Kenia: Opleidingshulp voor 81 seminaristen van het bisdom Eldoret

01/02/2021 Leuven – Het bisdom Eldoret ligt in het westen van Kenia in het grensgebied met Oeganda. Van de ongeveer 2,2 miljoen inwoners zijn er meer dan een half miljoen katholiek. De belangrijkste problemen waar de Kerk in de regio mee te maken heeft, zijn het gebrek aan religieus onderwijs onder de gelovigen, polygamie en armoede, wat ook betekent dat de Kerk weinig middelen heeft. De priesters staan dus voor grote uitdagingen. Om de eerste twee problemen op te lossen is een goede vorming van priesters de belangrijkste basisvoorwaarde.

Op dit moment bereiden 81 jonge mannen uit het bisdom zich voor om priester te worden. Ze studeren op verschillende seminaries in het Oost-Afrikaanse land, aangezien het bisdom Eldoret zelf geen eigen seminarie heeft. Ook dit jaar was er weer reden tot grote vreugde, want er waren negen wijdingen van diakens en negen wijdingen van priesters. In het begin van het nieuwe studiejaar zijn weer zestien jongens begonnen met hun priesteropleiding.

Naast de studie theologie en filosofie doen de seminaristen praktijkervaring op in het pastoraat. Tijdens de drie maanden durende zomervakantie worden ze toegewezen aan parochies. Daar bezoeken ze de gelovigen thuis, delen met hen hun vreugde en verdriet en bidden samen met hen. Ze zijn actief in het jeugdwerk, bezoeken ouderen en zieken, brengen hen vaak samen, troosten hen, luisteren naar hen en bereiden de Eucharistieviering voor. Ze onderwijzen de catechismus en staan de priester bij als misdienaars, wat in hen een grotere liefde en begrip voor de liturgie opwekt.

Vorming kost echter geld: lesmateriaal, collegegeld, reiskosten, gebedenboeken en brevieren, soutane en andere kleding, voedsel, energie, medische zorg, en nog veel meer moet worden betaald. Aangezien Eldoret een vitaal maar materieel arm bisdom is, wil Kerk in Nood de vorming van de 81 toekomstige priesters ook dit jaar weer ondersteunen met in totaal 28.350 euro.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 130-02-79 Kenia

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid