geleden werd de heilige Jozef uitgeroepen tot patroon van de katholieke Kerk, Gods grote familie. Daarom kondigde paus Franciscus via zijn apostolische brief ‘Patris corde’ op 8 december 2020 het jaar af van de Heilige Jozef, die met het “hart van een vader” Gods kinderen beschermt in moeilijke tijden. Volgens dit pauselijke initiatief roept ook Kerk in Nood op om zich in dit Sint-Jozefjaar te laten inspireren door deze heilige en om te bidden voor zijn vaderlijke bescherming tijdens de feestdagen, vieringen en devoties die tot 8 december 2021 aan hem worden gewijd.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid