Meer dan 111 miljoen euro steun door Gods barmhartigheid

JAAROVERZICHT 2019 VAN KERK IN NOOD

“Barmhartigheid werkzaam laten zijn, is een wezenskenmerk van God. Juist daaruit blijkt Zijn almacht.” Die woorden van de heilige Thomas van Aquino worden in onze pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood elk jaar opnieuw waarheid. God toont ons, vooral door uw vrijgevigheid, dat Hij Zijn kinderen, Zijn Kerk niet in de steek laat. Zijn barmhartigheid is groter dan elke nood. Zo schrijft Thomas Heine-Geldern, uitvoerend president van Kerk in Nood internationaal (ACN – Aid to the Church in Need), als inleiding bij het jaaroverzicht van 2019.

Wij kunnen alleen maar met grote nederigheid vaststellen dat wij met 5.230 projecten in 1.162 bisdommen wereldwijd opnieuw een iets grotere ondersteuning hebben kunnen bieden dan een jaar eerder en dat wij zodoende Gods barmhartigheid in deze wereld hebben kunnen laten doorwerken. Dat zijn namelijk 211 projecten meer dan het jaar daarvoor in evenveel projectlanden (139). Het totale bedrag van de giften en legaten van meer dan 330.000 weldoeners wereldwijd bleef met 111,2 miljoen euro op een hoog niveau ondanks de economische moeilijkheden in de landen van onze 23 nationale kantoren.

Ook afgelopen jaar waren Afrika (29,6 %) en het Midden-Oosten (22,1 %) de regio’s waar de meeste middelen naartoe gingen. Het zwaartepunt van de hulp in het Midden-Oosten verschoof echter wel van Irak (5,6 miljoen euro) naar Syrië (7,6 miljoen euro). Na de wederopbouw van huizen voor de christenen die naar huis terugkeerden, werd nu overgegaan tot de wederopbouw van de kerkelijke infrastructuur. Kerken en kloosters werden gerestaureerd, bijvoorbeeld de Al-Tahira-kathedraal in Qarakosh, de grootste christelijke kerk in Irak. In die stad alleen al had de Islamitische Staat elf kerken en zeventig andere kerkelijke gebouwen ontheiligd en leeggeplunderd. De kerkelijke infrastructuur vormt echter traditioneel het middelpunt van het leven van de christenen in deze regio. In Syrië gaat het wegens de nog voortdurende oorlog, voornamelijk om overlevingshulp voor de christenen.

In Afrika kondigen er zich nieuwe trends aan. In Nigeria hebben we nu al te maken met een Martelarenkerk. In het Sahelgebied in het algemeen betalen talrijke missionarissen en catechisten hun inzet voor Christus met hun leven. Ondanks de vervolging en de onderdrukking, vooral door de islam, groeit de Kerk in Afrika sneller dan waar dan ook ter wereld. Het is een jonge Kerk. Alleen al in Nigeria, Kameroen en Burkina Faso werden vele kleine projecten met een totaal bedrag van drie miljoen euro gefinancierd. Ook de Democratische Republiek Congo is met 3,3 miljoen euro een van de centrale landen voor onze hulp in Afrika.

Venezuela ontwikkelt zich tot een prioriteit voor onze hulp. In tegenstelling tot wat in Brazilië gebeurt, waar vooral sekten de Kerk het leven zuur maken, heeft dit potentieel rijke land te lijden onder de politieke omstandigheden en het ontbreken van een medische infrastructuur. Voor velen is de Kerk hun enige houvast. Hetzelfde geldt in Pakistan en in India, waar de christenen door het religieus fanatisme van islamisten en hindoes worden bedreigd.

De hulpaanvragen van de projectpartners van Kerk in Nood afkomstig uit meer dan een derde van alle bisdommen wereldwijd situeren zich op verschillende domeinen. Bouwhulp vertegenwoordigde afgelopen jaar opnieuw de grootste categorie met 24 procent van alle initiatieven, gevolgd door noodhulp (16,8 %) en de ondersteuning van de opleiding van priesters en religieuzen (16 %).

Ruim een derde van alle 1.315 bouwprojecten werden in het Midden-Oosten uitgevoerd. Daarbij ging het om de wederopbouw en de renovatie van kerken, kloosters, pastorale centra en huizen voor christenen die naar hun geboortestreek zijn teruggekeerd. De meeste andere kerken, kloosters en retraitehuizen werden door ons in Afrika gefinancierd.

Van de in totaal 115.328 katholieke seminaristen wereldwijd kregen er 16.206 of één op de zeven ondersteuning van Kerk in Nood. De meesten van hen bereidden zich in Afrika (8.039), Latijns-Amerika (3.061) en Oost-Europa (3.254) op het priesterschap voor. Een bijzondere nadruk werd ook nu weer op persoonlijkheidsvorming gelegd.

Tot één van de belangrijkste hulpmaatregelen behoren ook de misintenties met 15,9 procent of een totaal van bijna 1,4 miljoen Missen. Om de 23 seconden werd er dus ergens op de wereld een Heilige Mis opgedragen voor de intenties van de weldoeners van Kerk in Nood. Daardoor kon één op de tien van de in totaal 414.582 priesters wereldwijd worden geholpen in regio’s waar de gelovigen te arm zijn om hun priesters te ondersteunen in hun levensonderhoud. 38 procent van de misintenties waren bestemd voor de jonge Afrikaanse Kerk.

Net als het jaar voordien staat de geloofsvorming van leken in 2019 op de vijfde plaats, waaraan 11 procent van onze middelen werd besteed en waarmee meer dan 24.000 catechisten en pastorale medewerkers werden geholpen.

Op de zevende en achtste plaats komen mobiliteit (5,8 %) en bestaanshulp voor zusters (5 %). Bovendien kregen 4.416 zusters en 1.035 novicen een opleiding dankzij onze steun. De bestaanshulp voor de zusters bestaat uit hulp voor zowel actieve (3.529) als contemplatieve (2.190) zusters. Opdat niet alleen zusters, maar ook priesters en catechisten hun missie kunnen vervullen tot in de meest afgelegen gebieden, werden ze in 2019 gesteund bij de aankoop van in totaal 663 vervoermiddelen. Het gaat hierbij om fietsen, auto’s, motorfietsen en boten.

Met 1,7 miljoen bijbels en religieuze boeken in de meest uiteenlopende talen, hebben wij mensen de kans geboden om God beter te leren kennen, Zijn lof te bidden en te zingen en hun geloof te verdiepen. De meeste boeken en bijbels werden ook dit jaar opnieuw in Latijns-Amerika en Afrika verdeeld.

“Wij mogen echter niet zelfgenoegzaam terugblikken. Wij weten immers allen dat de noden wegens de gevolgen van de coronapandemie dit jaar nog groter zullen zijn. Er zullen meer aanvragen en hulpverzoeken worden ingediend die een beroep doen op de concrete barmhartigheid die kenmerkend is voor onze pauselijke hulporganisatie en voor de Kerk. De Kerk en de wereld hebben de tekenen van Gods almacht nodig, nu meer dan ooit,” aldus Thomas Heine-Geldern.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid