Kerk in Nood keurt een tweede hulppakket van 500.000 dollar goed voor getroffen regio’s in Syrië

Het geld dat naar Syrië wordt gestuurd, zal dienen om de cruciale kerkelijke infrastructuur te herstellen en om hulp te blijven bieden aan mensen in nood.

De internationale pauselijke liefdadigheidsinstelling Kerk in Nood (ACN) heeft een tweede hulppakket van bijna een half miljoen dollar goedgekeurd om de plaatselijke Kerk te helpen herstellen van de verwoestende aardbeving in februari.

Xavier Bisits in Latakia met enkele slachtoffers van de aardbeving op 6 februari 2023

Kerk in Nood was een van de eerste internationale organisaties die ingreep in de hulpverlening in Syrië na de aardbeving, aangezien zij al ter plaatse aanwezig was en over lokale vertrouwde partners beschikte. De katholieke liefdadigheidsinstelling zorgde voor materiële, psychologische en educatieve hulp. Het nieuwe hulppakket zal gericht zijn op het behoud en herstel van cruciale kerkelijke infrastructuur, waardoor ongeveer 30.000 mensen rechtstreeks kunnen profiteren van acht verschillende rituelen in de vier gouvernementen die het zwaarst door de aardbeving zijn getroffen.

Kerk in Nood is haar weldoeners dankbaar voor hun steun aan dit nieuwe hulppakket na de aardbeving. Dit pakket omvat herstellingen aan negen kerken en kloosters, twee scholen, een kleuterschool, een gemeenschapscentrum en een jeugdcentrum. Het dekt ook de aankoop van een nieuw voertuig voor een missionaris wiens busje tijdens de aardbeving door het puin werd verpletterd”, zegt Xavier Stephen Bisits, vertegenwoordiger van Kerk in Nood in Syrië, Libanon en Egypte.

“Deze steun zal de Kerk helpen weer op de been te komen, de meest kwetsbaren te blijven dienen en haar meest fundamentele pastorale werk voort te zetten, in een land dat zich nog steeds in een crisissituatie bevindt”, voegde Bisits eraan toe. Hij reisde in de onmiddellijke nasleep van de aardbeving in februari naar de getroffen regio om toezicht te houden op de hulpverlening en heeft er sindsdien regelmatig bezoeken gebracht.

Aleppo, Latakia en Hama

Schade in het Syrisch-orthodoxe aartsbisdom Aleppo na de aardbeving

Iets meer dan de helft van de hulp (62%) gaat naar Aleppo en omvat onder meer de restauratie van twee scholen en een liefdadigheidscentrum voor armen. Door bij te dragen aan het herstel van de Mekhtaristische school en de school ‘Karen Geppe Gemaran’ in die stad, zorgt Kerk in Nood ervoor dat kinderen onderwijs kunnen blijven volgen in een veilige omgeving. Zo garandeert zij daar een grotere sociale en familiale stabiliteit.

Bijna 25% van de hulp gaat naar Latakia, waar Kerk in Nood de restauratie van drie kerken zal financieren, waaronder de Grieks-orthodoxe Sint-Joriskathedraal, het katholieke Melkitische klooster Onze-Lieve-Vrouw van de Vreugde en de Armeens-orthodoxe Sint-Mariakerk.

De begunstigden bedanken Kerk in Nood

De aardbeving van 6 februari die Turkije en Syrië trof, werd geregistreerd als 7,8 op de schaal van Richter en was de grootste in de regio in meer dan 80 jaar. Het totale bevestigde dodental bedroeg bijna 60.000 mensen, voornamelijk in Turkije. Ongeveer 8.500 mensen stierven in Syrië.

Sindsdien heeft Kerk in Nood de huizen van christenen in vier verschillende gouvernementen hersteld, de huur van ontheemde gezinnen betaald, noodhulp aan 2.800 gezinnen verleend, zomeractiviteiten gefinancierd, pastorale steun voor kinderen en gezinnen geschonken en medicijnen aan getroffen christenen uitgedeeld.

Pater Fadi Azar deelt hulp uit aan behoeftige gezinnen

De steun van Kerk in Nood was van fundamenteel belang voor de uitvoering van de noodhulp in Latakia, waar 440 gezinnen werden geholpen door middel van verschillende activiteiten, waaronder de distributie van voedselpakketten en hygiëneartikelen, evenals het terug in bezit nemen van vier huizen”, aldus pater Fadi Azar, een pastoor in Latakia, als reactie op de recente steun van Kerk in Nood.

Michlen Mukel is één van de begunstigden van het eerste hulppakket van Kerk in Nood. Zij en haar familie weigerden Aleppo te verlaten, ondanks twaalf jaar oorlog, een verlammende financiële crisis en de aardbeving die letterlijk de fundamenten van hun leven deed schudden. Het gebouw waarin ze woont, was zwaar beschadigd.

“We hebben verschillende organisaties om hulp gevraagd, en we hadden het geluk dat we steun kregen van de Kerk en van de stichting Kerk in Nood. Ze begonnen met het versterken van het dak en de vierde verdieping en werkten ook aan de kelder en de fundering. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit belangrijke project enorm dankbaar, vooral de weldoeners. Dankzij hun inspanningen zijn onze huizen veilig en klaar voor de winter, vertelde ze aan Kerk in Nood.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid