Kerk in Nood ontvangt de prijs Path to Peace 2019 in New York

27/05/2019 Leuven – Aartsbisschop Bernardito Auza, de permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties en president van de stichting Path to Peace, had veel woorden van lof voor de hulp van Kerk in Nood – de laureaat van de prijs van de stichting Path to Peace 2019 – als “leidinggevende organisatie in de wereld die een spreekbuis is voor christenen die op sommige plaatsen worden vervolgd – en wat nog belangrijker is: Kerk in Nood reageert met daden.”

Op het jaarlijkse gala, waarop de prijzen van de stichting Path to Peace in het Pierre Hotel in New York werden uitgereikt, zei aartsbisschop Auza op 22 mei 2019 dat de stichting eer wilde bewijzen aan Kerk in Nood “als een stem die in de wildernis schreeuwt en de stemmen doet weerklinken van de christenen die om hulp roepen”. De aartsbisschop noemde de tweejaarlijkse rapporten van Kerk in Nood – Vervolgd en vergeten? en Vrijheid van godsdienst in de wereld – “de beste rapporten die bestaan om de vernielingen die het gevolg zijn van de vijandigheid tegenover christenen en de situatie van de godsdienstvrijheid in 196 landen te beschrijven”.

“Het belang van de informatie die deze rapporten meedelen, kan niet sterk genoeg worden benadrukt”, zei de aartsbisschop, “ook al heeft Kerk in Nood door zijn harde werk ter plaatse een nog grotere dienst geleverd.” Aartsbisschop Auza – die als jonge priester een studiebeurs van Kerk in Nood kreeg waardoor hij in Rome kon studeren – wees in het bijzonder op het werk van Kerk in Nood in de Vlakte van Nineve in Irak, waar de organisatie “een zogenaamd Marshallplan voor de wederopbouw van huizen, instellingen en kerken heeft opgezet en een boost geeft aan de heropleving van de regio als reactie op de vernielingen door IS”.

Dr. Thomas Heine-Geldern, uitvoerend president van Kerk in Not internationaal, nam de onderscheiding in ontvangst en verklaarde dat de eer toekomt aan “de christenen, die wegens hun geloof worden vervolgd, onderdrukt, gediscrimineerd of het zwijgen opgelegd. Wanneer ik hen vanavond mijn stem leen, hoop ik dat hun martelaarschap daardoor iets minder in stilte zal verlopen”.

En hij zei verder: “Ons werk zou zonder de onvermoeibare ondersteuning van onze weldoeners overal ter wereld ongetwijfeld niet mogelijk zijn. Wij kunnen maar bestaan dankzij hun uitzonderlijke morele en financiële steun en wij moeten bedenken dat het vaak het muntje van de weduwe is dat ons voorthelpt. Onze schenkers zijn het fundament waarop wij bruggen van het geloof, van de hoop en van de naastenliefde bouwen om de vervolgde Kerk te ondersteunen.”

Kerk in Nood werd in 1947 door de jonge Nederlandse norbertijn Werenfried van Straaten (1913–2003) opgericht om aan de noden van vluchtelingen en ontheemden in het naoorlogse Duitsland tegemoet te komen. Tegenwoordig is Kerk in Nood een pauselijke stichting die met meer dan 5.000 projecten per jaar vervolgde en noodlijdende mensen overal ter wereld ondersteunt.

De projecten gaan van de bouw van kerken en kapellen, de ondersteuning van de opleiding van seminaristen, kloosterlingen en lekencatechisten tot noodhulp en transportmiddelen voor priesters en kloosterlingen. Verleden jaar schonken de weldoeners van Kerk in Nood meer dan 100 miljoen euro. Sinds 2011 heeft Kerk in Nood meer dan 70 miljoen euro ter beschikking gesteld om de door IS en andere islamistische groeperingen bedreigde Syrische en Iraakse christenen te ondersteunen en het voortbestaan van het christendom in de regio veilig te stellen.

Dr. Heine-Geldern: “Vrijheid van godsdienst is een fundamenteel mensenrecht. Het is de verantwoordelijkheid van alle naties en internationale niet-gouvernementele organisaties om het recht van elk individu op vrijheid van godsdienst te beschermen. Wij mogen de strijd voor de onbeperkte en concrete verwezenlijking van dit grondrecht, dat onlosmakelijk met de waardigheid van elke mens verbonden is, niet opgeven.”

Als afsluiting van zijn uiteenzetting zei hij: “Wij zijn allen verplicht om te reageren en onze solidariteit te tonen met de christelijke gemeenschappen die worden vervolgd, maar uiteindelijk is onze taak zeker niet de moeilijkste.”

“Degenen die in de frontlijn staan, aan de zijde van de gelovigen die met vervolging, haat en geweld worden geconfronteerd, zijn moedige mannen en vrouwen, bisschoppen, priesters, kloosterzusters en lekenvrijwilligers. Als ultieme dienaren van de vrede blijven zij bij hun volk. Ook aan hen wijd ik de prijs van Path to Peace 2019.”

De stichting Path to Peace ondersteunt diverse domeinen van het werk van de missie van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties. Ze financiert eveneens humanitaire projecten in ontwikkelingslanden. Tot de vroegere laureaten van de prijs van Path to Peace behoren kardinaal Mario Zenari, pauselijke nuntius in Syrië, prins Hendrik van Luxemburg en koningin Sofia van Spanje.

In zijn openingstoespraak verklaarde aartsbisschop Auza: “De missie van de Heilige Stoel zou niet kunnen doen wat wij hebben geprobeerd om de christenen bij de Verenigde Naties te verdedigen zonder de constante en uitstekende samenwerking met Kerk in Nood in de Verenigde Staten waarop we hebben mogen rekenen.”

“Wij zijn vastbesloten om vervolgde christenen overal ter wereld te helpen en wij willen ervoor zorgen dat de wereldwijde vervolging van christenen een prominente plaats blijft innemen in de nieuwsberichten en in het openbaar discours”, aldus George Marlin, de voorzitter van het nationale kantoor van Kerk in Nood in de Verenigde Staten, en hij voegde eraan toe: “Wij roepen de regeringen en de kerkleiders op om dit thema met de hoogste prioriteit te behandelen.”

Door Joop Koopman

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid