Kerk in Nood haalde in 2021 een recordbedrag op voor vervolgde en lijdende christenen.

Een op de drie bisdommen in de wereld ontving steun van Kerk in Nood, evenals een op de acht priesters.

In het boekjaar van 2021 heeft de internationale katholieke pastorale liefdadigheidsorganisatie en pauselijke stichting Aid to the Church in Need (ACN International) meer dan 133 miljoen euro aan donaties ontvangen (2020: 122,7) om vervolgde en lijdende christenen over de hele wereld te ondersteunen.

Kerk in Nood België/Luxemburg kon in 2021 rekenen op de steun van 6.194 weldoeners en zamelde dankzij hen een totaalbedrag van 1.825.644,71 euro in aan giften. Er konden studiebeurzen aan 18 priesters en drie zusters uit India, Nigeria, Sri Lanka, Ethiopië,… worden geschonken.

De jaarcijfers van ACN International werden op 15 juni in Rome goedgekeurd door de Raad van Toezicht en tonen de steun aan vervolgde of arme christelijke gemeenschappen door de pauselijke liefdadigheidsorganisatie over de hele wereld. “In 2021 heeft Kerk in Nood dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners in meer dan 23 landen programma’s kunnen steunen voor een totaalbedrag van 105,9 miljoen euro. We kunnen hen alleen maar bedanken namens onze lijdende broeders en zusters voor deze uitzonderlijke steun tijdens het tweede jaar van de COVID-19 pandemie, en we zijn ervan overtuigd dat God hen rijkelijk zal belonen voor hun hulp,” aldus uitvoerend voorzitter Thomas Heine-Geldern.

Van de 105,9 miljoen euro werden met 92,8 miljoen euro (87,6%) 5298 projecten gefinancierd in 132 landen over de hele wereld waar de Kerk te lijden heeft onder vervolging of extreme armoede. Nog eens 13,1 miljoen euro (12,4%) werd gebruikt om de opdracht van Kerk in Nood te vervullen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ‘Red Week’ voor vervolgde christenen of de productie en distributie van het ‘Rapport over Vrijheid van Godsdienst in de wereld’. Daarnaast is een overschot van 4,6 miljoen euro geoormerkt voor projectwerk in het jaar 2022.

Van de in totaal 128,5 miljoen euro die is uitgegeven, is 8,6 miljoen euro (6,7%) bestemd voor administratie en 14 miljoen euro (10,9%) voor relaties met weldoeners en fondsenwerving.

Zoals gebruikelijk waren de donaties aan Kerk in Nood in 2021 uitsluitend afkomstig van particulieren, aangezien de liefdadigheidsorganisatie geen overheidssubsidies aanvaardt.

Tweede fase van de bouw van de nieuwe kathedraal Regina Mundi in Moroto (Uganda).

Afrika, Azië en het Midden-Oosten op kop

De verwoestende gevolgen van de pandemie in veel ontwikkelingslanden vroegen om een krachtige reactie van Kerk in Nood, waarbij Covid-gerelateerde projecten goed waren voor 9,7 miljoen euro van de begroting voor 2021. India, dat bijzonder zwaar werd getroffen door het virus, staat bovenaan de lijst wat betreft het totale bedrag aan gefinancierde projecten, met meer dan 12 miljoen euro. De Aziatische staat wordt gevolgd door Oekraïne, Libanon, Syrië en de Democratische Republiek Congo.

Wat de regio’s betreft, springt Afrika eruit met 30,7% van de projecthulp, terwijl Azië en Oceanië op de tweede plaats komen (22,3%). In het Midden-Oosten (16,9%) zette Kerk in Nood haar inzet voort, met name in Libanon, Syrië en Irak, waar de liefdadigheidsorganisatie investeerde in projecten die erop gericht zijn de christenen te helpen in hun voorouderlijk land te blijven ondanks vervolging, oorlog en economische crises.

In lijn met de pastorale missie omvat de financiering de vorming van priesters en religieuzen, transportmiddelen, bijvoorbeeld 4×4 auto’s of boten voor afgelegen parochies, en de bouw en renovatie van kerken. In 2021 steunde Kerk in Nood de aanschaf van 1338 voertuigen en droeg het bij aan de bouw van 307 kerken, 157 kloosters, 295 pastorale centra en 52 seminaries.

Een op de acht priesters gesteund door Kerk in Nood

Elie Abu Younes, seminarist uit het bisdom Baalbek-Deir El-Ahmar, zingt met vrienden en seminaristen in het Patriarchaal Maronitisch Seminarie in Ghazir (Libanon).

Een ander belangrijk middel van steun is de verdeling van financiële hulp aan priesters die in arme gemeenschappen werken. In totaal 52.879 priesters, in Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, ontvingen steun in de vorm van massale toelagen. Dit betekent dat ongeveer een op de acht priesters in de wereld van deze steun heeft geprofiteerd, maar ook dat er elke 15 seconden ergens ter wereld een Mis wordt opgedragen voor de intenties van de weldoeners van Kerk in Nood die dit werk mogelijk maken.

Vorming is een hoeksteen van de steun van de liefdadigheidsorganisatie. In 2021 financierde Kerk in Nood de opleiding van 13.381 seminaristen; dat is ongeveer één op de acht in de wereld. Sinds 2004 heeft Kerk in Nood 237.353 seminaristen gesteund.

Een op de drie bisdommen

In 2021 heeft Kerk in Nood projecten uitgevoerd in in totaal 1.181 bisdommen. Als je bedenkt dat de Kerk 3.026 kerkelijke gebieden erkent, betekent dit dat Kerk in Nood een op de drie katholieke bisdommen in de wereld rechtstreeks heeft geholpen.

“Van Albanië tot Zimbabwe, Kerk in Nood blijft een echt en blijvend verschil maken in het leven van christenen over de hele wereld. Deze gemeenschappen zijn een bron van inspiratie voor ons, door de manier waarop zij hun geloof beleven, ondanks de armoede, de moeilijkheden en vaak de regelrechte vervolging waaronder zij gebukt gaan. Dankzij de enorme vrijgevigheid en hulp van onze weldoeners kunnen wij hen materieel steunen en ondersteunen,” zegt Thomas Heine-Geldern.

“Bij ons werk vorig jaar waren we ons diep bewust van de werking van de goddelijke voorzienigheid die, te midden van de groeiende wereldwijde onzekerheid, de harten van onze weldoeners steeds wijder opende.”

“In 2021 was Oekraïne, net als in voorgaande jaren, een van de landen die het meest profiteerden van financiering. Het feit dat we zoveel projecten en partners ter plaatse hadden, liet ons in een goede positie om onmiddellijk te reageren met hulp in 2022, toen de oorlog begon. Kerk in Nood zal zich blijven inzetten, waar het maar kan, om christenen te helpen die hulp nodig hebben, zolang onze weldoeners ons hun giften en steun blijven toevertrouwen,” voegde hij eraan toe.

Kerk in Nood is een internationale pauselijke liefdadigheidsorganisatie. Zij werd opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog om christelijke vluchtelingen uit Oost-Europa te helpen, heeft nu secretariaten in 23 landen en staat ten dienste van vervolgde en andere lijdende christenen over de hele wereld.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid