Uniformen voor de Syrisch-orthodoxe scouts in Damascus

29/11/2022 Leuven – De wortels van de Syrische scoutsbeweging gaan meer dan 80 jaar terug. De actiegerichte benadering van onderwijs door de Syrische scouts is bedoeld om jonge mensen toe te rusten met de competenties om actieve burgers te worden en bij te dragen aan vrede, duurzame ontwikkeling en stabiliteit en om het Woord van God, de Kerk en het land te dienen. Met dit geloof en deze ervaring zal de jeugd “een licht ontsteken in de donkere wereld”. Scouting betrekt jongeren actief bij hun persoonlijke ontwikkeling en moedigt hen aan om een positieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschap en verder te kijken dan zichzelf. Het biedt hun een ruimte om solide waarden te beleven en te delen: waarden van zorgzaamheid, respect, integriteit en samenwerking. Meer nog, de spirituele dimensie staat centraal. Elke scoutingvereniging in Syrië is namelijk verbonden aan een specifieke Kerk: er is een Heilige Mis, ze bidden samen, er zijn kerkelijke processies en ze zingen en musiceren ook samen.

De oorlog heeft zijn impact gehad op de Syrische gemeenschap in het algemeen, maar bij nadere beschouwing zien we dat alle jeugdactiviteiten getroffen zijn en in de meeste gebieden zijn de jeugdontwikkelingsprogramma’s verdwenen. Het is de bedoeling om de over heel Syrië verspreide jeugd- en padvindersgroepen van de Kerk weer bijeen te brengen en te verenigen wat de oorlog heeft verwoest.

Een van hun eerste stappen is het uniformeren van de uniformen voor hun 14 scoutsgroepen in Syrië. Het scoutsuniform, leggen zij uit “is een van de basispijlers van een goede organisatie, versterkt het groepsgevoel en helpt samen met andere pijlers van scouting om de loyaliteit van de leden te behouden. De 14 scoutsgroepen in Syrië organiseren de meeste activiteiten van de Syrische Kerk en weerspiegelen altijd het beeld van de georganiseerde christelijke structuur om onze Kerk en de scoutsbeweging te dienen en te bevorderen”.

Ter ondersteuning van hun inspanningen vragen zij ons om financiële hulp voor de aanschaf van uniforme shirts (kosten 33.000 SYP per stuk) en sjaals en insignes (kosten 7.000 SYP per scout). Hoewel zij 1700 leden tellen, is er behoefte aan uniformen voor 800 scouts die zich geen eigen uniformen kunnen veroorloven. Het belang van uniformen ligt in hun vermogen om te verenigen en klassenverschillen op te heffen. Helaas heeft de oorlog de klassenverschillen verscherpt en door de economische crisis kunnen velen in Syrië zich geen uniformen meer veroorloven, zodat dit project, hoewel bescheiden, op dit moment een enorme hulp betekent voor 800 jonge Syrische scouts, verdeeld over 14 scoutsgroepen in heel Syrië.

Dr. Safir Salim, coördinator van het hogere comité van de Syrische scouts zegt:

Bijeenkomst van een scoutsgroep in de kerk in Damascus

“De Syrische scouts zijn opgericht onder de paraplu van het Syrisch-orthodoxe Patriarchaat van Antiochië en het hele Oosten met de zegen van Zijne Heiligheid patriarch Mor Ignatius Aphrem II. De 14 kerkelijke scoutsgroepen uit de meeste Syrische gouvernementen zijn verenigd om één spiritueel en sociaal doel te hebben, met één onderwijsprogramma dat de internationale padvindersbeginselen overneemt. De kerkelijke scouts zijn een zeer georganiseerd systeem dat de levenskwaliteit van de jeugd wil verbeteren en hen dicht bij het Woord van God wil houden, precies zoals Christus. Hij redt ons van de grillige rots, van het verlies van onze hoop op leven. Dat is Zijn werk. Hij gidst en leidt ons naar de veiligheid van het daadwerkelijk leven in het Koninkrijk van God. Wij handelen met zorg, respect, integriteit en samenwerking en het zou gewaardeerd worden als we uw vriendelijke steun krijgen om onze scouts te ontwikkelen.”

Aartsbisschop Anthimos Jack Yakoub, patriarchaal vicaris voor Jeugdzaken en Christelijk Onderwijs, schrijft in zijn aanbevelingsbrief:

“Namens de Syrisch-orthodoxe Kerk en mijzelf wil ik u bedanken voor alle waardevolle hulp die Kerk in Nood aan Syrië verleent en voor de onophoudelijke steun aan onze Kerken bij het verzachten van het lijden van het Syrische volk in de moeilijke tijden waarin wij leven. Zoals u wellicht weet, bevordert de Patriarchale Jeugdafdeling een verscheidenheid aan jeugdactiviteiten ten dienste van de zonen en dochters van onze Kerk en wil hen helpen in hun leven met educatieve, sociale en culturele activiteiten. (…) Wij wenden ons tot u met de vraag naar de mogelijkheid om ons te helpen met donaties in de vorm van scoutsuniformen of geldelijke middelen om de komende vormingsbijeenkomsten en aanverwante scoutsevenementen mogelijk te maken, zodat wij de jeugdbeweging kunnen blijven steunen in haar ontwikkeling. Mijn zegeningen.”

(27) Christmas Campaign 2022 : SYRIA – Uniforms for Christian scouts – YouTube

Deze video maakt deel uit van de internationale kerstcampagne 2022 van Kerk in Nood in het teken van Syrië en Libanon, en toont een trotse, dankbare jonge scout die zich net als de 800 andere Syrische padvinders geen eigen uniform kan veroorloven. Met de financiële hulp van Kerk in Nood willen de 14 over het land verspreide kerkelijke scoutsgroepen verenigen wat tien jaar oorlog heeft verwoest.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 330-00-59 Syrië

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid