Zo’n 123 miljoen voor christenen in nood: giften stijgen ondanks corona.

JAAROVERZICHT 2020 VAN KERK IN NOOD

Thomas Heine-Geldern, internationaal voorzitter van Kerk in Nood

In het begrotingsjaar 2020 heeft de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN – Aid to the Church in Need) voor 122,7 miljoen euro aan giften ingezameld voor behoeftige en onderdrukte christenen. In vergelijking met het voorgaande jaar zamelde de liefdadigheidsorganisatie, die nationale secretariaten heeft in 23 landen, 16,4 miljoen euro meer in, een stijging van 15,4%. Kerk in Nood België/Luxemburg ontving in 2020 van haar weldoeners 2.627.058,91 euro.

Kerk in Nood presenteerde het jaaroverzicht 2020 tijdens een digitale persconferentie op 18 juni. “De pandemie heeft de noden van de christenen, die in vele streken en van de ene dag op de andere letterlijk zonder brood en zonder loon zijn komen te zitten, drastisch verergerd. Bovendien weten priesters en religieuzen niet hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen,” aldus internationaal voorzitter Thomas Heine-Geldern.

“Tijdens deze kritieke situatie zijn de weldoeners Kerk in Nood echter trouw gebleven. Deze vrijgevigheid vervult ons met dankbaarheid, want zij was niet te voorzien, temeer daar de crisis ook voor onze weldoeners veel onzekerheden en economische moeilijkheden heeft meegebracht. Wij zijn vooral blij dat het aantal weldoeners over de hele wereld is toegenomen,” aldus Heine-Geldern.

 

4.758 gefinancierde projecten in 138 landen

In 2020 heeft Kerk in Nood met 102,1 miljoen euro projecten gefinancierd. 20,6 miljoen euro kon pas in de eerste helft van 2021 worden uitbetaald als gevolg van vertragingen in verband met de pandemie.

Negenenzeventig procent van de in 2020 bestede middelen is besteed aan projecten, voorlichting, ondersteuning van de media en gebedscampagnes: in totaal zijn 4.758 projecten ondersteund. Ongeveer 8% werd besteed aan administratie en 12,5% aan fondsenwerving. De inkomsten van Kerk in Nood bestaan volledig uit donaties. Kerk in Nood ontvangt geen inkomsten uit belastingen of andere publieke fondsen.

Na het uitbreken van de pandemie heeft Kerk in Nood 401 hulpprojecten in verband met de pandemie gefinancierd voor een bedrag van meer dan 6,2 miljoen euro om de grootste noden te lenigen. Zo werden onder meer religieuzen en priesters voorzien van beschermende uitrusting voor hun ambt, zodat zij hun pastorale werk konden voortzetten, en werd hun financiële nood als gevolg van Covid-19 gecompenseerd.

 

 

Pandemie verlegt regionale prioriteiten

In 2020 ging ongeveer een derde (32,6%) van de totale steun naar Afrika. “Wij zijn vooral bezorgd over landen in de Sahel-regio vanwege de terreur die er heerst en omdat de pandemie de situatie van mensen die gedwongen zijn te vluchten, heeft verergerd. In veel gevallen is de Kerk de enige instelling die de bevolking begeleidt,” aldus Heine-Geldern.

Terwijl het Midden-Oosten – met name Syrië en Irak – jarenlang op de eerste plaats stond wat betreft financiering door Kerk in Nood, heeft de regio in 2020 minder steun ontvangen, met 14,2 procent van het uitgekeerde geld. “Dit heeft te maken met de pandemie: veel wederopbouwprojecten moesten worden stopgezet wegens gebrek aan aanvoer van bouwmaterialen. Deze regio is echter nog steeds erg belangrijk voor ons,” aldus de voorzitter.

Jongeren uit Libanon bedanken Kerk in Nood.

Na de explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet op 4 augustus 2020 heeft Kerk in Nood een noodhulpprogramma gelanceerd voor het land dat de grootste christelijke gemeenschap van het Midden-Oosten herbergt. Zo werd bijvoorbeeld onmiddellijk na de explosie voedsel uitgedeeld. Andere hulp ging naar de wederopbouw van de christelijke wijk van Beiroet, die zwaar getroffen was. Daar richtte Kerk in Nood haar steun op het herstel van kerken en kloosters. In 2020 bedroeg de hulp aan Libanon bijna vier miljoen euro.

Een andere prioriteit in 2020 was Azië (18% van de projectmiddelen). Daar ging het grootste deel van de hulp naar India: zo’n 5,4 miljoen euro. Dit continent is bijzonder hard getroffen door de pandemie, en de christelijke minderheid is soms verstoken gebleven van overheidssteun. In Pakistan bijvoorbeeld ondersteunde Kerk in Nood de distributie van hulp aan christenen die hun middelen van bestaan hadden verloren als gevolg van de pandemie.

 

Van kerkbouw tot voertuigen voor pastorale zorg: Kerk in Nood helpt

Net als in het verleden werd de lijst van wereldwijd gefinancierde projecten aangevoerd door bouwhulp. Met de hulp van Kerk in Nood zijn 744 kerken, parochiehuizen, kloosters, grote seminaries en parochiecentra gebouwd, gerenoveerd of herbouwd na de verwoestingen die zijn aangericht door oorlog en terrorisme. Een voorbeeld is de Maronitische kathedraal van St. Elia in Aleppo (Syrië) die tussen 2012 en 2016 zwaar werd beschadigd door raketten en die in juli 2020 kon worden heropend.

“Vooral tijdens de coronaviruscrisis zijn misintenties een teken van eenheid in gebed en voor veel priesters de enige bron van inkomsten. In 2020 konden we hen helpen met meer dan 1,7 miljoen misintenties,” legde Heine-Geldern uit. Zo kreeg elke negende priester in de wereld deze vorm van directe steun.

Van de kandidaten voor het priesterschap ontvangt een op de acht steun van Kerk in Nood voor zijn studie of verblijf in het seminarie: in 2020 heeft Kerk in Nood 14.000 toekomstige priesters ondersteund.

Een priester in Kinshasa (DR Congo) zegent 60 fietsen voor pastoraalverantwoordelijken van plattelandsparochies.

In veel regio’s in de wereld heeft de coronaviruscrisis de bron van inkomsten voor vrouwelijke religieuzen drooggelegd. Met steun voor hun levensonderhoud, vorming en apostolaat heeft Kerk in Nood in 2020 meer dan 18.000 zusters gesteund.

Een belangrijke post voor Kerk in Nood was en is nog steeds vervoerssteun, zodat priesters en catechisten de gelovigen kunnen bereiken, zelfs op ruw terrein: in 2020 financierde Kerk in Nood 783 fietsen, 280 auto’s, 166 motorfietsen, elf boten, twee bussen en één vrachtwagen.

“De pandemie en de gevolgen daarvan zullen ons ook in de toekomst blijven bezighouden,” aldus Heine-Geldern. “De ernstige situatie op het Afrikaanse continent, waar terrorisme en geweld zich steeds meer uitbreiden, baart onze hulporganisatie eveneens grote zorgen. Net zo belangrijk als het lenigen van materiële nood is het geven van een stem en een gezicht aan onderdrukte en vervolgde christenen. Dit doet Kerk in Nood door middel van informatie, gebed en actieve liefdadigheid. Wij zijn blij en dankbaar dat wij kunnen rekenen op onze weldoeners van over de hele wereld.”

Door Maria Lozano

Om het jaaroverzicht 2020 van Kerk in Nood (kostenloos) aan te vragen, gelieve uw gegevens in te vullen via ons contactformulier: https://www.kerkinnood.be/contact/

 

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid