Kerk in Nood start vastenactie voor kloosterzusters in 85 landen

8/03/2019 Leuven – De pauselijke stichting Kerk in Nood start met een vasten- en paasactie om haar hulp voor kloosterzusters te versterken in de landen, overal ter wereld, die het ergst getroffen zijn door oorlog en armoede of waar christenen een minderheid vormen. De actie draagt de titel “Buitengewone vrouwen. Dankzij God. Dankzij u.”

Bij het startschot van de actie verklaarde de uitvoerende president van Kerk in Nood, Dr. Thomas Heine-Geldern: “Kloosterzusters zijn de heldinnen van de Kerk. Ze tonen ons een weg naar heiligheid en geven ons een voorbeeld van hoe men zijn leven vreugdevol en zinvol kan leven. Dat kan ook de weg van de genezing zijn voor een samenleving waarin onophoudelijk over de rol van de vrouw wordt gedebatteerd.”

Elk jaar ontvangt de pauselijke stichting meer dan 800 aanvragen voor opleidingsprojecten, bestaanshulp, bouw- of transportprojecten voor kloosterzusters uit 85 landen.

Kerk in Nood ondersteunt onder andere meer dan 4.500 kloosterzusters opdat ze hun kloosterleven alsook hun pastoraal en sociaal werk in de zorg voor zieken, wezen of bejaarden ook zouden kunnen voortzetten op plaatsen waar ze over geen eigen inkomen beschikken. Dit is bijvoorbeeld het geval in Oekraïne, in Rusland of in het door crisis geteisterde Venezuela.

In oorlogsgebieden als Irak, Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Zuid-Soedan, maar ook na natuurrampen, bijvoorbeeld na de aardbeving in Mexico, werden talrijke kloosters verwoest of zwaar beschadigd. Zonder hulp bij de heropbouw door Kerk in Nood zou het voor de kloosterzusters nagenoeg onmogelijk zijn om in die regio’s te werken.

Volgens de laatste cijfers van het Statistisch Jaarboek van de Kerk zijn er wereldwijd zowat 660.000 vrouwen die zich in kloostergemeenschappen wijden aan gebed en aan de dienst voor de meest behoeftige mensen. De hulporganisatie ondersteunt meer dan 11.000 zusters overal ter wereld. Daarnaast wordt aan nog meer kloosterzusters hulp geboden bij bouw-, transport- en pastorale projecten.

Terwijl het aantal roepingen van kloosterzusters vooral in Europa en in Amerika aan het dalen is, kan er in Afrika en in Azië echter een onophoudelijke stijging worden vastgesteld. Daarom vertegenwoordigen opleidingsprojecten voor kloosterzusters en novicen in die twee continenten meer dan 80% van alle projecten die door Kerk in Nood op dit vlak worden ondersteund. Die hulpmaatregelen komen meer dan 5.700 zusters ten goede.

In overeenstemming met haar charisma en haar geschiedenis besteedt de stichting in het bijzonder aandacht aan de contemplatieve kloosterorden. Ze brengen “in de stilte van het klooster kostbare vruchten van genade en barmhartigheid voort” en vertegenwoordigen “het biddend hart” van de Kerk, aldus paus Franciscus in zijn Apostolische Constitutie “Vultum Dei Quaerere” over het contemplatieve monastieke leven in vrouwelijke kloosterorden. Volgens gegevens van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven zijn er wereldwijd ongeveer 40.000 contemplatieve kloosterzusters, van wie de helft in Europa. Daarom komt 80 % van de hulpmaatregelen van Kerk in Nood ten goede aan contemplatieve orden van slotzusters in landen van Oost-Europa, die wegens hun communistische verleden nog altijd met grote economische en spirituele noden worden geconfronteerd.

Tijdens de vastentijd zou Kerk in Nood met haar 23 nationale kantoren ook haar erkentelijkheid tot uitdrukking willen brengen voor alle kloosterzusters die hun missie uitvoeren onder gevaarlijke omstandigheden of die hun leven hebben gegeven voor de mensen die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vier kloosterzusters van de “Missiezusters van Naastenliefde” die in 2014 in Jemen door jihadisten werden vermoord of ook voor de twee kloosterzusters die in 2016 bij uitbarstingen van geweld op Haïti en in Zuid-Soedan het leven verloren. Ook de Colombiaanse missiezuster Gloria Cecilia Narváez die al twee jaar lang in de handen van Al Qaida vertoeft nadat ze in Mali werd ontvoerd, mag zeker niet worden vergeten.

“Door hun werk brengen kloosterzusters elke dag opnieuw de liefhebbende nabijheid van God naar miljoenen mensen”, benadrukt uitvoerend president Dr. Heine-Geldern van Kerk in Nood. “Vaak betekent de ondersteuning van kloosterzusters dat een hele gemeenschap of zelfs een hele bevolkingsgroep wordt geholpen.” Naast persoonlijke tekenen van waardering en onze gebeden, omvat dit ook de financiële ondersteuning voor de kloosterzusters. “Daarom vergeet het motto van de campagne ook onze weldoeners niet: ‘Dankzij u’. Dat is een oproep: maak deel uit van de missie van moedige kloosterzusters in de hele wereld!”

Door Maria Lozano

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid