Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen: opleiding voor 42 jonge Karmelieten

30/04/2024 Leuven – Als kind had Jean-Thierry Ebogo een grote droom: hij wilde op Jezus lijken! Om dit te bereiken wilde hij priester worden. In 2003 ging de jongeman het karmelietenklooster van Nkoabang in Kameroen binnen. Hij volgde de “Kleine Weg” van de heilige Theresia van Lisieux, de weg van heiligheid in een volledig kinderlijk vertrouwen in de barmhartigheid van God. Als monastieke titel voegde hij ‘van het kind Jezus en het lijden’ aan zijn naam toe.

Jean-Thierry Ebogo legt zijn eeuwige geloften af op zijn ziekbed, 8 december 2005

Hij moest het lijden al snel aan den lijve ondervinden, want een jaar nadat hij in de Orde was gekomen, werd er een kwaadaardige tumor op zijn rechterknie ontdekt. Het aangedane been moest worden geamputeerd en hij onderging chemotherapie, wat niet lukte. Hij verdroeg zijn ondraaglijke pijn met buitengewone moed en vreugde. Zelfs de artsen waren verbaasd. Zijn enige zorg was echter of hij nog tot priester zou worden gewijd. ‘Ik wil gewoon genezen worden, zodat ik priester kan worden’, zei hij. Op 8 december 2005, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, legde hij met speciale toestemming vervroegd zijn eeuwige geloften af. Een maand later – op 5 januari 2006 – stierf hij op slechts 24-jarige leeftijd. Zijn wens om priester te worden ging niet in vervulling, maar zijn heilige leven en dood raken tot op de dag van vandaag de harten van talloze mensen. Duizenden kwamen naar zijn begrafenis. Zijn zaligverklaringsproces is aan de gang.

Bij het graf van Jean-Thierry Ebogo

Voor zijn dood had Jean-Thierry beloofd vanuit de hemel een ‘regen van solide en heilige religieuze en priesterlijke roepingen’ af te smeken voor de Karmelieten in Afrika, en het lijkt erop dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden. De Ongeschoeide Karmelieten genieten talrijke roepingen, vooral in zijn thuisland Kameroen en in de aangrenzende Centraal-Afrikaanse Republiek. 42 jonge mannen bevinden zich momenteel in verschillende stadia van hun opleiding – 33 van hen komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en negen uit Kameroen.

De Karmelieten in de twee buurlanden werken nauw samen bij de opleiding van jonge religieuzen: de theologiestudies vinden plaats in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, terwijl de jongemannen hun studie filosofie voltooien in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. De verbinding is dan ook zeer nauw en de jongemannen worden samen opgeleid in de verschillende huizen van de Orde.

Het hoge aantal roepingen, dat op zichzelf al reden tot grote vreugde is, vormt echter een grote financiële uitdaging voor de Orde. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld, en ook de Kerk in Kameroen staat voor tal van uitdagingen.

We hebben daarom in totaal 26.250 euro toegezegd voor de opleiding van de 33 jongemannen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en de negen Kameroeners. Geeft u ook een steuntje?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid