Oekraïne: mobiliteit voor priesters in oorlogstijd

Kerk in Nood heeft tot nu toe voor meer dan een half miljoen euro aan misintenties toegekend aan Oekraïense priesters. Dit zal de geestelijken ondersteunen die de mensen in de belegerde en gebombardeerde steden in Oekraïne helpen. De misintenties ondersteunen bijna 1.900 katholieke priesters in het hele land, waaronder 137 priesters van het Grieks-katholieke aartsbisdom Kiev.

“In ons aartsbisdom wisselen priesters elkaar af: sommige priesters vervangen anderen in hun ambt. Twee maanden lang heb ik in de hoofdstad gewerkt,” zei aartspriester Vitaliy Herasymiv, penningmeester van het aartsbisdom Kiev tegen Kerk in Nood.

“Het eerste wat ik deed, was mensen uit mijn parochie bezoeken die het al die tijd hier hadden uitgehouden. Slechts enkelen bleven in hun huizen. Ik bracht hun voedselpakketten, maar bood hun ook de sacramenten, de biecht en de Eucharistie aan.”

Na de Mis neemt de priester de tijd om met de mensen te praten bij een tas thee of koffie. Veel dingen moeten worden verteld, zodat de innerlijke wonden helen en de angst wegebt.

Met de hulp van de sociale diensten die over lijsten van ontheemden beschikken, organiseert priester Vitaliy ook de distributie van humanitaire hulp. De priester richtte in zijn parochie een centrum voor humanitaire hulp op.

Voor Pasen, zei hij, bezocht hij soldaten op hun wachtposten. “We hebben samen gebeden; we vroegen God om bescherming voor hen, voor heel Oekraïne en voor vrede in de wereld. Ook hulpbisschop Josyf Milyan van het Grieks-katholieke aartsbisdom Kiev bezocht getroffen mensen en soldaten.”

De situatie in de hoofdstad is echter nog steeds gespannen. “Het blijft onrustig in Kiev. Twee dagen geleden hebben verschillende raketten een residentie geraakt. Er zijn hier ook ernstige problemen met aan brandstof geraken. De meeste benzinestations zijn gesloten en bij de stations die open zijn mag je maar 10 tot 20 liter tanken. Er vormen zich zeer lange rijen,” zegt de aartspriester.

“In zijn bisdom ontvangen alle priesters enige vorm van financiële hulp, bijvoorbeeld via misintenties van Kerk in Nood,” zegt aartspriester Vitaliy. “Veel priesters ontvangen ook allerlei humanitaire hulp in de parochies.”

Toch is er nog werk aan de winkel. Het aartsbisdom Kiev zoekt momenteel steun voor de aanschaf van auto’s voor zijn priesters. “Sommige priesters hebben geen auto of hun voertuig is in een zeer slechte staat. In oorlogstijd is het heel belangrijk dat de priesters mobiel blijven en in staat zijn om mensen te bereiken en humanitaire of spirituele hulp te bieden,” vertelt hij aan Kerk in Nood.

“In de nabije toekomst zal het ook nodig zijn,” zegt priester Vitaly, “om de priesters ook steun te geven om zelf mentaal te kunnen genezen. Velen van hen leven voortdurend onder grote spanning en stress. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Priesters geven zich aan mensen, maar ze moeten ook ergens kracht vandaan halen.”

Hij wil de weldoeners van Kerk in Nood graag bedanken voor hun gulle hulp: “Namens hulpbisschop Josyf Milyan en alle priesters van het aartsbisdom Kiev wil ik u hartelijk danken voor uw financiële steun en gebed voor ons aartsbisdom tijdens de oorlog. Moge God u belonen.”

Aartspriester Vitaliy Herasymiv (rechts).

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid