Rapport Vrijheid van Godsdienst 2023: Vervolgingen verergeren, straffeloosheid neemt toe.

Kerk in Nood (Aid to the Church in Need – ACN) heeft de nieuwste editie van haar Rapport over de Vrijheid van Godsdienst uitgebracht, waaruit blijkt dat de vervolging sinds januari 2021 is toegenomen, terwijl straffeloosheid de regel blijft als het gaat om aanvallers, waaronder onderdrukkende regeringen.

Het Rapport over de Vrijheid van Godsdienst wordt sinds 1999 elke twee jaar gepubliceerd door de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood en is het enige niet-gouvernementele rapport over godsdienstvrijheid in de wereld dat alle religies bestrijkt.

Uit het rapport van dit jaar blijkt dat 61 landen de vrijheid van godsdienst volledig of ernstig beperken. Dit komt overeen met één op de drie landen in de wereld. Dit betekent dat 62% van de mensheid in landen leeft waar mensen niet vrij zijn om hun religie te belijden, te uiten of te veranderen. In 47 van deze landen is de situatie verslechterd sinds het vorige rapport, terwijl slechts negen landen tekenen van verbetering vertoonden.

De situatie treft vooral religieuze minderheden, die in sommige gevallen echt met uitsterven worden bedreigd, omdat verschillende factoren – terrorisme, culturele onderdrukking, financiële discriminatie en wettelijke beperkingen – bijdragen aan een verstikkende sfeer in hun thuislanden. Er zijn echter ook gevallen waarin vervolging de religieuze meerderheidsgroepen treft, zoals in Nigeria en Nicaragua.

De daders van schendingen van de vrijheid van godsdienst variëren van gewapende terreurgroepen tot autoritaire regeringen, maar de regel blijft er een van straffeloosheid voor aanvallers die zelden of nooit worden berecht of bekritiseerd door de internationale gemeenschap.

De helft van de landen met de strengste beperkingen op godsdienstvrijheid ligt in Afrika, waar de toename van jihadistische activiteiten, vooral in de Sahel-regio, een bron van grote zorg blijft. Maar ook Azië – waar China blijft proberen om totalitaire controle uit te oefenen over alle gebieden van de samenleving, inclusief religie, en India, waar door de staat gesponsord etno-religieus nationalisme zich onder andere manifesteert in de vorm van strenge anti-bekeringswetten – is een continent van bijzondere zorg.

Regina Lynch, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood internationaal sinds 14 juni 2023.

Tot slot zijn er in veel westerse landen ook alarmerende tekenen van de verspreiding van ‘een cultuur van uitwissing’ (cancel culture) en de toegenomen sociale en politieke druk om zich te conformeren aan ideologische trends.

Regina Lynch, die onlangs aantrad als uitvoerend voorzitter van ACN International, legt uit dat het belangrijkste doel van dit rapport is om “mensen te motiveren om betrokken te raken en mensen te helpen die lijden onder religieuze vervolging door middel van gebed, het delen van informatie, het opkomen voor slachtoffers, het betrekken van politici en het op de hoogte blijven van de realiteit ter plaatse in verschillende delen van de wereld”.

Het Rapport Vrijheid van Godsdienst 2023 van Kerk in Nood wil alleen informatie en analyses geven over het misbruik van dit fundamentele mensenrecht wereldwijd. Het is een hulpmiddel. Het hulpmiddel is slechts zo goed als degenen die het gebruiken, het delen met anderen en werken aan verandering”, zegt Regina Lynch.

Een gedrukt exemplaar van de samenvatting van het rapport in het Nederlands kan aangevraagd worden in onze webwinkel (Rapport over Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2023 | Kerk in Nood) en om een digitaal exemplaar (gratis) in uw mailbox te ontvangen, gelieve dit formulier in te vullen.

Het volledige rapport is beschikbaar in het Engels op de website van Kerk in Nood internationaal: ACN Religious Freedom Report (acninternational.org)

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid