Peru: opleidingssteun voor 17 seminaristen

07/02/2023 Leuven – Het Apostolisch Vicariaat van Yurimaguas in Peru bestrijkt een uitgestrekt gebied van 70.000 vierkante kilometer. De inwoners behoren tot inheemse etnische groepen die in grote armoede leven. Hun hutten zijn gemaakt van palmbladeren en de meeste kleine nederzettingen zijn alleen per boot bereikbaar. Er zijn geen wegen en alleen de Kerk zorgt voor medische zorg en onderwijs. De gelovigen leven wijd verspreid en er zijn veel te weinig priesters.

Bisschop Jesus Maria Aristin Seco meldt dat veel jongeren met grote problemen kampen: “Veel gezinnen zijn uiteengevallen; er is een gebrek aan een echte vaderlijke en moederlijke figuur; velen wonen bij grootouders of andere familieleden. Geconfronteerd met dit soort verlating zoeken veel jongeren hun toevlucht in bendes, een verschijnsel dat uitloopt op jeugdcriminaliteit, alcohol, diefstal en drugs. Velen raken door promiscuïteit besmet met AIDS.”

Ook de kwaliteit van het schoolonderwijs laat vaak te wensen over. Veel jongeren hebben ook van jongs af aan moeten werken als gevolg van de armoede van hun familie.

Ondanks de moeilijke omstandigheden werpt het roepingenapostolaat, dat enkele jaren geleden in het vicariaat van start ging, vruchten af. Er zijn elk jaar roepingen. De priesteropleiding wordt aangevuld met een voorbereidende periode van twee jaar, de zogenaamde propedeuse, zodat onder meer lacunes in de schoolopleiding kunnen worden opgevuld voordat de jonge mannen zich aan de studie van theologie en filosofie kunnen wijden.

Momenteel bereiden 17 jonge mannen zich voor om ooit priester te worden. Tien van hen doorlopen nog de twee voorbereidende jaren aan de propedeuse van Yurimaguas, terwijl de andere zeven al zijn toegetreden tot het seminarie van het bisdom Callao en daar studeren. De docenten moeten veel tijd, zorg en aandacht besteden aan de aspirant-priesters. Het is belangrijk een klimaat van vertrouwen en naastenliefde te scheppen, zodat de deugden zich kunnen ontwikkelen en de jonge mannen, van wie velen geen stabiele familie hebben gekend en die vaak in moeilijke omstandigheden zijn opgegroeid, menselijk, geestelijk en intellectueel kunnen rijpen tot stabiele persoonlijkheden.

Eucharistieviering in het vicariaat van Yurimaguas

Voor de bisschop is de priesteropleiding een van de belangrijke taken. Zijn doel is “om ware herders te vormen die ware missionaire discipelen van Jezus Christus zijn naar het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria. Zij moeten werken aan de nieuwe evangelisatie zodat zij, omgevormd door het Evangelie, de viering van het paasmysterie en gevormd door het leven in het seminarie, kunnen bijdragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God in de wereld van vandaag”. Wie priester wil worden moet vooral een man Gods zijn, zoals Paulus schrijft, benadrukt de bisschop.

Wij willen de 17 jonge mannen op weg naar de priesterwijding steunen en hebben beloofd hun opleiding met 7.700 euro te steunen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 234-02-79 Peru

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid