Jaaroverzicht 2023: 143,7 miljoen euro aan giften om christenen in nood in 138 landen te helpen

20/06/2024 Leuven – De ontvangen giften van Kerk in Nood voor 2023 weerspiegelen opnieuw de vrijgevigheid van de weldoeners van over de hele wereld om lijdende christenen en de Kerk in nood te helpen. Oekraïne, Syrië en Libanon waren de landen die in 2023 de meeste hulp kregen, terwijl Afrika als continent de meeste steun ontving.

De internationale katholieke liefdadigheidsorganisatie Kerk in Nood (ACN) behield in 2023 het inkomstenniveau van de voorgaande jaren, met 143,7 miljoen euro aan ontvangen giften en legaten. Samen met 0,8 miljoen euro aan reserves van het voorgaande jaar, maakte dit bedrag het voor Kerk in Nood mogelijk om activiteiten ter waarde van 144,5 miljoen euro te financieren.

De vrijgevigheid van ongeveer 360.000 weldoeners in de 23 landen waar Kerk in Nood nationale secretariaten heeft, zorgt er nog steeds voor dat Kerk in Nood kan functioneren zonder enige financiële steun van overheden of kerkelijke instanties.

© ACN

In een bericht aan de weldoeners stelt Regina Lynch, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood (ACN International): “Wanneer we die cijfers lezen, stellen we elk jaar opnieuw vast dat er zich een wonder heeft voltrokken. Volgens de menselijke logica is het onmogelijk om hulp te beloven wanneer er nog geen middelen beschikbaar zijn. Maar aangezien wij in de goddelijke Voorzienigheid geloven, is dat net wat we al sinds 1947 met succes doen. Daarom is dit jaaroverzicht voor ons vooral een gelegenheid om de Heer te danken.”

In totaal ging 81,3 % van deze middelen rechtstreeks naar missiegerelateerde uitgaven. Hiervan ging 85,9 % naar concreet projectwerk in 138 landen, waardoor Kerk in Nood 5.573 projecten kon goedkeuren van de 7.689 ontvangen verzoeken van over de hele wereld. De overige 14,1 % – of 16,6 miljoen euro – ging naar activiteiten die verband hielden met informatie, geloofsverkondiging en verdediging van vervolgde christenen, waaronder de publicatie van religieuze literatuur, gebedscampagnes en belangenbehartiging voor vervolgde en lijdende christenen. De noodzakelijke uitgaven voor administratie bedroegen 7,3 % en de uitgaven voor fondsenwerving 11,4 %.

Hulp met een mondiaal bereik

Het land dat in 2023 de meeste hulp van Kerk in Nood kreeg, was Oekraïne – voor het tweede jaar op rij – met 7,5 miljoen euro. De katholieke Kerk in Oekraïne blijft zich in deze moeilijke tijd inzetten om de psychische letsels van de mensen te helen die door de oorlog getraumatiseerd zijn en om hen bij te staan. Syrië volgde met 7,4 miljoen euro en Libanon met 6,9 miljoen euro. In beide landen heeft de christelijke bevolking nog steeds te maken met de gevolgen van een verlammende economische crisis en, in het geval van Syrië, een langdurige burgeroorlog en de verschrikkelijke aardbeving van 2023.

Op regionaal niveau kreeg Afrika de meeste steun: bijna een derde van de middelen (31,4 %) werden voorbehouden voor projecten op het continent. Tot de belangrijkste begunstigde landen in deze regio behoren de Democratische Republiek Congo, Nigeria en Burkina Faso. “Afrika is de thuisbasis van ongeveer één op de vijf katholieken, één op de acht priesters, één op de zeven kloosterzusters en bijna een derde van alle seminaristen in de wereld. Daarnaast is de verspreiding van terrorisme en islamitisch extremisme in sommige landen, vooral in het Sahelgebied, een oorzaak van groot lijden en pijn voor christenen op dit continent”, legt Regina Lynch uit.

© Hope Center / ACN

Het Midden-Oosten kreeg met 19,1 % van de hulp het op een na hoogste bedrag aan steun. 61 % van de steun die naar Syrië werd gestuurd, ging naar noodhulp, waaronder voedsel en huisvesting, medische hulp en microkredieten voor bedrijven. In Libanon vertegenwoordigde de noodhulp 47 % van de totale hulp aan het land. Het werd vooral gebruikt om de werking van christelijke scholen in stand te houden, maar een groot bedrag werd ook toegewezen aan voedsel, huisvesting en medische zorg.

17,3 % van de steun van Kerk in Nood ging in 2023 naar Azië en Oceanië, vooral naar India, dat ook het land is waar Kerk in Nood het grootste aantal beurzen voor priesters en religieuzen verstrekt. Europa en Latijns-Amerika ontvingen 15,4 % en 15,3 % van de totale hulp. De overige 1,5 % ging naar andere regio’s.

Bijna 6.000 goedgekeurde projecten

De liefdadigheidsorganisatie verstrekte in 2023 bijna 1,75 miljoen misintenties aan 40.767 priesters. Statistisch gezien betekent dit dat één op de tien priesters in de wereld steun kreeg van Kerk in Nood en dat om de 18 seconden ergens op de wereld een Heilige Mis werd opgedragen voor de intenties van weldoeners van Kerk in Nood.

Kerk in Nood steunde in 2023 ook de vorming van bijna 11.000 seminaristen, wat neerkomt op één op de tien seminaristen in de wereld. De meerderheid van hen (5.793) bevonden zich in Afrika, de thuisbasis van het hoogste aantal priesterroepingen ter wereld, gevolgd door Latijns-Amerika met 2.103 seminaristen, Azië met 1.996, en Europa met 1.099, waarvan 600 in Oekraïne.

De steun voor de vorming van priesters, religieuzen en leken vertegenwoordigde 26,7 % van alle steun, terwijl misintenties en bestaanshulp voor zusters 21,6 % bedroeg.

Wegens de hoge kosten van bouwprojecten staat dit soort hulp bovenaan de lijst, met iets meer dan een vierde van de totale hulp (26,8 %). In 2023 waren er bijna duizend bouwprojecten, waarvan een derde kerken en kapellen betrof. Het resterende bedrag ging naar de renovatie van kloosters, seminaries, pastorieën en pastorale centra. Afrika was de regio met de meeste bouwprojecten: 36,2 % van alle fondsen ging naar dit doel.

© ACN

Kerk in Nood besteedde ook 10,4 % van haar hulp aan transport en stelde 1.041 voertuigen ter beschikking om pastorale werkers te helpen hun missies uit te voeren, waaronder 515 auto’s – waarvan ruim 10% voor Oekraïne –, 340 motorfietsen, 175 fietsen, zes bussen en vijf boten. Daarnaast waren er 21 projecten voor onderhoud en reparatie.

Noodhulp vertegenwoordigde ongeveer 11 % van de uitgaven, die in 2023 naar meer landen gingen dan voorheen, inclusief naar het Heilig Land, waar het recente conflict een ernstig negatief effect heeft gehad op de christelijke bevolking.

© Ismael Martínez Sánchez / ACN

Kijkend naar de toekomst legt Regina Lynch uit dat “in 2024 onze focus zou verschuiven naar de behoefte aan pastorale begeleiding en behandeling van mensen die in oorlogsgebieden en situaties van vervolging trauma’s hebben opgelopen. Op dit punt zouden wij onze hulp verder willen opdrijven.”

“Wij zouden ook onze hulp in het Sahelgebied willen versterken, waar de jihadistische terreur zich uitbreidt en christenen steeds meer te lijden hebben onder het geweld”, besluit ze.

De wereldwijde financiële resultaten van Kerk in Nood worden gecontroleerd door PwC (PricewaterhouseCoopers).

Indien u onze nieuwsbrief Echo der Liefde ontvangt, dan zult u het jaaroverzicht een van deze dagen ook in uw brievenbus vinden. Zoniet, dan kunt u het jaaroverzicht per e-mail opvragen via onderstaande knop.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid