Kerk in Nood rouwt om emeritus paus Benedictus XVI

Het is met diep verdriet en grote dankbaarheid dat de internationale pauselijke stichting Kerk in Nood afscheid neemt van emeritus paus Benedictus XVI. Hij was een uitzonderlijke vriend en supporter van de stichting, aldus de voorzitter van Aid to the Church in Need (ACN), Mauro kardinaal Piacenza: “Het onderwijs van paus Benedictus, die zijn eerste encycliek ‘Deus caritas est’ wijdde aan het onderwerp naastenliefde, is zeer waardevol geweest voor Kerk in Nood.” Hierdoor versterkte hij de missie van de stichting die “op basis van haar stichtingscharisma volledig in beslag wordt genomen door liefdadigheid, om zo de lijdende Kerk te helpen”.

Tijdens zijn buitenlandse reizen leerde paus Benedictus de toewijding van de stichting aan lijdende en onderdrukte christenen kennen. In 2007, bijvoorbeeld, maakte hij een apostolische reis naar Brazilië en bezocht hij een drugsrehabilitatiecentrum, de ‘Fazenda da Esperança’ (Boerderij van de Hoop), gesteund door Kerk in Nood.

Kerk in Nood verheven tot pauselijke stichting

Gedurende vele jaren heeft paus Benedictus het werk van de internationale katholieke liefdadigheidsorganisatie in belangrijke mate begeleid. Kardinaal Piacenza herinnert eraan dat het paus Benedictus XVI was die de liefdadigheidsorganisatie in 2011 tot een pauselijke stichting verhief en een uitgebreid moderniseringsproces in gang zette. In de bevestigingsbrief (chirograaf) eerde de paus de prestaties van de stichting, “die 65 jaar lang de Kerk heeft begeleid overal waar financiële middelen ontbraken of waar schendingen van de godsdienstvrijheid de uitoefening van haar evangelisatieopdracht bemoeilijkten of zelfs onmogelijk maakten”. Door de omvorming tot een pauselijke stichting kreeg Kerk in Nood de actuele vorm: Paus Benedictus benoemde Mauro kardinaal Piacenza tot haar eerste voorzitter.

Paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan de ‘Fazenda da Esperança’ in Brazilië in 2007

Paus Benedictus XVI was voorstander van Kerk in Nood

Al in zijn tijd als kardinaal en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was Joseph Ratzinger verbonden met Kerk in Nood. In 2002, toen hij nog kardinaal was, zei hij: “Ik steun Kerk in Nood omdat ik weet dat zij het geloof werkelijk een dienst bewijst. Velen denken dat je sociaal werk alleen kunt steunen in de enge zin van het woord; dat je het aan eenieder moet overlaten wat hij of zij gelooft. Maar in werkelijkheid is niets belangrijker dan God bij de mensen brengen, hen helpen Christus te vinden, want alleen dan ontwaken de krachten van het geloof, die de beslissende vorm van energie voor de wereldgeschiedenis zijn. Kerk in Nood voorziet in de behoefte aan geloof en doet daarmee wat het meest noodzakelijk is voor onze wereld.”

“Deze kracht van het geloof waarover paus Benedictus sprak, kan Kerk in Nood elk jaar ervaren in de honderdduizenden giften die het mogelijk maken de Kerk en het geloof in de wereld te helpen versterken,” zegt Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van Aid to the Church in Need.

Een paus betrokken bij de vorming van jongeren

Thomas Heine-Geldern herinnert zich hoezeer de jongeren paus Benedictus ter harte gingen: “Hij heeft deze belangrijke zorg ook aan ons toevertrouwd door de ontwikkeling en verspreiding van de jongerencatechismus YOUCAT”.

Vandaag de dag is de stichting YOUCAT een vast onderdeel van Kerk in Nood. Zij ondersteunt de missie van voorlichting en verkondiging van de paus. In het voorwoord van de jongerencatechismus richtte paus Benedictus zich rechtstreeks tot jongeren: “Je moet weten wat je gelooft. Je moet je geloof zo precies kennen als een IT-specialist het besturingssysteem van een computer kent. Je moet het begrijpen zoals een goede musicus een muziekstuk begrijpt. Ja, je moet dieper in je geloof geworteld zijn dan de generatie van je ouders om de uitdagingen en verleidingen van deze tijd met kracht en daadkracht tegemoet te kunnen treden.”

Het christendom als religie van vrijheid en liefde

De blijvende erfenis voor de hele Kerk van de overleden paus is “het gevoel van identiteit en verbondenheid te midden van de dictatuur van het relativisme, dat vaak is overgegaan in fundamentalisme,” aldus kardinaal Piacenza. Benedictus XVI liet de gelovigen weten dat het christendom evenzeer een religie van vrijheid is als een religie van liefde. “Hij liet zien dat relativisme aan de basis ligt van veel eisen voor rechten en dat vrijheid, wanneer zij loskomt van de werkelijkheid, zichzelf vernietigt.”

Samen met zijn waardering voor liturgie en gebed, bracht de paus daarmee waarden over die in de praktijk van Kerk in Nood, “haar praktische hulpverlening ondersteunen en haar oorsprong zijn”, aldus kardinaal Piacenza. Hij roept de begunstigden van de stichting op om te bidden voor de overleden emeritus paus en voor de hele Kerk en om de boodschap van de paus door te geven via werken van naastenliefde.

Kerk in Nood België/Luxemburg bidt voor de overleden emeritus paus Benedictus XVI tijdens de Eucharistieviering op 27/01/2023. Van harte welkom om mee te bidden: Maandelijkse Eucharistieviering | Kerk in Nood

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid