India: opleidingssteun voor 10 novicen en 43 seminaristen van de karmelieten in Kerala

23/01/2023 Leuven – De Provincie van de Ongeschoeide Karmelieten van Zuid-Kerala werd opgericht in 1981. Het bestond toen uit tien religieuzen in slechts één klooster. Nu heeft het 106 priesters en acht eeuwig geprofeste broeders. Gelukkig zijn er nog steeds veel jonge roepingen. 

In 1998 opende de orde haar eerste missie in Noordoost-India. Gezien de dynamische groei van de provincie werden in de loop der tijd alle zeven staten in Noordoost-India toegevoegd. Ondertussen onderhouden de karmelieten er in totaal 18 missies. Zij verlenen ook geestelijke zorg aan verschillende zustergemeenschappen en geven les op scholen. Elk jaar worden jonge mannen gewijd die uit de missiegebieden komen.

De paters hopen dat in de komende tien jaar 50 nieuwe priesters zullen worden gewijd. In dat geval zouden ze dertig nieuwe missies kunnen openen. En ze kunnen erop vertrouwen, want alleen al vorig jaar waren er vijf priesterwijdingen, waarvan vier uit het noordoosten.

Maar nu heeft de orde hulp nodig bij de vorming van jonge roepingen en daarom is ons om steun gevraagd voor 43 seminaristen en tien novicen.

De provinciale overste, pater Varghese Maliakkal, schrijft ons: “Elke cent die wij voor dit doel ontvangen, zal in de nabije toekomst rijke vruchten afwerpen en bijdragen tot de opbouw van de plaatselijke Kerk en de missies die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Door ons te helpen, doet u een nobele daad van liefdadigheid ten gunste van de opleiding van toekomstige missionarissen die graag het Koninkrijk van God zullen verspreiden en die onvermoeibaar zullen bidden voor het welzijn van hun weldoeners.”

We hebben 18.550 euro toegezegd, zodat de jonge religieuzen hun vorming kunnen voortzetten. Wie helpt bij deze nobele daad van liefdadigheid?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 317-02-79 India

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid