“We willen niet de laatste christelijke generatie in het Heilig Land zijn”

12/01/2024 Leuven – Het onderstaande interview met pr. Gabriël Romanelli, pastoor van Gaza, werd afgenomen op 24 oktober 2023, enkele weken na het begin van de bombardementen. De situatie in Gaza is ondertussen veel erger geworden, met veel meer doden en gewonden, zoals duidelijk uit de actualiteit blijkt.

Ook in de bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever hebben de christenen het moeilijk. Op 30 december 2023 kreeg Uma Wijnants, de directeur van Kerk in Nood België/Luxemburg, een noodkreet van een gezin uit Bethlehem met de vraag om steun, zowel spiritueel als financieel.

Kerk in Nood blijft de situatie in het Heilig Land nauwlettend volgen, in het bijzonder het conflict tussen Israël en Hamas. De kerk van de Heilige Familie is de enige katholieke parochie in de Gazastrook en is een toevluchtsoord geworden voor veel christenen die de bombardementen zijn ontvlucht, vooral na het bombardement op de nabijgelegen orthodoxe kerk, toen ruim 200 extra christenen naar de katholieke parochie verhuisden.

Pr. Gabriël Romanelli was de afgelopen vier jaar pastoor in Gaza. Toen dit vreselijke conflict begon, was hij in Bethlehem en hij volgt de situatie nu vanuit Jeruzalem, waar hij er alles aan doet om de gemeenschap te helpen. Kerk in Nood sprak hem op 24 oktober 2023 om te zien hoe hij en zijn kudde met de situatie omgaan.

Hoe is de situatie op dit moment in de Gazastrook?

Het blijft kritiek, omdat de bombardementen dag en nacht doorgaan en het aantal doden en gewonden blijft toenemen. Het dodental in Gaza ligt al boven de 5.000, met 15.000 gewonden. We denken dat er ruim 1.500 mensen onder het puin liggen, waaronder 800 kinderen. Elke dode persoon, elke gewonde persoon of gijzelaar is een enorm onrecht en een bron van grote pijn. Je kunt je alleen maar de gemoedstoestand voorstellen van mensen in deze situatie die geen licht aan het einde van de tunnel zien.

En hoe houdt de christelijke gemeenschap van Gaza zich momenteel staande?

De situatie in de parochie van de Heilige Familie in Gaza, die is toevertrouwd aan de pastorale zorg van het Instituut van het Mensgeworden Woord, is over het algemeen goed, maar het bombardement op het terrein van de Grieks-orthodoxe Kerk, waarbij achttien doden vielen, had een diepe impact op de christenen die daar verbleven en op de bredere christelijke gemeenschap.

Van de 2,3 miljoen inwoners van Gaza zijn er slechts 1.000 christenen en we zijn allemaal vrienden. We kennen elkaar, we werken samen, we zijn lid van dezelfde parochiegroepen. Deze mensen zijn allemaal neven en nichten, familieleden, broers en zussen. De christelijke gemeenschap in Gaza werd diep getroffen en meer mensen kwamen naar de katholieke kerk voor onderdak. Nu zijn we met ruim 700 mensen, inclusief kinderen met een handicap. Maar het gaat goed met de gemeenschap. Ze leven als de eerste christenen, delen alles wat ze kunnen vinden en helpen iedereen die ze kunnen. Ze hebben ook andere katholieke scholen geopend waar mensen kunnen schuilen en er verblijven bijvoorbeeld ruim 2.500 mensen op de school van de Heilige Familie, die in een andere wijk ligt.

Wat vragen de christenen van Gaza van de rest van de wereld?

Onze christenen vragen, net als iedereen, om gebeden, dat de Heer ons allen genadig is en ons vrede schenkt en dat er een einde komt aan deze oorlog. Ze vragen ook dat mensen over dit conflict spreken en dat alle mensen – politici, diplomaten, journalisten en institutioneel personeel – proberen woorden van vrede en verzoening te spreken, in plaats van zich te laten meeslepen door de omstandigheden. Ten slotte vragen ze dat de wereld de opening van humanitaire corridors en vrijheid voor iedereen waarborgt.

Hoe kunnen mensen hen helpen?

Door te bidden, door het woord te verspreiden en door materiële hulp. Het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem opent een officieel hulpkanaal om zoveel mogelijk mensen te voorzien van materiële hulp, water, brandstof voor elektriciteit, enz. Vóór de oorlog hadden we slechts vier uur elektriciteit per dag en nu hebben we niets meer. Ik nodig u uit om genereus te zijn, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

We weten dat paus Franciscus vele malen contact met u heeft opgenomen. Waar praten jullie over?

De Heilige Vader heeft mij en de parochie in Gaza vele malen gebeld om ons te vertellen dat hij dichtbij is, dat hij bidt en dat hij zich zorgen maakt. Hij gaf ons zijn zegen en vroeg ons om voor de kinderen te zorgen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Wij zijn de Paus en de miljoenen mensen van goede trouw over de hele wereld dankbaar die bidden, offers brengen, boete doen en zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Moge de Heer u zegenen, en moge Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van de Vrede, vrede schenken aan iedereen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid