Plan voor de heropbouw van huizen geeft christenen nieuwe hoop

FacebookTwitter

01/03/2019 Leuven – Er werd een actieplan overeengekomen dat het voor duizenden christenen mogelijk moet maken om naar hun huizen in de Syrische stad Homs terug te keren. Bij dat plan waren ook kerkleiders en een vooraanstaande katholieke hulporganisatie betrokken. Naar aanleiding van een ontmoeting in Homs ondertekenden de leiders van vijf kerkgemeenschappen de overeenkomst van het Comité voor de Heropbouw van Homs. Als onderdeel van de eerste fase van de uitvoering van dit plan, zal Kerk in Nood 300 huizen heropbouwen. In een tweede fase is de heropbouw van nog eens 980 huizen voorzien: 80 van leden van de melkitische Grieks-katholieke gemeenschap, 600 van leden van de Grieks-orthodoxe gemeenschap en 300 huizen van Syrisch-orthodoxe gezinnen. Kerk in Nood zal een deel van dit project ondersteunen.

Over de betekenis van deze overeenkomst zei pater Andrzej Halemba, de verantwoordelijke voor de projecten van Kerk in Nood in het Midden-Oosten: “Deze overeenkomst is een van de essentiële maatregelen voor het herstel van de christelijke gemeenschap in Homs. De verplichting om zoveel huizen opnieuw op te bouwen, is een lichtstraal van hoop voor de mensen die absoluut willen terugkeren naar deze stad, die voor christenen een van de belangrijkste van heel Syrië is.”

De Grieks-orthodoxe bisschop van Homs, Georges Abou Zakhem, benadrukte: “De mensen moeten naar hun huizen kunnen terugkeren, maar zonder de hulp van Kerk in Nood is dat onmogelijk.”
De melkitische priester, pater Bolos Manhal, zei hierover: “Ik ben bijzonder gelukkig dat de mensen die wonderbaarlijke kans krijgen om naar hun huizen terug te keren. Ze hebben zoveel leed meegemaakt en voor velen zal met de terugkeer een droom in vervulling gaan. Ze moesten zoveel geld uitgeven om een woning te huren dat de heropbouw van hun huizen het gezinsbudget sterk zal ontlasten. Daarnaast zijn er in de stad meer mogelijkheden om werk te vinden dan op het platteland en daar zullen ze dan gebruik kunnen van maken.”

Kerk in Nood zal de wederopbouw van de huizen met maximum 3.500 Amerikaanse dollar per huis ondersteunen. Aangezien in Homs meer dan 12.500 huizen werden vernield en er daarnaast 37.500 zwaar werden beschadigd, leven vele christenen als intern ontheemden soms al zeven jaar lang in de nabijgelegen Vallei der Christenen. Op het hoogtepunt van het conflict in 2014 woonden er in de oude stad van Homs nog minder dan 100 christenen. Gerichte aanvallen door islamistische extremisten dwongen ongeveer 250.000 mensen om uit de stad weg te vluchten. Vorig jaar werkte Kerk in Nood een plan uit om 100 huizen herop te bouwen die aan melkitische en Syrisch-orthodoxe gezinnen behoorden. Van die huizen zijn er al 85 opnieuw bewoond en de terugkeer van de resterende gezinnen is voorzien tegen het najaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het plan voor de heropbouw van Homs 2018 maakte deel uit van een voornemen dat nu al tot de heropbouw van bijna 500 huizen heeft geleid, gespreid over heel Syrië. Veel van die woningen bevinden zich in Aleppo. Sinds het begin van de crisis in Syrië in 2011 heeft Kerk in Nood 750 projecten voltooid waaraan 150 partners hebben deelgenomen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *