Oeganda – Succesverhaal: een minibus voor een vormingshuis van zusters

07/05/2024 Leuven – De Kleine Zusters van Sint Franciscus zijn een lokale Afrikaanse congregatie die in 1923 werd opgericht door de Ierse Franciscaanse zuster Mary Kevin Kearney, die in 1902 naar Oeganda kwam. Zij begon met vijf andere zusters de zieken te behandelen in de schaduw van een boom en mensen les te geven in lezen, schrijven en hygiëne. Ze onderwees hen ook in het geloof. In de loop van de tijd hebben zij en haar medezusters weeshuizen, ziekenhuizen, scholen, kraamafdelingen en nog veel andere initiatieven opgericht. Ze stichtte een lokale Afrikaanse congregatie omdat er meer zusters nodig waren om in de vele behoeften te voorzien.

De congregatie is inmiddels niet alleen in Oeganda vertegenwoordigd, maar ook in Kenia, Tanzania en de Verenigde Staten. De Kleine Zusters van Sint Franciscus zorgen voor straatkinderen, wezen, ouderen en gehandicapten. Ze werken in de pastorale zorg en verpleging van gevangenissen, geven les op scholen, catechese in parochies en advies aan gezinnen.

De congregatie heeft nu 801 leden en zijn gezegend met vele roepingen. In hun vormingshuis in Pallisa, in het oosten van Oeganda, bereiden jaarlijks 60 tot 70 jonge vrouwen zich voor om hun hele leven God en mensen te dienen. Als onderdeel van hun vorming werken ze in ziekenhuizen, gevangenissen en scholen en bezoeken ze gezinnen waar problemen voorkomen, zoals huiselijk geweld.

Tot voor kort was het voor de congregatie lastig om deze jonge novicen en zusters naar de plekken te brengen waar ze werkten, waardoor het aanbod aan mogelijke werkplekken beperkt was. Maar nu hebben de zusters dankzij uw hulp van 20.000 euro een minibusje kunnen aanschaffen. Als gevolg hiervan hebben ze nu het aantal wekelijkse bezoeken verhoogd tot 50. Daardoor kan de hulp en het evangelisatiewerk veel intensiever gebeuren en kunnen ze zelfs verder afgelegen plaatsen bereiken.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid