Kerk in Nood zal de door de Paus geschonken Lamborghini “omvormen” in een kleuterschool en een centrum voor christenen in Nineve

5/03/2019 Leuven – Dankzij de schenking van 200.000 euro die Kerk in Nood na de veiling van de door paus Franciscus geschonken Lamborghini heeft gekregen, kan de katholieke hulporganisatie nu twee nieuwe initiatieven financieren die ten goede zullen komen aan de christelijke gezinnen die naar de Vlakte van Nineve zijn teruggekeerd.

Op 15 november 2017 had de Heilige Vader beslist om een deel van de opbrengst uit de verkoop van de Lamborghini Huracan, die de autoconstructeur hem had geschonken, ter beschikking te stellen van Kerk in Nood. Nu zal Kerk in Nood dit pausgebaar omzetten in concrete hulp door met dit geld de heropbouw te financieren van twee inrichtingen van de Syrisch-katholieke Kerk die in de oorlog werden vernield. Het gaat hierbij om de heropbouw van de naar de Maagd Maria genoemde kleuterschool en van het multifunctioneel centrum van de gelijknamige parochie.

Heropbouw van de gedeeltelijk verwoeste kleuterschool van de Maagd Maria in Bachiqa (Irak)

Beide gebouwen bevinden zich in Bachiqa, dat op amper 30 kilometer van Mosoel ligt. Het kleine stadje werd in de oorlog hard getroffen, maar talrijke leden van de christelijke gemeenschap zijn ondertussen teruggekeerd. Inmiddels werden al 405 van de 580 beschadigde woonhuizen heropgebouwd en 50 % van de christenen, namelijk 1.585 mensen, zijn teruggekeerd.

De twee heropbouwinitiatieven die met de opbrengst uit de verkoop van de Lamborghini worden gefinancierd, zullen ook ten goede komen aan de andere minderheden in de stad, aangezien het multifunctioneel centrum plaats biedt aan meer dan 1.000 personen en door de verschillende gemeenschappen voor bruiloften en religieuze feesten zal worden gebruikt. Het zal het grootste centrum van de streek zijn en ter beschikking worden gesteld aan meer dan 30.000 inwoners, die tot verschillende etnieën en geloofsovertuigingen behoren.

Heropbouw van het multifunctioneel centrum van de Syrisch-katholieke parochie van Bachiqa (Irak)

Iets meer dan twee jaar na de bevrijding van de dorpen in de Vlakte van Nineve heeft het aantal christenen dat naar hun huizen is kunnen terugkeren de stoutste verwachtingen overtroffen. Op 11 januari van dit jaar waren 9.108 gezinnen naar hun dorpen teruggekeerd, met andere woorden bijna 46 % van de 19.832 gezinnen die daar woonden in 2014, vóór de invasie van de Islamitische Staat (IS). Dit is te danken aan de enorme inspanningen die werden geleverd voor de heropbouw van deze dorpen, die grotendeels door Kerk in Nood werd gefinancierd. Hierdoor konden tot op vandaag 41 % van de 14.035 door IS vernielde of zwaar beschadigde woningen worden heropgebouwd.

Het initiatief, waarbij naast de stichting ook de lokale Kerken een vooraanstaande rol spelen, heeft met de Heilige Vader een onvermoeibare weldoener gevonden. In 2016 schonk paus Franciscus al 100.000 euro aan de “Saint Joseph Charity Clinic” in Erbil, die gratis medische verzorging aanbiedt.

Het bijkomende geschenk van de Heilige Vader zal de christenen de mogelijkheid bieden om hun eigen geloof te beleven en hun kinderen een toekomst in Irak te garanderen. Het zal tegelijk een krachtige boodschap zijn en een uitnodiging voor een vreedzaam samenleven van de diverse godsdiensten in een regio waar het fundamentalisme spijtig genoeg ook enorme schade heeft berokkend aan de interreligieuze betrekkingen.

Van 2014 tot vandaag heeft Kerk in Nood al meer dan 40 miljoen euro besteed aan de ondersteuning van de Iraakse christenen.

Door Marta Petrosillo

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid