Dringende oproep tot gebed voor vrede in het Heilig Land

De uitvoerend president van de internationale pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN), Regina Lynch, zegt diep ontzet en bedroefd te zijn door de uitbraak van geweld die het Heilig Land sinds zaterdag 7 oktober 2023 heeft geschokt. Daardoor zijn al meer dan duizend mensen omgekomen en nog eens duizenden gewond geraakt. Ze roept op tot gebed.

“Als christenen geloven wij dat gebed een krachtig wapen is tegen het kwaad en een bron van hoop en genezing. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons te bidden voor vrede in het Heilig Land. Wij sluiten ons aan bij de oproep van de Heilige Vader, paus Franciscus, en de patriarchen en hoofden van de kerken in Jeruzalem om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken.”

Een berouwvolle vrouw van de orthodoxe ritus bidt vroom met haar lichaam gebogen op Golgotha, waar Jezus werd gekruisigd – Heilige Grafkerk, Jeruzalem.

“We delen het verdriet van de families die hun geliefden hebben verloren en het leed van degenen die gewond zijn of gevaar lopen. We bidden tot God om hen troost, moed en hoop te geven. We bidden voor de genezing en troost van allen die lijden onder geweld, angst en verdriet.”

Kerk in Nood roept ook op om te bidden voor christenen die in het Heilig Land wonen, die ook lijden onder het geweld van extremisten. “Deze vicieuze cirkel van haat en moord brengt dit Heilig Land terug naar de donkerste tijden van zijn recente geschiedenis en dreigt elke hoop op vrede en stabiliteit voor de christenen in deze regio te vernietigen”, aldus Regina Lynch.

“Laten we bidden met geloof en vertrouwen, dat God onze gebeden zal verhoren en ons Zijn vrede zal schenken. Laten we met liefde en medeleven bidden dat onze gebeden de harten van de betrokkenen in het conflict zullen raken en hen zullen inspireren om vreedzame wegen te zoeken. Laten we met hoop en volharding bidden dat onze gebeden zullen bijdragen aan de opbouw van een betere toekomst voor het Heilig Land, waar gerechtigheid, vrede en verzoening zullen zegevieren.”

Gebed van Kerk in Nood voor vrede in het Heilig Land

Heer Jezus Christus,

Het Heilig Land wordt opnieuw getroffen door geweld, haat en dood.
Heer, kijk met genade naar het land dat Uw aardse thuis was.
Ontvang de overledenen in Uw aanwezigheid.
Troost hen die rouwen, gewond zijn of moeten vluchten.
Wees allen nabij die vol angst en wanhoop zijn.

U bent onze vrede en het licht van de volkeren,
maak een einde aan de spiraal van terreur en lijden
in het Heilig Land en in het hele Midden-Oosten!
Laat vrede en gerechtigheid bloeien op de heilige plaatsen.
U bent ons toevluchtsoord. Laat de mensen veilig zijn in Uw liefde.
Wees ons en onze tijd genadig.

Amen.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid