Kerk in Nood voorziet een half miljoen euro voor onmiddellijke hulp aan Syrië

De pauselijke stichting Kerk in Nood zal ten minste een half miljoen euro aan onmiddellijke hulp bieden aan christenen in Syrië na de verwoestende aardbeving die meer dan 20.000 mensen in dat land en buurland Turkije heeft gedood.

Gezien de vele jaren van oorlog en de economische ineenstorting van Syrië had de organisatie al projecten en partners ter plaatse in steden als Aleppo en Latakia, die grote christelijke gemeenschappen hebben en zwaar zijn getroffen door de aardbeving.

Volgens Xavier Stephen Bisits, projectverantwoordelijke van Kerk in Nood voor Libanon en Syrië, die Aleppo onmiddellijk na de aardbeving bezocht, zijn onlangs een aantal kleine hulpprojecten goedgekeurd om in de onmiddellijke en kortetermijnbehoeften te voorzien: “We werken samen met de franciscanen van Latakia, die dekens en voedsel verstrekken aan ontheemde gezinnen. De Armeens-orthodoxe Kerk in Aleppo heeft een project voorbereid om medicijnen te verstrekken aan ontheemde families. Het Instituut van het Mensgeworden Woord zou graag met ons willen samenwerken aan een project voor getroffen families, en we hebben ook een project met de Sociëteit Sint-Vincentius-a-Paulo om de zorg voor hygiëne te bieden aan ouderen, waarvan velen ervoor kozen hun huis niet te verlaten en alleen leven.”

Het belangrijkste project is echter om mensen te helpen zo snel mogelijk naar huis terug te keren. Maar om dat te doen is het noodzakelijk dat de huizen door ingenieurs worden geïnspecteerd om te verzekeren dat er geen gevaar voor instorting is.

Bezoek van Xavier Bisits en kardinaal Mario Zenari (apostolische nuntius in Syrië) aan Latakia na de aardbeving

Gelukkig hebben de negen verschillende christelijke Kerken in Aleppo volgens Xavier Stephen Bisits uitstekende werkrelaties en hebben ze in dit opzicht al het voortouw genomen. “Op woensdagavond kwam de synode van katholieke bisschoppen in Aleppo bijeen en verzamelde een team van ingenieurs die zullen beginnen de schade aan de huizen van christelijke gezinnen te beoordelen, en de geschatte kosten voor elk van hen. Ik hoop dat Kerk in Nood hen kan helpen, en we kijken ernaar uit om dat op een zeer professionele manier te doen. De orthodoxe bisschoppen zullen ook betrokken zijn en zullen vertegenwoordigers sturen of deelnemen aan deze gesprekken om ervoor te zorgen dat onze hulp alle christenen, katholieken en orthodoxen toekomt.”

Kerk in Nood is ook in contact met het “Joint Committee of Aleppo”, een organisatie die alle Kerken vertegenwoordigt, om een project te helpen financieren om de kosten te dekken voor het huren van huizen voor gezinnen van wie de woningen meer schade hebben geleden of volledig zijn verwoest, en die weken, zelfs maanden, zullen moeten wachten alvorens een nieuw huis te vinden of terug te keren naar hun huis van zodra het hersteld is.

De aardbeving in Syrië kan worden omschreven als een tragedie binnen een tragedie. Meer dan tien jaar oorlog en een pandemie, en meer recentelijk een overweldigende financiële crisis, hadden mensen al in wanhoop gedompeld. Voor velen is de aardbeving de druppel die de emmer doet overlopen.

Er zijn echter ook onbedoelde gevolgen geweest, en sommige Syriërs zeggen dat ze demonstraties van eenheid en solidariteit bijwonen die sinds het begin van de oorlog niet zijn gezien. Vanwege de moeilijkheden die internationale organisaties hebben om toegang te krijgen tot Syrië, lijkt een groot deel van de hulp lokaal: Syriërs die zelf in armoede leven verzamelen alle middelen die ze kunnen om andere Syriërs te helpen. “Na 12 jaar oorlog kunnen mensen niet veel geven, maar iedereen schenkt aan de ontheemden,” zegt Marie Rose Diab, een Syrische vrouw die in Damascus voor Kerk in Nood werkt.

Priester Fadi Azar viert de Heilige Mis en bidt met de mensen in Latakia.

Al degenen die het konden, hebben hun hardst getroffen steden verlaten om naar andere plaatsen te trekken. Dit is precies waar Fadi Azar, een katholieke priester uit Latakia waar acht christenen zijn overleden, zich op voorbereidde na de aardbeving: vluchten. “We dachten er eerst aan om Latakia te verlaten, maar we zagen veel mensen naar onze parochie komen, waarvan velen geen auto hadden. Ze kwamen toevlucht zoeken in onze kerk, dus besloten we bij hen te blijven. Vele jonge mannen en vrouwen in onze parochie hebben ons geholpen,” zegt hij.

De priester zag ook tekenen van solidariteit tussen mensen. We waren diep ontroerd toen een van de parochieleden die we gewoonlijk helpen vandaag met broden kwam om aan anderen te geven. We moeten elkaar nu allemaal helpen,” besluit hij.

Hulp kan ook komen in de vorm van gebed en geestelijke steun. Vrijdag om 19.00 uur hebben we een oecumenisch gebed in onze kerk om mensen te troosten en aan te moedigen, omdat veel mensen bang zijn, maar ook om ze te troosten, omdat sommigen van hen vrienden en familieleden hebben verloren. Vele mensen hebben advies nodig omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Sommigen zijn bang en ze gaan naar Damascus, en sommigen weten niet waar ze heen moeten. Het is een zeer moeilijke tijd. Vele mensen vragen me wat te doen. We proberen hen te verwelkomen, te steunen en te helpen,” zegt priester Fadi.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid